ชมรมสายสกุล ณ สงขลา
39·ซอยสวรรค์วิถี·ถนนสุทธิสารวินิจฉัย·แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง·กรุงเทพฯ 10320
โทร 0-2274-7619·โทรสาร·0-2693-4879

28 กันยายน 2558

เรียน ญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลที่รักและเคารพ

หนังสือเวียนฉบับที่ 4 ประจำปี 2558 มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติๆ ทราบ ดังนี้

1.  การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลสายสัมพันธ์ สกุล ณ สงขลา Blu-O Rhythum & Bowl เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2558 ชิงถ้วยเกียรติยศ เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) และญาติผู้ใหญ่ตระกูล ณ สงขลาทุกสายสกุลอีกหลายท่าน อาทิ เช่น คุณสายจิตร กฤษณามระ, เจ้าศรีรัตน์ ณ ลำปาง, ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี, รศ.ดร.วินิตา สุกรเสพย์, พลเอกปานเทพ ภูวนารถนุรักษ์, พลตำรวจเอกสุนทร ซ้ายขวัญ, ดร.จิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์ และคุณอรรคพล สรสุชาติ เป็นต้น โดยมี คุณอาสายจิตร  กฤษณามระ ประธานตระกูล ณ สงขลา มาเป็นประธานการแข่งขัน ซึ่งมีผู้มาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 60 ทีม และมีกองเชียร์มาร่วมเชียร์อีกเป็นจำนวนมาก  สร้างความสนุกสนานให้แก่ญาติๆ  ณ สงขลา  เป็นอย่างมาก รวมทั้งเป็นการออกกำลังกายด้วย ซึ่งผลการแข่งขันมีดังนี้ 

ผลการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลสายสัมพันธ์ สกุล ณ สงขลา ครั้งที่ 4 

ประเภททีมกิตติมศักดิ์ ชื่อทีม ผู้สนับสนุน
ชนะเลิศ รับถ้วยเกียรติยศ เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ ทีมแรบบิท คุณสายจิตร  กฤษณามระ
รองชนะเลิศ อันดับ 1 รับถ้วยเกียรติยศของคุณสายจิตร  กฤษณามระ ทีมกระต่าย คุณสายจิตร  กฤษณามระ
รองชนะเลิศอันดับ 2 รับถ้วยเกียรติยศของดร.จิตรพัฒน์  ไกรฤกษ์ ทีมแชมป์ เจ้าศรีรัตน์  ณ ลำปาง
ประเภททีมทั่วไป ชื่อทีม ผู้สนับสนุน
ชนะเลิศ รับถ้วยเกียรติยศของดร.ไตรรงค์  สุวรรณคีรี ทีมสิวายะวิโรจน์ คุณวาสินี  สิวายะวิโรจน์
รองชนะเลิศอันดับ 1 รับถ้วยเกียรติยศของพล.อ.ปานเทพ ภูวนารถนุรักษ์ ทีม Deloitte 2 คุณสุภศักดิ์  กฤษณามระ
รองชนะเลิศอันดับ 2 รับถ้วยเกียรติยศของพล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ ทีม Benzdaddy คุณไชยพร  ณ สงขลา
ชนะเลิศทีมชายล้วน รับถ้วยเกียรติยศของเจ้าศรีรัตน์  ณ ลำปาง ทีม Deloitte 3 คุณสุภศักดิ์  กฤษณามระ
ชนะเลิศทีมหญิงล้วน รับถ้วยเกียรติยศของดร.วินิตา  ศุกรเสพย์ ทีมรุ่งอรุณ คุณพัชรินทร์ – คุณยุวดี  ณ สงขลา
คุณลักษมี  กิระวาณิช
รางวัลบู้บี้ รับถ้วยเกียรติยศของคุณอรรคพล  สรสุชาต ทีมสโตนบีลิฟเวอร์ คุณจุฑามาศ  ณ สงขลา

2.  รายชื่อผู้บริจาคเงินส่งทีมเข้าแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลสายสัมพันธ์ สกุล ณ สงขลา รวมทั้งรายรับรายจ่ายในการจัดการแข่งขันครั้งนี้

มีรายละเอียด ดังนี้

2.1 รายชิ่อผู้บริจาคเงินการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลสายสัมพันธ์ สกุล ณ สงขลา ครั้งที่ 4

1 คุณสายจิตร  กฤษณามระ 20,000.00
2 คุณผกา  ณ สงขลา 20,000.00
3 เจ้าศรีรัตน์  ณ ลำปาง 13,000.00
4 คุณพิมสิริ  ณ สงขลา 10,000.00
5 คุณพัชรดา  ซอโสตถิกุล 10,000.00
6 คุณสมศรี  อังสุวัฒนะ 10,000.00
7 คุณกรรติกา  ณ สงขลา 10,000.00
8 ดร.ไตรรงค์  สุวรรณคีรี 10,000.00
9 คุณมัณฑนา,คุณจุมพล,คุณอรชร,คุณกรรณิกา  ณ สงขลา  10,000.00
10 ผศ.มยุรี  เลื่อนราม 10,000.00
11 คุณสมิตรา  สรสุชาติ 10,000.00
12 คุณสุภศักดิ์  กฤษณามระ 9,000.00
13 คุณวิภาดา  โทณวณิก 6,000.00
14 คุณไชยพร  ณ สงขลา 6,000.00
15 คุณพัชรินทร์ – คุณยุวดี  ณ สงขลา, คุณลักษมี กิระวานิช 4,000.00
16 พล.อ.ปานเทพ  ภูวนารถนุรักษ์ 3,000.00
17 พล.ต.อ.สุนทร  ซ้ายขวัญ 3,000.00
18 คุณพัฒนาวดี  กรรณสูต 3,000.00
19 คุณฐิติพร  ณ.ส.สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 3,000.00
20 คุณพัชรีภรณ์  ณ.ส.วิกิตเศรษฐ์ 3,000.00
21 คุณจุฑามาศ  ณ สงขลา 3,000.00
22 คุณวาสินี  สิวายวิโรจน์ 3,000.00
23 คุณปฏิกร  ณ สงขลา 3,000.00
24 คุณอนุชา  จิตตานนท์ 3,000.00
25 คุณชนม์ธวัช  ณ สงขลา 3,000.00
26 คุณณัฐพล  ณ สงขลา 3,000.00
27 คุณเวคิน  สุวรณคีรี 3,000.00
28 คุณภารดี  ณ สงขลา 2,000.00
29 ดร.จิตรพัฒน์  ไกรฤกษ์              จัดทำถ้วยรางวัล 1,800.00
197,800.00

2.2 สรุปรายรับรายจ่ายการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลสายสัมพันธ์ สกุล ณ สงขลา ครั้งที่ 4

รายรับ 
รายได้จากการจำหน่ายทีม 197,800.00
รายจ่าย 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกัยการแข่งขัน ค่าเกมส์ ค่าร้องเท้า เครื่องดื่ม 59,000.00
ค่าถ้วยรางวัล 7,000.00
ค่าตุ๊กตาของรางวัล 4,000.00
ค่าถ่ายภาพ 5,000.00
ค่าอาหารว่าง 16,000.00
ค่าพิธีกร 2,000.00
ค่าเครื่องเขียน 350 93,350.00
104,450.00

3.  การทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษตระกูล ณ สงขลาและญาติๆ ณ สงขลาทุกสายสกุลที่ล่วงลับไปแล้ว ในโอกาสครบรอบวันพระราชทานนามสกุล ณ สงขลา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2558 ณ วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร โดยมี คุณอาสายจิตร กฤษณามระ ประธานตระกูล ณ สงขลา เป็นประธานในพิธี รวมทั้ง เจ้าอาศรีรัตน์ ณ ลำปาง และ รศ.ดร.  วินิตา สุกรเสพย์ รองประธานตระกูล ณ สงขลา มาร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง ญาติๆ หลายท่านได้นำรูปบรรพบุรุษมาทำพิธีด้วย หลังพิธีสงฆ์ ตระกูล ณ สงขลาเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ของวัดสุทธิวรารามทั้งวัด รวมทั้งญาติๆ ที่มาร่วมทำบุญได้รับประทานอาหารร่วมกัน ในการนี้  มีผู้บริจาคเงินทำบุญ  ซึ่งมีรายชื่อดังนี้

3.1 รายชื่อผู้ให้การสนับสนุน งานทำบุญครบรอบ 102 ปี วันรับพระราชทาน ณ สงขลา ณ วัดสุทธิวราราม  

1 คุณสมศรี-ศ.เติมศักดิ์  อังสุวัฒนะ 10,000.00
2 คุณสายจิตร  กฤษณามระ 10,000.00
3 คุณผกา  ณ สงขลา 5,000.00
4 ดร.วินิตา  ศุกรเสพย์ 20,000.00
5 คุณเดชาภิวัฒน์/คุณณัฐญาดา  ณ สงขลา 10,000.00
6 คุณมัณฑนา/คุณจุมพล /คุณอรชร/คุณกรรณิกา 5,000.00
7 คุณพัชรดา  ซอโสตถิกุล 5,000.00
8 คุณศุพัจไฉน  อัมพุประภา 2,000.00
9 คุณนพพงศ์  อังสุวัฒนะและครอบครัว 3,150.00
10 ดร.จิตรพัฒน์/คุณศุภลักษณ์  ไกรฤกษ์ 3,000.00
11 คุณวันดี  ณ สงขลา 2,000.00
12 คุณผุสดี  อังสุวัฒนะ 2,000.00
13 คุณเวคิน  สุวรรณคีรี 1,000.00
14 คุณภารดี  ณ สงขลา 1,000.00
15 คุณวราภรณ์  สุขสงวน สุวรรณปัทม 2,000.00
16 ดร.ม.ล.ปริยา  นวรัตน์ 2,000.00
17 คุณสฤษฎ์-คุณโศรดา  ธนะเสวี 1,000.00
18 คุณสุทธิมานต์  ซ้ายขวัญ 1,000.00
19 คุณยุวดี  ณ สงขลา 1,000.00
20 คุณพัชรินทร์  ณ สงขลา 1,000.00
21 คุณไชยพร  ณ สงขลา 1,000.00
22 คุณลักษมี  กิระวานิช 1,000.00
23 คุณวิไลกุล  ณ สงขลา 1,000.00
24 พล.อ.ปานเทพ  ภูวนารถนุรักษ์ 2,000.00
25 คุณพุฒิพงศ์  ภูรีพงศ์พีระ 500
26 คุณยุพลักษณ์  กรรณสูต 500
93,150.00

พล.ต.อ.สุนทรและคุณสุทธิมานต์  ซ้ายขวัญ  จัดอาหารแกงเหลืองและแกงหมูชะมวง

3.2   สรุปรายรับรายจ่ายงานทำบุญครบรอบ 102 ปี  วันรับพระราชทานนามสกุล ณ สงขลา

รายรับ 
เงินบริจาค 93,150.00
รายจ่าย 
ค่าอาหารเลี้ยงพระและผู้ร่วมงาน
อาหารบุฟเฟ่ 50,000.00
ข้าวมันไก่ 5,000.00         
ขนมเบื้อง 5,000.00
ค่าน้ำดื่ม / น้ำแข็ง 500
ค่าเครื่องไทยธรรมสำหรับถวายพระและสามเณร 23 รูป         6,805.00
ปัจจัยถวายพระและสามเณร 23 รูป  8,600.00
ค่าดอกไม้บูชาพระและถวายพระ 2,020.00
ค่าเช่าเต้นท์และโต๊ะเก้าอี้ 10,900.00
ค่าคนทำความสะอาด 2 คน  700 89,525.00
ยอดคงเหลือ 3,625.00

4.  กิจกรรมปลูกป่าประจำปี 2558 ชมรมสายสกุล ณ สงขลาจะจัดกิจกรรมปลูกป่า  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ  อันเนื่องมาจากรัฐบาลประกาศเชิญชวนให้คนไทยเฉลิมฉลอง

การนี้ตลอดปี 2558  ดังนั้น  ชมรมฯ จึงได้จัดกิกรรมปลูกป่าขึ้น  ในวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ย. 2558 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  ในโครงการ  อุทยานฯ สีเขียวด้วยพระบารมี ในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  นอกจากกิจกรรมปลูกต้นไม้แล้ว  เรายังจัดกิจกรรมปล่อยปูสู่ทะเล  เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย  ซึ่งมีกำหนดการ  ดังนี้

6.00 น.    รถจอด ณ บริเวณ หน้าสวนลุมพินี  ถ.ราชดำริ

7.00 น.    ออกเดินทางจาก กทม. เดินทางโดย รถบัส (ทางชมรมฯ จัดไว้ให้)

10.00 น.  ถึงอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร  จ.เพชรบุรี

10.15 น.  ฟังสรุปจากเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เกี่ยวกับความเป็นมาของอุทยานฯ และวิธีการปลูกต้นไม้ในวันนี้

10.45 น.  ปลูกต้นไม้ในสถานที่ที่อุทยานจัดไว้ให้

11.15 น.  ปล่อยปูสู่ทะเล

11.45 น.  รับประทานอาหารร่วมกัน

13.00 น.  เดินทางไปเยี่ยมชมอุทยานราชภักดิ์  อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์

14.00 น.  เดินทางถึง อุทยานราชภักดิ์

15.00 น.  เดินทางกลับกทม.

18.30 น.  ถึง กทม. โดยสวัสดิภาพ

การปลูกต้นไม้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร มีข้อดีหลายประการ เช่น   เพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงให้ฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมในบริเวณอุทยานให้เป็นพื้นที่สีเขียวและมีความสวยงามตามธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นพื้นที่นันทนาการและสำหรับศึกษาระบบนิเวศที่ได้ปรับตัวหลังจากมีการปรับปรุงพื้นที่แล้ว  ส่วนกล้าไม้ที่นำมาปลูก เป็นต้นกล้าที่คัดเลือกและอนุบาลโดยเรือนเพาะชำของอุทยานฯ เพื่อให้ได้ต้นกล้าที่แข็งแรง  และเหมาะสมกับดินในอุทยาน  เมื่อปลูกแล้ว  ต้นไม้จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ของอุทยานฯ โดยใช้ระบบชลประทานและนวัตกรรมพลังงานทดแทน  รวมทั้งใช้ปุ๋ยหมัก ไม่ใช้สารเคมี  เป็นต้น  ทำให้เรามั่นใจได้ว่า  ต้นไม้ที่ปลูกจะมีโอกาสรอดตายสูง  และสามารถเป็นต้นไม้ใหญ่ในภายภาคหน้าได้ 

 ในการนี้  ชมรมสายสกุล ณ สงขลา ขอเรียนเชิญญาติๆ ณ สงขลาทุกสายสกุลเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ด้วย  ท่านใดที่ประสงค์จะร่วมเดินทางไปทำกิจกรรมนี้  กรุณาแจ้งคุณทรงธรรม (อ๊อส) ณ สงขลา (โทร 08-1990-5199) หรือคุณธัญรัชฏ์ (ชมพู) ณ สงขลา (โทร 08-1694-7508) เพื่อทราบจำนวนผู้ร่วมเดินทางและเพื่อการจัดเตรียมรถ อาหาร พันธ์ไม้ ฯลฯภายในวันที่ 10 พ.ย.58 โดยมีค่าใช้จ่ายท่านละ 800 บาท ส่วนท่านที่ไม่สามารถร่วมเดินทางไปได้  แต่ประสงค์จะบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมนี้  กรรมการบริหารชมรม ฯ จะทำการปลูกต้นไม้ให้ในนามของท่าน  สำหรับการชำระเงิน กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี   ตระกูล ณ สงขลาธนาคารทหารไทย  สาขาพหลโยธิน  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-7-77706-1 ชมรมฯ จะแจ้งรายชื่อผู้บริจาค  รายรับ  รายจ่าย  ในหนังสือเวียนฉบับต่อไป

5.   ข่าวสังคม ณ สงขลา.....

  • ในเดือน ก.ย. นี้  มีวันคล้ายวันเกิดของญาติผู้ใหญ่ในตระกูล ณ สงขลา 2 ท่าน คือ 4 ก.ย. เป็นวันคล้ายวันเกิดปีที่ 97 ของคุณป้าสมศรี อังสุวัฒนะ  และ 18 ก.ย. เป็นวันคล้ายวันเกิดปีที่ 88 ของ คุณอาสายจิตร  กฤษณามระ  ประธานตระกูล ณ สงขลา  ทั้งสองท่านเป็นญาติผู้ใหญ่ที่ญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลให้ความเคารพรักเป็นอย่างสูง  ผมในนามตระกูล ณ สงขลาและญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุล ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงดลบันดาลให้คุณป้าและคุณอาจงประสบแต่ความสุข เพียบพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ คิดสิ่งใดขอให้ได้สมปรารถนา และมีสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรและขวัญกำลังใจแก่ญาติและลูกหลาน ณ สงขลาตลอดไป.....
  • ข่าวเศร้า  ในช่วงเวลาที่ผ่านมา มีญาติ ณ สงขลาหลายท่านถึงแก่กรรม ได้แก่ เจ้าเดชา ณ ลำปาง, คุณแม่รื่น สุวรรณคีรี, คุณแม่รจิต จารุจินดา ,คุณชโลธร ณ สงขลา ผมขอให้ผลบุญกุศลและคุณงามความดีที่ทุกท่านได้ทำไว้ จงนำพาท่านไปสู่สุคติในสัมปรายภพด้วยเทอญ

สุดท้ายนี้  ผมขอขอบพระคุณญาติๆ และทุกท่านที่ได้ช่วยบริจาคเงินสนับสนุนการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลของตระกูล  และบริจาคเงินทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษและญาติ ณ สงขลาที่ล่วงลับไปแล้ว ณ วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร ขอให้ผลบุญกุศลที่ท่านทำในครั้งนี้  จงดลบันดาลให้ท่านประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ท่านปรารถนาจงทุกประการ

ด้วยความรักและเคารพ 

เวคิน สุวรรณคีรี 

ประธานกรรมการบริหารชมรมสายสกุล ณ สงขลา


1 คุณสายจิตร  กฤษณามระ 20,000.00
2 คุณผกา  ณ สงขลา 20,000.00
3 เจ้าศรีรัตน์  ณ ลำปาง 13,000.00
4 คุณพิมสิริ  ณ สงขลา 10,000.00
5 คุณพัชรดา  ซอโสตถิกุล 10,000.00
6 คุณสมศรี  อังสุวัฒนะ 10,000.00
7 คุณกรรติกา  ณ สงขลา 10,000.00
8 ดร.ไตรรงค์  สุวรรณคีรี 10,000.00
9 คุณมัณฑนา,คุณจุมพล,คุณอรชร,คุณกรรณิกา  ณ สงขลา  10,000.00
10 ผศ.มยุรี  เลื่อนราม 10,000.00
11 คุณสมิตรา  สรสุชาติ 10,000.00
12 คุณสุภศักดิ์  กฤษณามระ 9,000.00
13 คุณวิภาดา  โทณวณิก 6,000.00
14 คุณไชยพร  ณ สงขลา 6,000.00
15 คุณพัชรินทร์ – คุณยุวดี  ณ สงขลา, คุณลักษมี กิระวานิช 4,000.00
16 พล.อ.ปานเทพ  ภูวนารถนุรักษ์ 3,000.00
17 พล.ต.อ.สุนทร  ซ้ายขวัญ 3,000.00
18 คุณพัฒนาวดี  กรรณสูต 3,000.00
19 คุณฐิติพร  ณ.ส.สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 3,000.00
20 คุณพัชรีภรณ์  ณ.ส.วิกิตเศรษฐ์ 3,000.00
21 คุณจุฑามาศ  ณ สงขลา 3,000.00
22 คุณวาสินี  สิวายวิโรจน์ 3,000.00
23 คุณปฏิกร  ณ สงขลา 3,000.00
24 คุณอนุชา  จิตตานนท์ 3,000.00
25 คุณชนม์ธวัช  ณ สงขลา 3,000.00
26 คุณณัฐพล  ณ สงขลา 3,000.00
27 คุณเวคิน  สุวรณคีรี 3,000.00
28 คุณภารดี  ณ สงขลา 2,000.00
29 ดร.จิตรพัฒน์  ไกรฤกษ์              จัดทำถ้วยรางวัล 1,800.00
197,800.00
Back to Top