ชมรมสายสกุล ณ สงขลา
39·ซอยสวรรค์วิถี·ถนนสุทธิสารวินิจฉัย·แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง·กรุงเทพฯ 10320
โทร 0-2274-7619·โทรสาร·0-2693-4879

20 พฤษภาคม 2557

เรียน·ญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลที่รักและเคารพทุกท่าน

หนังสือเวียนฉบับที่ 4 ประจำปี 2557 มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติๆ ทราบดังนี้

1.   งานบุญเช็งเม้งหรือพิธีคารวะบรรพบุรุษตระกูล  ณ  สงขลาตามประเพณีจีน  ประจำปี  2557 ซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมสายสกุล ณ สงขลา  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2557  ณ สุสานตระกูล ณ สงขลา ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  มีญาติ ๆ ณ สงขลาทุกสายสกุลมาร่วมในพิธีประมาณ  150  คน ก่อนพิธีได้มีการนำเครื่องเซ่นไหว้มาจัดวางหน้าสุสาน พระยาสุวรรณคีรีสมบัติ  (เหยี่ยง  แซ่เฮา ) บรรพบุรุษต้นสกุล  ณ  สงขลาและอีกหลาย สายสกุลของ  ณ  สงขลา ส่วนญาติ ๆ เริ่มทยอยกันมาตั้งแต่เวลาประมาณ  6.30  น. เป็นต้นไป

เมื่อมาถึงทุกคนได้รับการต้อนรับด้วยอาหารเช้าร้อนๆ  เช่น  ข้าวต้ม ชา กาแฟ ขนมจีบ และที่ขาดไม่ได้ก็คือ ข้าวเหนียวสามเหลี่ยมห่อด้วยใบกะพ้อตามแบบปักษ์ใต้ เป็นต้น  บรรยากาศในการรับประทานอาหารเช้าเต็มไปด้วยเสียงทักทายกันอย่างไม่ขาดสาย  หลังจากที่ห่างหายกันไปเป็นเวลานาน  ทำให้ทุกคนได้ไต่ถามสารทุกข์สุกดิบกันอย่างสนุกสนาน อบอุ่นและ  มีความสุข จนถึงเวลาประมาณ  7.00 น.  พระสงฆ์จำนวน  9  รูปมาถึงปะรำพิธี   พิธีสงฆ์จึงได้เริ่มขึ้น   โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  เติมศักดิ์ กฤษณามระ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย   พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  ตัวแทนตระกูล ณ สงขลาทุกสายสกุลจำนวน  9  ท่าน  ได้แก่  ศาสตราจารย์เกียรติคุณเติมศักดิ์  กฤษณามระ, คุณกฤษดา บุญราช   ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา,   คุณสายจิตร  กฤษณามระ,  รศ ดร.วินิตา ศุกรเสพย์,   คุณมัณฑนา  เชิดวิศวพันธ์, คุณจุมพล  ณ  สงขลา ,  คุณจักรกริช  ณ สงขลา, คุณพัชรดา   ซอโสตถิกุล และคุณเวคิน  สุวรรณคีรี ถวายสังฆทานและจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์  พระสงฆ์อนุโมทนา  ให้ศีลให้พร  และทำการกรวดน้ำอุทิศ ส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษตระกูล   สงขลาและญาติ   สงขลาที่ล่วงลับไปแล้วทุกท่าน  พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ญาติ ๆ  ที่มาร่วมในพิธี

 

หลังจากนั้นญาติๆ ก็ได้มารวมตัวกันหน้าสุสาน พระยาสุวรรณคีรีสมบัติ (เหยี่ยง) ทำพิธีจุดธูปเทียนหน้าสุสาน   พร้อมด้วยเครื่องเซ่นไหว้  แจก ธูปที่จุดแล้วแก่ญาติ ๆ  คนละดอก   เจ้าอาศรีรัตน์  ณ ลำปาง ได้กล่าวนำสดุดีบรรพบุรุษตระกูล  ณ  สงขลาที่เป็นเจ้าเมืองสงขลาทุกท่าน  ปลุกเร้าให้ลูกหลาน  ณ  สงขลามีความรัก  มีความภูมิใจในตระกูล  ณ  สงขลา และจะทำคุณงามความดีเยี่ยงบรรพบุรุษของเรา   เมื่อกล่าวจบญาติ ๆ ได้นำธูปเข้ากราบไหว้บรรพบุรุษของเราอย่างใกล้ชิด  เผากระดาษเงินกระดาษทอง และจุดประทัด  เป็นอันเสร็จพิธีคารวะบรรพบุรุษตามประเพณีจีน ตามความเชื่อของคนจีนโบราณ  เชื่อกันว่าอาหาร คาวหวานและเครื่องเซ่นไหว้ทั้งหลายที่ลูกหลานนำมากราบไหว้บรรพบุรุษนี้ สามารถส่งถึงบรรพบุรุษในอีกภพหนึ่งได้ และการจุดประทัดก็เชื่อกันว่าจะสามารขับไล่สิ่งไม่ดีไม่ให้เข้ามาใกล้หรือ รบกวนบรรพบุรุษ  รวมทั้งเชื่อว่าเสียงดังสนั่นของประทัด  จะทำให้บรรพบุรุษทราบว่า  ลูกหลานยังระลึกถึงท่านอยู่เสมอ  และจะส่งผลให้ลูกหลานประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังราวกับประทัด 

เมื่อเสร็จพิธีที่สุสานแล้ว   ญาติ ๆ  ได้แยกย้ายกันไปทำบุญถวายสังฆทานที่ วัดสุวรรณคีรีและ วัดแจ้ง วัดประจำตระกูล  เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและญาติ  ณ  สงขลาที่ล่วงลับไปแล้วทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง    เมื่อเสร็จพิธีทำบุญตามแนวคิดของคนจีนและคนไทยแล้ว  ทุกคนได้ไปร่วมรับประทานอาหารกัน  ณ  โรงแรมวีว่า   จังหวัดสงขลา   ก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับภูมิลำเนา

2.  ในการจัดทำบุญคารวะบรรพบุรุษตามประเพณีจีน  (เช็งเม้ง) ชมรมสายสกุล  ณ  สงขลาได้รับความอนุเคราะห์

จากญาติ ๆ หลายท่านช่วยกันบริจาคเงิน  สิ่งของ  อาหาร  มาช่วยทำบุญในครั้งนี้  ดังปรากฏราย ละเอียดตามรายงานของ          คุณทัศนีย์   ณ  สงขลา รองประธานกรรมการบริหารชมรมสายสกุล  ณ  สงขลา  ที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ (คลิ๊กดูรายละเอียดเอกสารแนบ)  ผมในนามตระกูล  ณ  สงขลา   ขอกราบขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่านเป็นอย่างสูงมา   ณ  ที่นี้ด้วย ส่วนท่านใดที่รายชื่อตกหล่น    ผมกราบขออภัยและกรุณาแจ้งให้ผมทราบ   เพื่อจะได้ทำการขอบคุณในหนังสือเวียนฉบับต่อไปด้วย  จะขอบคุณมาก

อนึ่ง รายชื่อผู้บริจาคเงินเพื่อการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ของ ตระกูล ณ สงขลา เมื่อต้นปีนี้ตกหล่นไปจากรายชื่อที่ได้แจ้งให้ญาติๆทราบแล้วในหนังสือเวียนฉบับที่ 1 ประจำปี 2557  ลงวันที่ 1 มกราคม 2557  มีดังนี้

1.  คุณสายจิตร กฤษณามระ   จำนวนเงิน  20,000.00  บาท

2.  คุณวิภาดา  โทณวณิก        จำนวนเงิน    6,000.00  บาท

3.  คุณผุสดี  อังสุวัฒนะ          จำนวนเงิน    1,000.00  บาท

3.  ตามที่คณะกรรมการจัดงานรวมญาติ  ณ สงขลาประจำปี  2557 ได้มีมติให้เลื่อนงานรวมญาติ  จากเดือนมกราคมออกไปก่อน    ด้วยเหตุจากสถานการณ์ความไม่สงบในกรุงเทพมหานคร   เพราะเกรงว่าญาติ ๆ  ที่มาร่วมงานจะไม่ปลอดภัย    ซึ่งในครั้งนั้นกำหนดว่าจะเลื่อนมาจัดในวันที่  29  มิถุนายน   วันพระราชทานนามสกุล  แต่เมื่อถึงเวลานี้    สถานการณ์ในกรุงเทพมหานครก็ยังไม่คลี่คลายลง   แต่กลับทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ คณะกรรมการจึงมีมติให้ยกเลิกการจัดงานรวมญาติประจำปี   2557  โดยจะจัดครั้งต่อไปในปี  2558   และด้วยเหตุผลเดียวกัน   การจัดทำบุญในวันพระราชทานนามสกุลในปีนี้   ก็ของดเช่นเดียวกัน

4.  ข่าวสังคม   ณ  สงขลา …….

  • ข่าวเศร้า   ตระกูล  ณ สงขลา ต้องสูญเสียปูชนียบุคคลของตระกูลอีกครั้งหนึ่ง เมื่อ  รศ.นพ.ญาใจ  ณ สงขลาถึงแก่กรรมเมื่อวันที่  1  พ.ค.57  โดยได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ  และศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์เป็นเวลา  3  วัน  รวมทั้งสวดพระอภิธรรมจนถึงวันที่  11 พ.ค.  และมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่  25 พ.ค. ณ  วัดเทพศิรินทราวาส ผมใคร่ขอเรียนให้ญาติๆ ทราบว่า รศ.นพ.ญาใจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ประธานตระกูล  ณ สงขลา” สืบต่อจากคุณอาวิรัช  ณ สงขลา แต่ยังไม่ทันประกาศอย่างเป็นทางการก็ถึงแก่กรรมเสียก่อน   และตลอดอายุของท่านได้อุทิศกำลังกายกำลังใจ สมองและเงินสนับสนุนกิจกรรมของตระกูล  ณ สงขลามาโดยตลอด  รวมทั้งได้ให้คำแนะนำ  ความรู้  ข้อคิดและข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์แก่ผมตลอดมา   นับเป็นพระคุณอย่างสูงครับ   นอกจาก  รศ.นพ.ญาใจแล้ว   มีญาติ  ณ สงขลาอีกหลายท่านที่ถึงแก่กรรมในเวลาใกล้เคียงกันคือ   พ.อ.สถิตย์ ณ สงขลา   คุณสุพัณณี จารุจินดา   คุณชนิต   โรจนวิภาต   และคุณธนิ  ณ สงขลา ผมขอให้บุญกุศลและคุณงามความดีที่ทุกท่านได้กระทำไว้   จงนำทุกท่านไปสู่สุคติในสัมปรายภพด้วยเทอญ …….
  •  21 ก.พ.  ของทุกปีเป็นวันมูลนิธิพันเอกจินดา  ณ  สงขลา ซึ่งได้จัดกิจกรรมต่างๆ  ขึ้น   สำนักงาน  ก.พ. จังหวัดนนทบุรี   เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ  พ.อ.จินดา  ณ  สงขลา ที่ได้สร้างคุณูปการไว้ให้แก่ระบบราชการไทยสมัยใหม่   เช่น  การพัฒนารูป แบบการคัดเลือกข้าราชการเข้าทำงาน   ค่าตอบแทน   การเลื่อนตำแหน่ง   การฝึกอบรม   การพัฒนานักบริหารระดับสูง  เป็นต้น   ในแต่ละปีจะมีการคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานด้านการบริหารงานบุคคลดีเด่นจาก หน่วยงานต่าง ๆ  เข้ารับรางวัล  พ.อ.จินดา ณ สงขลา นับว่าเป็นเกียรติประวัติตระกูล ณ สงขลาอย่างยิ่ง …….
  • เมื่อวันที่  13 เม.ย.57  ตัวแทนตระกูล  ณ สงขลานำโดยคุณมัณฑนา  เชิดวิศวพันธ์ พร้อมด้วยคุณจุมพล  ณ สงขลา  คุณอรชร  พูลทรัพย์   คุณกรรณิกา  โพธิ์คำ  คุณณัฐ จารุจินดา และผมได้เข้ารดน้ำดำหัวขอพรจากคุณป้าสมศรี   อังสุวัฒนะ ญาติผู้อาวุโสแห่งตระกูล  ณ สงขลา   บุตรเจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร  ณ สงขลา) ในวัย  96 ปี   ไม่น่าเชื่อว่าคุณป้าจะมีสุขภาพแข็งแรงและความจำเป็นเลิศเช่นนี้ซึ่ง  เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนแก่ลูกหลานในสกุล  ณ สงขลาได้เป็นอย่างดี …….
  •  เดือน  เม.ย.- พ.ค. ปีนี้นับเป็นเวลาแห่งมงคลฤกษ์  ญาติ  ณ สงขลาหลายคู่จึงเข้าสู่ประตูวิวาห์  โดยเริ่มตั้งแต่  26  เม.ย. น้องเบนซ์ – พรชิตา  บุตรีคุณไชยพร – คุณเสาวนีย์  ณ สงขลาเลี้ยงฉลองมงคลสมรสพระราชทานกับน้องมิค –ร.อ.บรมวุฒิ  หิรัณยัษฐิติ สโมสรทหารบก  ถนนวิภาวดีรังสิต   และ 3พ.ค.  น้องพัทนุช   ซ้ายขวัญ   บุตรี  พล.ต.อ. สุนทร – คุณสุทธิมานส์   ซ้ายขวัญ เลี้ยงฉลองมงคลสมรสกับ  Mr. Mathijs  Tomeij  หอประชุมกองทัพเรือ  ผมขออวยพรย้อนหลังให้ทุกคู่มีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตสมรสตลอดไปนะครับ …….
  • แสดงความยินดีกับลูกหลาน  ณ สงขลาที่ประสบความสำเร็จในการสอบเข้าเรียนต่อในสถาบันต่างๆ ที่ตนเองและครอบครัวปรารถนา   น้องปณิตา  บุตรีคุณนิติ– คุณเปรมนัดดา  ณ สงขลา สอบได้ในคณะสัตวแพทย์ศาสตร์    มหาวิทยาลัยมหิดล   และน้องกริช – ชนธัญ  บุตร  น.อ.ธัชธรรม์ – คุณธัญวลัย  ณ สงขลา สอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารได้  และเลือกเหล่านายเรือ

 

วันนี้มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติ ๆ ทุกท่านทราบเพียงเท่านี้ครับ   ขอบพระคุณมากครับ

ด้วยความรักและเคารพ 

เวคิน  สุวรรณคีรี 

ประธานกรรมการบริหารชมรมสายสกุล  ณ สงขลา 


Back to Top