ชมรมสายสกุล ณ สงขลา
39·ซอยสวรรค์วิถี·ถนนสุทธิสารวินิจฉัย·แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง·กรุงเทพฯ 10320
โทร 0-2274-7619·โทรสาร·0-2693-4879

14 กันยายน·2555

เรียน···ญาติ ณ สงขลาที่รักและเคารพ

หนังสือเวียนฉบับที่ 4 ประจำปี 2555· มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติๆทราบดังนี้

1.  บทอาศิรวาท ในศุภวาระมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2555

อาราธน์    ฤทธิ์ทั่วฟ้า              ปฐพิน 

ทวยเทพ   อาทิอินทร์              ปิ่นเจ้า

พระไตรรัตน  บดินทร์              เดชเด่น

โปรดพิทักษ์   พระแม่ท้าว        จอมไท้    ทุกสถาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม           ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า  ตระกูล ณ สงขลาทุกสายสกุล

(เวคิน  สุวรรณคีรี       ร้อยกรอง)

2.   การทำบุญครบรอบ 99 ปีวันพระราชทานนามสกุล ณ สงขลา ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 ก.ค.55  ณ วัดสุทธิวราราม

ยานนาวา กรุงเทพมหานคร เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษตระกูล ณ สงขลา ที่ได้ทำคุณงามความดีไว้ให้แก่ประเทศชาติและในการก่อร่างสร้างตระกูลจนมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป รวมทั้งอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติ ณ สงขลาทุกท่านที่ล่วงลับไปแล้ว  มีญาติๆ มาร่วมงานประมาณ  100 คน โดยต่างทยอยกันมาตั้งแต่เช้า จนถึงเวลาประมาณ 10.30 น.พิธีได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ  โดยผมในฐานะประธานกรรมการบริหารชมรมสายสกุล ณ สงขลา ได้จุดธูปเทียนหน้าพระประธานในโบสก์  ต่อด้วยจุดธูปเทียนหน้าสถานที่บรรจุอัฐิเจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ(จิตร ณ สงขลา) และหน้าสถานที่บรรจุอัฐิพระยาพิจารณาปฤชามาตย์(สุหร่าย วัชราภัย) หลังจากนั้นพระสงฆ์จำนวน 10 รูปสวดเจริญพระพุทธมนต์  โดยมีพระมหา ดร.สุทิตย์ อาภากโร รองเจ้าอาวาส รักษาการเจ้าอาวาสวัดสุทธิวรารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์  เมื่อสวดจบ ได้ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ทั้งวัด  ต่อจากนั้น  ประธานฝ่ายสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทแก่ญาติๆ มีใจความพอสรุปได้ดังนี้

ชมรมสายสกุล ณ สงขลา
39·ซอยสวรรค์วิถี·ถนนสุทธิสารวินิจฉัย·แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง·กรุงเทพฯ 10320
โทร 0-2274-7619·โทรสาร·0-2693-4879

20·กุมภาพันธ์· 2555

เรียน· ·ญาติ ณ สงขลาที่รักและเคารพ

หนังสือเวียนฉบับที่ 2 ประจำปี 2555 มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติๆทราบดังนี้

1.            วันคล้ายวันเกิดประธานตระกูล ณ สงขลา ศ.วิรัช ณ สงขลา เนื่องจากวันที่ 22 กุมภาพันธ์ปีนี้เป็นวันครบรอบวันเกิดปีที่ 91 ของ ศ.วิรัช ณ สงขลา ประธานตระกูล เจ้าศรีรัตน์ ณ ลำปาง คุณณัฐ จารุจินดา และผมได้เดินทางไปอวยพรวันเกิดให้แก่ ศ.วิรัช ณ สงขลา ในนามญาติ ณ สงขลาทุกคน โดยขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งบุญบารมีของบรรพบุรุษตระกูล ณ สงขลา และผลบุญกุศลที่ ศ.วิรัช ณ สงขลาได้ทำไว้ จงดลบันดาลประทานพรให้ ศ.วิรัช ณ สงขลา มีความสุข สดชื่น คิดสิ่งใดได้สิ่งนั้นสมความปรารถนา มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และเพียบพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ อยู่เป็นหลักชัยให้แก่ลูกหลานในสกุล ณ สงขลาตลอดไปเทอญ

2.            งานรวมญาติครั้งที่ 28 ประจำปี 2555 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2555 ณ สโมสรทหารบก เทเวศร์ ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี มีญาติๆ มาร่วมงานประมาณ 200 คน โดยต่างทยอยกันมา บางท่านมาก่อนแต่กลับเร็วหน่อย บางท่านมาสายแต่กลับช้าหน่อย แต่ทุกคนก็มีโอกาสได้พบปะพูดคุย ไต่ถามสารทุกข์สุกดิบซึ่งกันและกัน ส่วนท่านที่มาร่วมงานครั้งแรก ก็น่ารักมากแนะนำตัวเองกับญาติๆ ทำให้แวดวงการรู้จักกว้างขวางขึ้น และก่อให้เกิดความสนิทสนม จนกลายเป็นความรักความสามัคคีและความอบอุ่น และพัฒนาไปเป็นความสนุกสนานและความสุขได้อย่างรวดเร็ว ผมคิดว่าสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ ก็เพราะว่าทุกคนมีเลือดเนื้อเชื้อไขความเป็น ณ สงขลากันอย่างเต็มเปี่ยมทุกคน มีความกระตือรือร้นที่จะได้มารู้จักกันในงานรวมญาติ เมื่อมาพบกันความผูกพันจึงเกิดขึ้นได้อย่างงายดาย ซึ่งก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานรวมญาติที่รุ่นคุณทวด คุณปู่ คุณพ่อของเราวางเอาไว้ ด้วยเหตุนี้ ผมจึงอยากให้มีงานรวมญาติของเราตลอดไป เพื่อเปิดโอกาสให้พวกเราได้มาพบปะกันอย่างนี้ปีละครั้ง และเพื่อจะได้ส่งผ่านงานรวมญาตินี้ให้แก่ลูกหลานของเราต่อไป ดังเช่นที่ผู้หลักผู้ใหญ่ได้ส่งผ่านมาให้แก่เรา ซึ่งท่านเหล่านั้นก็ยังคงมาร่วมงานกับเราในวันนี้ เช่น นพ.ญาใจ ณ สงขลา รศ.ดร.ชำนาญ-ดร.วัฒนา ณ สงขลา ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี ดร.ม.ล.ปริยา นวรัตน์ เจ้าเดชา-เจ้าศรีรัตน์ ณ ลำปาง คุณหญิงอัจฉรา ภูวนารถนุรักษ์ คุณปาหนัน-บุญ-หลง คุณมัณฑนา เชิดวิศวพันธ์ คุณจุมพล ณ สงขลา ดร.วินิตา ศุกรเสพย์ คุณจีระพงษ์ สิวายะวิโรจน์ ผศ.มยุรี เลื่อนราม คุณประยูร ณ สงขลา คุณถาวร ทัพพะรังสี พญ.นวลปราง ณ สงขลา เป็นต้น และอีกหลายท่านที่รายชื่ออาจจะตกหล่นไปบ้าง ซึ่งผมต้องกราบขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย และกรุณาแจ้งให้ผมทราบด้วย จะขอบพระคุณมากและจะได้นำลงในหนังสือเวียนฉบับต่อไปนะครับ

ชมรมสายสกุล ณ สงขลา
39·ซอยสวรรค์วิถี·ถนนสุทธิสารวินิจฉัย·แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง·กรุงเทพฯ 10320
โทร 0-2274-7619·โทรสาร·0-2693-4879

1  มกราคม  2555

เรียน   ญาติ ณ สงขลาที่รักและเคารพ

หนังสือเวียนฉบับที่ 1 ประจำปี 2555 มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติๆทราบดังนี้

1.

ส.ค.ส. 2555

ผมขอ ตั้งจิต อธิษฐาน       มนัสการ พระรัตนตรัย ด้วยใจปรีดิ์ 

จงปกปัก ณ สงขลา ทั่วธานี              ให้อยู่ดี กินดี เป็นศรีไทย 

คิดสิ่งใด ได้ดังจิต ที่คิดหวัง             มีเกียรติดัง กังวาน กล่าวขานไข 

จงปราชญ์ จงเปรื่อง เลื่องลือไกล    ให้ปลอดภัย ปราศทุกข์ เป็นสุขเทอญ 

สวัสดีปีใหม่ญาติ ณ สงขลาทุกท่านด้วยความรักและเคารพ

เวคิน สุวรรณคีรี

ชมรมสายสกุล ณ สงขลา
39·ซอยสวรรค์วิถี·ถนนสุทธิสารวินิจฉัย·แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง·กรุงเทพฯ 10320
โทร 0-2274-7619·โทรสาร·0-2693-4879

28 กรกฎาคม 2554

เรียน ญาติ ณ สงขลาที่รักและเคารพทุกท่าน

หนังสือเวียนฉบับที่ 6 ประจำปี 2554 มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติๆทราบดังนี้

1.  กิจกรรมการปลูกป่าของตระกูล ณ สงขลา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554ซึ่งทางชมรมฯร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวราชบุรีได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 23 ก.ค.54 ได้มีญาติๆในสกุล ณ สงขลาทุกสายสกุลเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ประมาณ 50 คนโดยคณะออกเดินทางจากกรุงเทพด้วยรถบัสเมื่อเวลาประมาณ  7.30 น. ถึงอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริของพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่บ้านห้วยผาก อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี สถานที่ปลูกป่าเมื่อเวลา 10.45 น. เริ่มพิธีปลูกป่าในเวลา 11.00 น. โดยผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวราชบุรี กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี คือ พลเอกปานเทพ-คุณหญิงอัจฉรา ภูวนารถนุรักษ์ หลังจากนั้น ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ต่อด้วยญาติๆ ณ สงขลาปลูกต้นไม้จำนวน 84 ต้น โดยปลูกให้แก่ตนเองและปลูกแทนญาติๆ ที่ช่วยบริจาคเงินแต่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมได้ จนกระทั่ง 12.00 น. ญาติๆทุกท่านที่ไปร่วมปลูกป่ารับประทานอาหารร่วมกัน ณ บริเวณนั้น เสร็จจากการรับประทานก็เดินทางกลับ โดยได้แวะเที่ยวที่ Scenery Resort ตามมติของผู้ร่วมเดินทางส่วนใหญ่ ซึ่งก็ไม่ผิดหวังเพราะเป็นสถานที่ที่สวยงามมาก และมีกิจกรรมให้พวกเราเข้าร่วมด้วย เช่น การให้อาหารแกะ เป็นต้น ออกจาก Scenery Resort ก็มาแวะที่บ้านเทียนหอม เพื่อให้ญาติๆ ได้เดินชมเลือกซื้อเทียนหอมสไตล์แฟนซี ทำเป็นรูปร่างหลายแบบ หลายขนาดและหลายราคา ญาติๆ หลายท่านได้เลือกซื้อเลือกชมกันตามอัธยาศัย หลังจากนั้นเดินทางกลับถึงกรุงเทพเวลาประมาณ 16.45 น.

ชมรมสายสกุล ณ สงขลา
39 ซอยสวรรค์วิถี ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร 0-2274-7619 โทรสาร 0-2693-4879

15  พฤษภาคม  2554

เรียน       ญาติ ณ สงขลาที่รักและเคารพทุกท่าน

หนังสือเวียนฉบับที่ 4 ประจำปี 2554 มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติๆทราบดังนี้

1.       งานบุญเช็งเม็งประจำปี 2554 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2554 ณ สุสานตระกูล ณ สงขลา จังหวัดสงขลา มีญาติมาร่วมงานประมาณ 140 คน พิธีเริ่มขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่ ญาติๆต่างทยอยกันมา ชมรมฯได้จัดอาหารเช้าไว้คอยต้อนรับ มีน้ำชา กาแฟ ข้าวต้ม ขนมจีบ ข้าวเหนียวชนิดต่าง ๆ ซึ่งหนักไปทางอาหารพื้นเมือง รวมทั้งได้จัดอาหารถวายพระสงฆ์ซึ่งมาร่วมฉันอาหารเช้า ณ บริเวณพิธี แต่ที่สร้างความดีใจให้แก่พวกเราเป็นอย่างมาก ก็คือ    ศ.วิรัช ณ สงขลา ประธานตระกูล มาร่วมงานกับพวกเราด้วย พิธีการเริ่มขึ้นโดย พิธีกรได้เรียนเชิญคุณเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ตัวแทนของ ศ.วิรัช ณ สงขลา จุดธูปเทียนหน้าพระพุทธรูปเพื่อเข้าสู่พิธีสงฆ์ พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์และญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลถวายสังฆทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษตระกูล ณ สงขลาทุกท่านที่ล่วงลับไปแล้ว พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่ผู้มาร่วมในพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากพิธีสงฆ์ ศ.วิรัช ณ สงขลา ได้กล่าวกับญาติๆ ความว่า

ชมรมสายสกุล ณ สงขลา
39  ซอยสวรรค์วิถี  ถนนสุทธิสารวินิจฉัย  แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10320
โทร.0-2274-7619  โทรสาร  0-2693-4879

9  กุมภาพันธ์  2554

เรียน    ญาติ ณ สงขลาที่รักและเคารพทุกท่าน

หนังสือเวียนฉบับที่ 2 ประจำปี 2554  มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติๆทราบดังนี้

1.    เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2554 ชมรมสายสกุล ณ สงขลา ได้จัดงานรวมญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุล ครั้งที่ 27 ขึ้น ณ สโมสรทหารบกเทเวศร์ มีญาติฯมาร่วมงานประมาณ 200 คน ญาติผู้ใหญ่ที่มาร่วมงานได้แก่คุณภิรมย์ วณิกกุล คุณสายจิตร กฤษณามระ คุณศิริ อินทร คุณเอนก-คุณแสงจันทร์ ณ สงขลา  คุณฉอ้อน ณ สงขลา ดร.ชำนาญ-ดร.วัฒนา ณ สงขลา เจ้าศรีรัตน์ ณ ลำปาง คุณพึงใจ สุขเสวี คุณมัณฑนา เชิดวิศวพันธ์ คุณจุมพล ณ สงขลา ดร.ม.ล.ปริยา นวรัตน์  พล.อ.ปานเทพ-คุณหญิงอัจฉรา ภูวนารถนุรักษ์  คุณจีระพงษ์ สิวายะวิโรจน์ คุณนุช สุวรรณคีรี เป็นต้น เป็นพิธีการเริ่มต้นโดยคุณเวคิน สุวรรณคีรี ประธานกรรมการบริหารชมรมฯ กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับญาติๆ ที่มาร่วมงาน ต่อด้วย พล.อ.ปานเทพ ภูวนารถนุรักษ์ กล่าวถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา เมื่อกล่าวจบ ญาติ ณ สงขลาทุกคนต่างเปล่งเสียง  ?ทรงพระเจริญ? 3 ครั้ง ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติยินดีของคนในตระกูล ณ สงขลา และเพิ่มความสุขมากขึ้น ถัดจากนั้นก็เป็นพิธีคารวะบรรพบุรุษในตระกูล ณ สงขลาที่ประกอบด้วยเจ้าเมือง 8 ท่าน รวมถึงท่านปั้น อุปการโกษากร (วัชราภัย) เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ และพระยามานวราช  เสวี จนถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ปีนี้ญาติหลายท่านได้นำอาหารที่คัดเลือกแล้วว่าอร่อยที่สุดและบางท่านได้ปรุงอาหารอย่างสุดฝีมือมาเลี้ยงญาติๆกันฉันท์พี่น้อง ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม อบอุ่น มีความสุข รักใคร่ ปรองดอง สามัคคีอย่างเห็นได้ชัด ในระหว่างอาหารมีการแสดงโขนของคณะ    คุณวีรธนสิน (โป่ง) ณ สงขลา เป็นการเพิ่มความสนุกสนานให้มากยิ่งขึ้น เมื่ออิ่มหนำสำราญแล้วก็เป็นเวลาแห่งการแสดงความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ที่มาร่วมงาน โดยการมอบช่อดอกไม้อันสวยงามเป็นการคารวะต่อท่าน ซึ่งทุกท่านก็ได้ให้โอวาทและให้พรลูกหลานอย่างมีความสุข และได้เชิญท่านออกมาถ่ายรูปร่วมกันกับลูกๆ หลานๆ ทั้งหมดที่มาร่วมมางาน พร้อมทั้งร้องเพลงประจำตระกูล ด้วยความภาคภูมิใจในตระกูลของเรา เมื่อพิธีการจบก็เป็นเวลาของการบันเทิง มีลูกหลานในสกุล ณ สงขลา หลายคนได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นไปร้องเพลง หรือแสดงความสามารถต่างๆ จนเลิกงานในเวลา 15.00 น. ทุกคนพกพาเอาความสุขและความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองกลับบ้านกันทุกคน

Back to Top