ชมรมสายสกุล ณ สงขลา
39·ซอยสวรรค์วิถี·ถนนสุทธิสารวินิจฉัย·แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง·กรุงเทพฯ 10320
โทร 0-2274-7619·โทรสาร·0-2693-4879

16 กุมภาพันธ์ 2559

เรียน ญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลที่รักและเคารพทุกท่าน

หนังสือเวียนฉบับที่ 2 ประจำปี  2559  มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติ ๆ ทราบ  ดังนี้

1.   งานรวมญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลครั้งที่ 31 ประจำปี  2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 59 ณ สมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์  กรุงเทพมหานคร  มีญาติ ๆ มาร่วมงานประมาณ 200 คน  โดยมีญาติผู้ใหญ่มาร่วมงานหลายท่าน  เช่น  คุณสมศรี อังสุวัฒนะ, ศ. กิตติคุณ เติมศักดิ์-คุณสายจิตร กฤษณามระ, รศ.ดร.ชำนาญ-ดร.วัฒนา ณ สงขลา, คุณปาหนัน บุญ-หลง, พล.อ.ปานเทพ-คุณหญิงอัจฉรา ภูวนารถนุรักษ์, พล.ต.อ.สุนทร-คุณสุทธิมานส์ ซ้ายขวัญ,

ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี, เจ้าศรีรัตน์ ณ ลำปาง, รศ.ดร.วินิตา ศุกรเสพย์,  คุณประยูร-คุณพิศมัย ณ สงขลา,  

คุณศุพัจไฉน อัมพุประภา, คุณมัณฑนา-คุณอรชร-คุณจุมพล-คุณกรรณิกา ณ สงขลา, คุณจีระพงษ์ สิวายะวิโรจน์,  คุณเนาวรัตน์  เข็มทอง,  คุณลักษมี  กิระวานิช,  คุณกรรณิการ์ ปิณฑะรุจิ,  คุณสุชาดา  สังขสุวรรณ, คุณวันดี  ณ สงขลา,  คุณจุฑาธิป ณ สงขลา, คุณทัศนีย์ ณ สงขลา, คุณสิริลักษณ์ สุทธาเวช, คุณพัชรินทร์ ณ สงขลา, คุณยุวดี  หงส์ภู่, คุณไชยพร ณ สงขลา เป็นต้น ในปีนี้เรามีกิจกรรมพิเศษที่ถือได้ว่าเป็นมหามงคลและเป็นความภาคภูมิใจของตระกูล ณ สงขลาเป็นอย่างมาก ก็คือ การถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา  ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559  โดยมีคุณสายจิตร กฤษณามระ  ประธานตระกูล ณ สงขลา เป็นผู้กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลในนามตระกูล ณ สงขลาและ ญาติ ๆ ณ สงขลาทุกคน  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน

 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย  ที่สร้างความประทับใจให้แก่ญาติ ๆ เช่น พิธีคารวะบรรพบุรุษ คารวะญาติผู้ใหญ่ (80 ปีขึ้นไป) การขายสลากออกรางวัล การประมูลสิ่งของ การฉาย VTR กิจกรรมของตระกูลและผลงานของ รศ.นพ.ญาใจ ณ สงขลา การแสดงดนตรีของน้องดี-ธิติพงศ์ ภูรีพงศ์พีระ การร้องเพลงของน้องพล-พลพิช์วรรธ ณ สงขลา เป็นต้น  สร้างความสนุกสนานให้แก่ญาติ ๆ ได้จนปิดงาน

2.   ผู้อุปถัมภ์การจัดงาน  ผมในนามตระกูล ณ สงขลา ขอกราบขอบพระคุณญาติๆ ทุกท่านที่ได้กรุณาบริจาคเงิน อาหาร  สิ่งของ  รางวัลในการจับสลาก รายชื่อผู้บริจาคและรายละเอียดสิ่งของบริจาคที่ระบุไว้ในหนังสือเวียนฉบับนี้  จัดทำโดยคุณณัฐ  จารุจินดา ประธานชมรมสายสกุล ณ สงขลา  หากมีข้อผิดพลาดหรือรายชื่อญาติท่านใดที่บริจาคตกหล่นไป  ผมกราบขออภัยมา ณ ที่นี้  และขอให้ท่านได้กรุณาแจ้งให้ผมทราบ  เพื่อจะได้นำลงขอบพระคุณในหนังสือเวียนฉบับต่อไปครับ

ผู้ให้การสนับสนุนซุ้มอาหาร  กิจกรรม  และของรางวัล

ผู้สนับสนุนซุ้มอาหาร พล.ต.อ.สุนทร-คุณสุทธิมานต์ ซ้ายขวัญ อาหารปักษ์ใต้ ,  คุณเนาวรัตน์ เข็มทอง ข้าวยำปักษ์ใต้,  ลูกหลานหลวงอุดมภักดี กระเพาะปลา, บะหมี่ปู, ซูชิ, หมูสะเต๊ะ, ลูกหลานพระกาญจนดิฐบดีและพระยาปทุมเทพภักดี ไอศกรีม,  คุณวาสินี สิวายะวิโรจน์ (จูน) กาแฟสด,  คุณโรจธัมม์ อนุเสถียร ณ สงขลา(โป่ง) เบียร์สด, นพ.วราและคุณสมถวิล โรจนะหัสดิน ขนมชั้น 100 กล่อง, ชมรมสายสกุล ณ สงขลา ขนมเบื้อง

ผู้สนับสนุนของรางวัล คุณสายจิตร กฤษณามระ ชุดกล่องของขวัญ , คุณผกา ณ สงขลา นาฬิกาข้อมือ , คุณวิภาดา โทณวณิก แว่นขยาย, นาฬิกา, ปากกา, โถคริสตัล , คุณวาสินี สิวายะวิโรจน์ ของที่ระลึกจากดูไบ, ทอง 2 สลึง และ โทรศัพท์มือถือ ซัมซุง S6 Edge, คุณณัฐ จารุจินดา กล่องใส่เครื่องประดับ Painting Porcelain

รายชื่อผู้สนับสนุนการจัดงานรวมญาติ ณ สงขลา ครั้งที่ 31

วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559    ณ สมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์

ชื่อ - ชื่อสกุล จำนวนเงิน
คุณสมศรี  อังสุวัฒนะ 10,000
คุณมัณฑนา เชิดวิศวการ คุณจุมพล ณ สงขลา คุณอรชร พูลทรัพย์ คุณกรรณิกา โพธิ์คำ 10,000
ผศ.มยุรี และคุณเฉลิม  เลื่อนราม 10,000
ศ.เติมศักดิ์ และคุณสายจิตร  กฤษณามระ 5,000
ดร.วินิตา   ศุกรเสพย์ 10,000
คุณพิมสิริ ณ สงขลา 5,000
คุณนพพงศ์ อังสุวัฒนะ 5,000
พล.อ.ปานเทพ ภูวนารถนุรักษ์ 3,000
คุณจีระพงษ์ สิวายะวิโรจน์ 3,000
คุณพัชรดา ซอโสตถิกุล 3,000
คุณวิภาดา โทณวณิก 3,000
ดร.เอกพล ณ สงขลา 5,000
บ้านคุณหมอฉลอง ณ สงขลา 3,000
ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี 1,000
พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ 1,000
คุณวันดี ณ สงขลา 3,000
คุณเวคิน   สุวรรณคีรี 3,000
คุณผุสดี อังสุวัฒนะ 2,000
คุณอาภรณ์ ณ สงขลา และครอบครัว 2,000
พ.ต.อ.มาณพ ณ สงขลา 2,000
คุณจุฑาธิป และคุณณัฐพล  ณ สงขลา 2,000
คุณคมกล้า ณ สงขลา 1,000
คุณกัญญาวีร์ ณ สงขลา 1,000
คุณอภิศมา ณ สงขลา 2,000
คุณโภสิทธิ ณ สงขลา 1,000
คุณอรรณพ โรจนะหัสดิน 1,000
คุณมารศรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 1,000
คุณสมิตา สรสุชาติ 1,000
คุณพัชรินทร์ ณ สงขลา 1,000
คุณกรรณิการ์ ปิณฑะรุจิ 1,000
คุณจิราภา ทองนิ่ม 1,000
คุณสุชาดา สังขสุวรรณ 1,000
คุณสุตทยา วัชราภัย 1,000
คุณธันยมัย โรจนะหัสดิน 1,000
คุณปรีดา โรจนะหัสดิน 500
คุณศิริลักษณ์ สุทธาเวศ 500
106,000

งบรายรับ-รายจ่าย  งานรวมญาติ ณ สงขลา ครั้งที่ 31 ประจำปี 2559

รายรับ
เงินสนับสนุนจากญาติ 106,000
รายได้จากการจำหน่ายสลากชิงรางวัล 40,070
รายได้จากการประมูลสิ่งของ 5,100
รายได้จากการจำหน่ายเสื้อ 155ตัว 53,430 204,600
รายจ่าย
ค่าอาหารและเครื่องดื่มของสมาคมฯ 68,960
ค่าสถานที่ 13,500
ค่าตกแต่งสถานที่และดนตรี 16,000
ค่าจัดทำเสื้อ 155 ตัว 50,000
ค่าดอกไม้คารวะบรรพบุรุษ 2,000
ค่าดอกไม้คารวะญาติผู้ใหญ่ 2,000
ค่าดอกไม้แสดงความยินดี 1,000
เงินรางวัลนักแสดง 2,000
ค่าเครื่องเขียน 1,000
ค่าส่งจดหมายเวียนให้ญาติ 2,240
ค่าพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จฯ 900
ค่าถ่ายภาพ 3,000
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 2,000 164,600
รายรับสูงกว่ารายจ่าย 40,000

3.   การแต่งตั้งรองประธานตระกูล ณ สงขลาและประธานชมรมสายสกุล ณ สงขลา สืบเนื่องมาจากการที่ผมดำรงตำแหน่งประธานชมรมสายสกุล ณ สงขลามาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว  ประกอบกับเมื่อปีที่แล้ว  คุณอาสายจิตร  กฤษณามระ  ประธานตระกูล ณ สงขลา บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาทให้แก่ วัดสุทธิวราราม กทม. เพื่อการบำรุงวัด  และต่อมาเมื่อปลายปีที่แล้ว  คุณอาผกา ณ สงขลา ได้บริจาคเงินจำนวน  4,900,000 บาท  เพื่อเป็นกองทุนในการบูรณปฏิสังขรณ์กุฏิที่ คุณทวดเชื้อ ณ สงขลา คุณย่าของคุณอาเป็นผู้สร้างถวายวัดมาเป็นเวลานานมากแล้ว  ผมเคยถามคุณอาสายจิตรว่ากุฏิหลังนี้สร้างมานานเท่าไรแล้วครับ  คุณอาตอบว่า  นานเท่าไรไม่ทราบ  ทราบแต่เพียงว่า  อาเกิดมาก็เห็นกุฏิหลังนี้แล้ว  ดังนั้น  พวกเราคงจะสามารถคำนวนอายุกุฏิหลังนี้ได้พอสมควร  ปัจจุบันนี้กุฏิหลังนี้ทรุดโทรมลงตามกาลเวลา  คุณอาจึงคิดที่จะบูรณปฏิสังขรณ์ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติภารกิจของสงฆ์  กุฏิหลังนี้เคยได้รับการบูรณะมาครั้งหนึ่งแล้ว  โดยเจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) บุตรของคุณทวดเชื้อ ครั้งนี้จึงเป็นการบูรณะครั้งที่สองโดยคุณอาผกา ณ สงขลา หลานของคุณทวดเชื้อ นอกจากนี้  เมื่อวันที่ 26 ม.ค.59 คุณอาสายจิตรได้ชวนผมไปพบ  ผอ.ร.ร.วัดสุทธิวราราม เพื่อปรึกษาหารือในการจัดตั้ง  “กองทุนท่านปั้น  อุปการโกษากร  (วัชราภัย)” เพื่อการศึกษาของโรงเรียนวัดสุทธิวราราม  โดยคุณอาสายจิตรได้บริจาคเงินจำนวน  100,000 บาทเป็นทุนตั้งต้น  และมีโครงการระดมทุนเพื่อสมทบกองทุนนี้ต่อไป  ในการบริจาคเงินให้แก่วัดและโรงเรียนในครั้งนี้  คุณอาสายจิตรได้ขอให้ผมเป็นตัวแทนของคุณอาทั้งสองในการติดต่อประสานงานกับทางวัดสุทธิวรารามและโรงเรียนวัดสุทธิวราราม  เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามเจตนารมย์ของผู้บริจาค

ด้วยเหตุดังกล่าว  ผมจึงได้รับความเมตตาจากประธานตระกูลและรองประธานตระกูลทั้งสองท่าน คือ เจ้าอาศรีรัตน์ ณ ลำปาง และ รศ.ดร.วินิตา ศุกรเสพย์ ให้ดำรงตำแหน่ง “รองประธานตระกูล ณ สงขลา” เพื่อจะได้ช่วยงานประธานตระกูลได้มากขึ้น รวมทั้งญาติผู้ใหญ่ในตระกูล ณ สงขลาอีกหลายท่าน  ยังอยากให้ผมทำงานให้กับตระกูลต่อไป  ยังไม่อยากให้ผมวางมือ  และจะได้เป็นตัวแทนประธานตระกูลในกิจกรรมต่างๆ เช่น การเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการชมรมสายสกุล ณ สงขลา เป็นต้น  จากแนวคิดนี้ จึงทำให้มีการปรับโครงสร้างของตระกูล  เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้  ก็เพราะว่าคณะประธานตระกูลชุดนี้  มีความกระตือรือร้นในการทำงาน  มีความห่วงใยตระกูล  และต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตระกูล ดังนั้น การปรับโครงสร้างในครั้งนี้น่าจะเป็นนัยสำคัญที่ทำให้คณะประธานตระกูลสามารถทำงานร่วมหรือประสานงานกับคณะกรรมการชมรมฯ ได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น  อันจะทำให้การทำงานของตระกูลมีพลังมากขึ้น  และจะทำให้ตระกูล ณ สงขลาสามารถเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องและประสบความสำเร็จได้มากกว่าเดิม  สาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้  ก็เพราะเราได้ประธานตระกูลที่มีความเข็มแข็งอย่างคุณอาสายจิตร  กฤษณามระ ครับ

ดังนั้น  จึงทำให้ตำแหน่งประธานชมรมฯ ว่างลง  ผมจึงได้ทำการสรรหาตัวประธานชมรมฯ คนใหม่  ด้วยการขอให้คณะกรรมการชมรมฯ  พิจารณาเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งประธานชมรมฯ คนใหม่  ผลปรากฎว่า คณะกรรมการชมรมฯ ได้ลงมติเลือก คุณณัฐ จารุจินดา ให้เป็นประธานชมรมฯ คนใหม่  ผมจึงได้นำชื่อคุณณัฐหารือกับท่านประธานตระกูล  และรองประธานตระกูล  ซึ่งทุกท่านเห็นด้วย  จึงได้มีการประกาศแต่งตั้ง  คุณณัฐ  จารุจินดา เป็นประธานชมรมสายสกุล ณ สงขลาคนใหม่

4.   พิธีคารวะบรรพบุรุษตระกูล ณ สงขลาตามประเพณีจีนหรืองานบุญเช็งเม้งประจำปี  2559

จะมีขึ้นใน วันอาทิตย์ที่ 27 มี.ค. 59  ณ สุสานตระกูล ณ สงขลา  ต.หัวเขา  อ.สิงหนคร  จ.สงขลา

โดยมีกรอบของงาน  ดังนี้

06.00 น.   พิธีคารวะบรรพบุรุษ แบบจีน โดย เจ้าศรีรัตน์ ณ ลำปาง เป็นประธานในการทำพิธี

07.00 น.   ญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลพร้อมกัน  ณ  สุสานตระกูล  มีอาหารเช้าไว้คอยต้อนรับ

07.30 น.   พระสงฆ์มาถึงปะรำพิธี สวดเจริญพระพุทธมนต์  ถวายสังฆทาน  กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษ พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมงาน

09.10 น.   ญาติ ๆ รวมตัวกันหน้าสุสานพระยาสุวรรณคีรีสมบัติ (เหยี่ยง  แซ่เฮา)  ต้นสกุล ณ สงขลา

09.15 น.   จุดธูปเทียนสักการะหน้าสุสาน เจ้าศรีรัตน์  ณ ลำปาง รองประธานตระกูล ณ สงขลา กล่าวนำสดุดีบรรพบุรุษ

09.30 น.   ญาติ ๆ นำธูปเข้ากราบไหว้บรรพบุรุษต้นสกุล

10.00 น.   จุดประทัด  เสร็จพิธีคารวะบรรพบุรุษตามประเพณีจีน

10.30 น.   ญาติ ๆ แยกย้ายกันไปทำบุญถวายสังฆทาน  ณ วัดสุวรรณคีรีและวัดแจ้ง  วัดประจำตระกูล

12.00 น.   รับประทานอาหารร่วมกัน  ณ โรงแรมวีว่า  อ.เมือง  จ.สงขลา

14.30 น.   เลิกงาน

* หมายเหตุ  ในวันเสาร์ที่  26 มี.ค.59 เวลา  9.45 น. ญาติ ๆ นำโดยเจ้าศรีรัตน์ ณ ลำปาง รองประธานตระกูล จะไปกราบไหว้สักการะพระยาวิเชียรคีรี (ชม) ณ โรงเรียนวิเชียรชม และเวลา 11.00 น. จะไปกราบไหว้สักการะพระยาสุนทรานุรักษ์ (เนตร์) ที่สุสานบริเวณสวนตูล อ.เมือง จ.สงขลา และ เวลา 18.00 น. จะมีการเลี้ยงสังสรรค์ในหมู่ญาติ ส่วนสถานที่และรายละเอียด จะแจ้งให้ทราบภายหลัง กิจกรรมในวันเสาร์ทั้งหมดนี้ จัดขึ้นอย่างไม่เป็นทางการ แต่ญาติ ๆ ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ ญาติๆ ท่านใดประสงค์จะเข้าร่วม กรุณาแจ้งความประสงค์ได้ที่ คุณโรจธัมม์ (โป่ง) อนุเสถียร ณ สงขลา โทร 08-6820-0203 สำหรับการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในวันเสาร์นี้  ขอให้ทุกท่านสวมเสื้อยืด ณ สงขลา สีม่วง ส่วนกิจกรรมในวันอาทิตย์ขอให้สวมเสื้อยืด ณ สงขลา สีฟ้าขลิบชมพู นะครับ 

5.   คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมสายสกุล ณ สงขลา  ประจำปี  2559-2560 ประกอบด้วย

คุณสายจิตร กฤษณามระ รศ.ดร.วินิตา  ศุกรเสพย์ เจ้าศรีรัตน์  ณ ลำปาง
คุณเวคิน  สุวรรณคีรี พลเอก ปานเทพ  ภูวนารถนุรักษ์ รศ.ดร.ภิญโญ  สุวรรณคีรี
ดร.ม.ล.ปริยา  นวรัตน์ ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี คุณจุมพล ณ สงขลา
พลตำรวจเอก สุนทร  ซ้ายขวัญ คุณจีระพงษ์  สิวายะวิโรจน์ คุณนพพงศ์  อังสุวัฒนะ
คุณวิภาดา โทณวณิก ผศ.มยุรี  เลื่อนราม คุณศุพัจไฉน  อัมพุประภา
คุณไชยพร ณ สงขลา คุณชัยยุทธ ณ สงขลา

 

คณะกรรมการชมรมสายสกุล ณ สงขลา  ประจำปี 2559-2560  ประกอบด้วย

ประธาน: คุณณัฐ จารุจินดา ( ณัฐ)
รองประธาน: ดร.เอกพล ณ สงขลา (เอก) คุณณัฐญาดา ณ สงขลา (ณัฐ)
ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี (นะโม) คุณวาสินี  สิวายะวิโรจน์ (จูน)
กรรมการ: คุณโรจธัมม์ อนุเสถียร ณ สงขลา (โป่ง) คุณทรงธรรม ณ สงขลา (อ๊อส)
คุณจุฑามาศ ณ สงขลา (หญิง) คุณขวัญจิรา สิวายะวิโรจน์ (ขวัญ)
คุณชลวิทย์ ณ สงขลา (กอล์ฟ) คุณณัฐพล ณ สงขลา (จัมโบ้เอ)
คุณณฐพงษ์ อัมพุประภา (เอก) คุณธัญศักดิ์ ณ สงขลา (บิ๊ก)
คุณพงศ์ไท สิวายะวิโรจน์ (เอก) คุณพุฒิพงศ์ ภูรีพงศ์พีระ (หนุ่ย)
คุณปรียนาฏ  ณ สงขลา (เก๋) คุณธัญรัชฎ์ ณ สงขลา (ชมพู)

 

6.   ข่าวสังคม ณ สงขลา.......@ ข่าวเศร้า  คุณป้าภิรมย์  วณิกกุล ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 28 ม.ค.59 สิริอายุ 96 ปี ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร  กำหนดสวดพระอภิธรรมในวันที่  29 ม.ค.- 4 ก.พ. 59 และฌาปนกิจศพเมื่อวันที่ 6 ก.พ.59 ขอให้ผลบุญกุศลที่คุณป้าภิรมย์ทำไว้ได้นำคุณป้าไปสู่สุคติในสัมปรายภพด้วยเทอญ..

สุดท้ายนี้ ผมขอเรียนเชิญญาติ ณ สงขลา ทุกท่านร่วมงานบุญเช็งเม้งหรือพิธีคารวะบรรพบุรุษตระกูล ณ สงขลา ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 27 มี.ค. 59  ณ สุสานเจ้าเมืองสงขลา  ต.หัวเขา  อ.สิงหนคร  จ.สงขลา ตามกรอบของงานดังกล่าวข้างต้น  เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านที่ได้เสียสละปกป้องเมืองสงขลาให้รอดพ้นจากภัยสงคราม  และวางรากฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของเมืองสงขลา ให้มีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงมาจนถึงปัจจุบันนี้

 

ด้วยความรักและเคารพ 

เวคิน  สุวรรณคีรี 

รองประธานตระกูล ณ สงขลา


Back to Top