ชมรมสายสกุล ณ สงขลา
39·ซอยสวรรค์วิถี·ถนนสุทธิสารวินิจฉัย·แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง·กรุงเทพฯ 10320
โทร 08-1483-0438

1 พฤศจิกายน 2559

เรียน ญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลที่รักและเคารพทุกท่าน

หนังสือเวียนฉบับที่ 4 ประจำปี  2559  มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติ ๆ ทราบ  ดังนี้

บังคมบรมราชเจ้า          จอมไทย 

เสด็จสู่สวรรคาลัย                     สุดเศร้า 

บุญญาพระเกรียงไกร                เกริกโลก 

พลันดับมืดทุกแดนด้าว              ฤดีสลาย 

อาราธน์ฤทธิ์ทั่วฟ้า         ปฐพิน 

ทวยเทพอาทิอินทร์                   อาตม์อ้าง 

บุญก่อด้วยบดินทร์                   มากล้น 

โปรดดลกษัตริย์ท้าง                  สู่สรวง - สวรรค์เทอญ 

ปวงข้าพระพุทธเจ้า  ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ 

ข้าพระพุทธเจ้า  สมาชิกในสกุล ณ สงขลาทุกสายสกุล 

(ดร. เวคิน สุวรรณคีรี – ร้อยกรอง)

ผมนับว่าเป็นนักเรียนไทยที่โชคดีที่สุดคนหนึ่ง ที่ได้รับพระราชทาน “ทุนภูมิพล” จากพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการศึกษาเล่าเรียน  เนื่องจากพระองค์ทรงตระหนักดีว่า  การศึกษาของเยาวชนนั้นเป็นพื้นฐานอันสำคัญของประเทศชาติ  ดังจะเห็นได้จากพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม  2523  ความว่า “....ความรู้ที่สะสมเอาไว้ในตัวเป็นสิ่งสำคัญ เป็นเสมือนประทีปสำหรับนำทางเราไปในการปฏิบัติตนในชีวิต จะเป็นการศึกษาต่อก็ตามหรือจะเป็นการไปประกอบอาชีพการงานก็ตาม ความรู้นั้นจะเป็นเครื่องนำทางไปสู่ความเจริญ  ความรู้ทางวิชาการก็จะสามารถใช้ประกอบอาชีพการงานที่มีประสิทธิภาพ เท่ากับเป็นสิ่งที่จะเลี้ยงตัวเลี้ยงกายเรา  ความรู้ในทางประพฤติที่ดี จิตใจที่เข็มแข็งที่ซื่อสัตย์สุจริตนั้น จะนำเราไปได้ทุกแห่ง เพราะเหตุว่าผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต  ผู้มีความขยันหมั่นเพียร  ผู้มีความตั้งใจที่แน่วแน่นั้น  ไม่มีทางที่จะล่มจม เพราะว่าเมื่อเราจะต้องได้รับการช่วยเหลือ  ผู้ที่เห็นบุคคลที่มีความประพฤติดี  ก็จะเข้าช่วยอุปการะต่อไป  แม้ตัวเองก็จะอุปการะตัวเองได้เพราะเห็นแจ้งในสิ่งที่ควรทำ  ไม่ถลำไปในทางที่ไม่ถูก  อันนี้ก็เป็นความหมายของการศึกษา.....” และพระองค์ทรงทราบว่า  เด็กและเยาวชนของไทยมิได้ขาดสติปัญญา หากแต่ด้อยโอกาสและขาดทุนทรัพย์  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งกองทุนการศึกษาหลายกองทุน  เช่น  ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล  ทุนเล่าเรียนหลวง  ทุนมูลนิธิภูมิพล  ทุนมูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น  เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กไทย  เพราะการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพ  อันเป็นพระราชปณิธานอย่างแรงกล้าของพระองค์

 

ชมรมสายสกุล ณ สงขลา
39·ซอยสวรรค์วิถี·ถนนสุทธิสารวินิจฉัย·แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง·กรุงเทพฯ 10320
โทร 0-2274-7619·โทรสาร·0-2693-4879

16 กุมภาพันธ์ 2559

เรียน ญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลที่รักและเคารพทุกท่าน

หนังสือเวียนฉบับที่ 2 ประจำปี  2559  มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติ ๆ ทราบ  ดังนี้

1.   งานรวมญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลครั้งที่ 31 ประจำปี  2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 59 ณ สมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์  กรุงเทพมหานคร  มีญาติ ๆ มาร่วมงานประมาณ 200 คน  โดยมีญาติผู้ใหญ่มาร่วมงานหลายท่าน  เช่น  คุณสมศรี อังสุวัฒนะ, ศ. กิตติคุณ เติมศักดิ์-คุณสายจิตร กฤษณามระ, รศ.ดร.ชำนาญ-ดร.วัฒนา ณ สงขลา, คุณปาหนัน บุญ-หลง, พล.อ.ปานเทพ-คุณหญิงอัจฉรา ภูวนารถนุรักษ์, พล.ต.อ.สุนทร-คุณสุทธิมานส์ ซ้ายขวัญ,

ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี, เจ้าศรีรัตน์ ณ ลำปาง, รศ.ดร.วินิตา ศุกรเสพย์,  คุณประยูร-คุณพิศมัย ณ สงขลา,  

คุณศุพัจไฉน อัมพุประภา, คุณมัณฑนา-คุณอรชร-คุณจุมพล-คุณกรรณิกา ณ สงขลา, คุณจีระพงษ์ สิวายะวิโรจน์,  คุณเนาวรัตน์  เข็มทอง,  คุณลักษมี  กิระวานิช,  คุณกรรณิการ์ ปิณฑะรุจิ,  คุณสุชาดา  สังขสุวรรณ, คุณวันดี  ณ สงขลา,  คุณจุฑาธิป ณ สงขลา, คุณทัศนีย์ ณ สงขลา, คุณสิริลักษณ์ สุทธาเวช, คุณพัชรินทร์ ณ สงขลา, คุณยุวดี  หงส์ภู่, คุณไชยพร ณ สงขลา เป็นต้น ในปีนี้เรามีกิจกรรมพิเศษที่ถือได้ว่าเป็นมหามงคลและเป็นความภาคภูมิใจของตระกูล ณ สงขลาเป็นอย่างมาก ก็คือ การถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา  ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559  โดยมีคุณสายจิตร กฤษณามระ  ประธานตระกูล ณ สงขลา เป็นผู้กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลในนามตระกูล ณ สงขลาและ ญาติ ๆ ณ สงขลาทุกคน  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน

ชมรมสายสกุล ณ สงขลา
39·ซอยสวรรค์วิถี·ถนนสุทธิสารวินิจฉัย·แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง·กรุงเทพฯ 10320
โทร 0-2274-7619·โทรสาร·0-2693-4879

28 กันยายน 2558

เรียน ญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลที่รักและเคารพ

หนังสือเวียนฉบับที่ 4 ประจำปี 2558 มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติๆ ทราบ ดังนี้

1.  การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลสายสัมพันธ์ สกุล ณ สงขลา Blu-O Rhythum & Bowl เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2558 ชิงถ้วยเกียรติยศ เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) และญาติผู้ใหญ่ตระกูล ณ สงขลาทุกสายสกุลอีกหลายท่าน อาทิ เช่น คุณสายจิตร กฤษณามระ, เจ้าศรีรัตน์ ณ ลำปาง, ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี, รศ.ดร.วินิตา สุกรเสพย์, พลเอกปานเทพ ภูวนารถนุรักษ์, พลตำรวจเอกสุนทร ซ้ายขวัญ, ดร.จิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์ และคุณอรรคพล สรสุชาติ เป็นต้น โดยมี คุณอาสายจิตร  กฤษณามระ ประธานตระกูล ณ สงขลา มาเป็นประธานการแข่งขัน ซึ่งมีผู้มาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 60 ทีม และมีกองเชียร์มาร่วมเชียร์อีกเป็นจำนวนมาก  สร้างความสนุกสนานให้แก่ญาติๆ  ณ สงขลา  เป็นอย่างมาก รวมทั้งเป็นการออกกำลังกายด้วย ซึ่งผลการแข่งขันมีดังนี้ 

ชมรมสายสกุล ณ สงขลา
39·ซอยสวรรค์วิถี·ถนนสุทธิสารวินิจฉัย·แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง·กรุงเทพฯ 10320
โทร 0-2274-7619·โทรสาร·0-2693-4879

25 กุมภาพันธ์ 2558

เรียน  ญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลที่รักและเคารพ

หนังสือเวียนฉบับที่ 2 ประจำปี 2558  มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติ ๆ  ทราบ   ดังนี้

1.   งานรวมญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลครั้งที่  30  ประจำปี  2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558  ได้มีญาติ ณ สงขลามาร่วมงานประมาณ 250 คน  ณ สโมสรทหารบก  เทเวศร์ โดยมีญาติผู้ใหญ่มาร่วมงานหลายท่าน อาทิ  เช่น คุณสมศรี  อังสุวัฒนะ,  คุณภิรมย์ วณิกกุล,  คุณผกา  ณ สงขลา,   ศ.เติมศักดิ์-คุณสายจิตร  กฤษณามระ,   คุณสิริ  อินทร, รศ.ดร.ชำนาญ-ดร.วัฒนา ณ สงขลา,  คุณพึงใจ  สุขเสวี,  คุณปาหนัน  บุญ-หลง,  คุณฉอ้อน  ณ สงขลา,  พลเอกปานเทพ  ภูวนารถนุรักษ์,  พลตำรวจเอกสุนทร-คุณสุทธิมานส์   ซ้ายขวัญ,  ดร.ไตรรงค์-คุณนุช  สุวรรณคีรี,  รศ.ดร.วินิตา  ศุกรเสพย์,  เจ้าศรีรัตน์  ณ ลำปาง, ดร.ม.ล.ปริยา  นวรัตน์,  รศ.นิรมล  ตีรณสาร  สวัสดิบุตร,  คุณประยูร-คุณพิศมัย  ณ สงขลา,  คุณสนิทเทียม ณ สงขลา,  คุณศุพัจไฉน  อัมพุประภา,  คุณจุมพล-คุณอรชร-คุณกรรณิกา  ณ สงขลา,  คุณจีระพงษ์  สิวายะวิโรจน์,   คุณเฉลิม-ผศ.มยุรี  เลื่อนราม,  คุณจรูญ-คุณเนาวรัตน์   เข็มทอง,  คุณแสงจันทร์  ณ สงขลา,  คุณลักษมี  กิระวานิช, คุณกรรณิการ์ ปิณฑะรุจิ,  คุณสุชาดา สังขสุวรรณ, คุณวันดี  ณ สงขลา,  คุณจุฑาธิป  ณ สงขลา,  คุณสิริลักษณ์  สุทธาเวช,  คุณพัชรินทร์  ณ สงขลา,  คุณยุวดี  หงส์ภู่,  คุณไชยพร  ณ สงขลา เป็นต้น   ในปีนี้เรามีกิจกรรมพิเศษที่ถือได้ว่าเป็นมหามงคลและเป็นความภาคภูมิใจของตระกูล  ณ สงขลาเป็นอย่างมาก ก็คือ  การถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ  5 รอบ  ในวันที่  2  เมษายน  2558 โดยมีคุณสายจิตร  กฤษณามระ  ประธานตระกูล ณ สงขลาคนใหม่ เป็นผู้กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลในนามตระกูลและญาติๆ ณ สงขลาทุกคน  เพื่อการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน

ชมรมสายสกุล ณ สงขลา
39·ซอยสวรรค์วิถี·ถนนสุทธิสารวินิจฉัย·แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง·กรุงเทพฯ 10320
โทร 0-2274-7619·โทรสาร·0-2693-4879

20 พฤษภาคม 2557

เรียน·ญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลที่รักและเคารพทุกท่าน

หนังสือเวียนฉบับที่ 4 ประจำปี 2557 มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติๆ ทราบดังนี้

1.   งานบุญเช็งเม้งหรือพิธีคารวะบรรพบุรุษตระกูล  ณ  สงขลาตามประเพณีจีน  ประจำปี  2557 ซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมสายสกุล ณ สงขลา  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2557  ณ สุสานตระกูล ณ สงขลา ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  มีญาติ ๆ ณ สงขลาทุกสายสกุลมาร่วมในพิธีประมาณ  150  คน ก่อนพิธีได้มีการนำเครื่องเซ่นไหว้มาจัดวางหน้าสุสาน พระยาสุวรรณคีรีสมบัติ  (เหยี่ยง  แซ่เฮา ) บรรพบุรุษต้นสกุล  ณ  สงขลาและอีกหลาย สายสกุลของ  ณ  สงขลา ส่วนญาติ ๆ เริ่มทยอยกันมาตั้งแต่เวลาประมาณ  6.30  น. เป็นต้นไป

เมื่อมาถึงทุกคนได้รับการต้อนรับด้วยอาหารเช้าร้อนๆ  เช่น  ข้าวต้ม ชา กาแฟ ขนมจีบ และที่ขาดไม่ได้ก็คือ ข้าวเหนียวสามเหลี่ยมห่อด้วยใบกะพ้อตามแบบปักษ์ใต้ เป็นต้น  บรรยากาศในการรับประทานอาหารเช้าเต็มไปด้วยเสียงทักทายกันอย่างไม่ขาดสาย  หลังจากที่ห่างหายกันไปเป็นเวลานาน  ทำให้ทุกคนได้ไต่ถามสารทุกข์สุกดิบกันอย่างสนุกสนาน อบอุ่นและ  มีความสุข จนถึงเวลาประมาณ  7.00 น.  พระสงฆ์จำนวน  9  รูปมาถึงปะรำพิธี   พิธีสงฆ์จึงได้เริ่มขึ้น   โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  เติมศักดิ์ กฤษณามระ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย   พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  ตัวแทนตระกูล ณ สงขลาทุกสายสกุลจำนวน  9  ท่าน  ได้แก่  ศาสตราจารย์เกียรติคุณเติมศักดิ์  กฤษณามระ, คุณกฤษดา บุญราช   ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา,   คุณสายจิตร  กฤษณามระ,  รศ ดร.วินิตา ศุกรเสพย์,   คุณมัณฑนา  เชิดวิศวพันธ์, คุณจุมพล  ณ  สงขลา ,  คุณจักรกริช  ณ สงขลา, คุณพัชรดา   ซอโสตถิกุล และคุณเวคิน  สุวรรณคีรี ถวายสังฆทานและจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์  พระสงฆ์อนุโมทนา  ให้ศีลให้พร  และทำการกรวดน้ำอุทิศ ส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษตระกูล   สงขลาและญาติ   สงขลาที่ล่วงลับไปแล้วทุกท่าน  พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ญาติ ๆ  ที่มาร่วมในพิธี

ชมรมสายสกุล ณ สงขลา
39·ซอยสวรรค์วิถี·ถนนสุทธิสารวินิจฉัย·แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง·กรุงเทพฯ 10320
โทร 0-2274-7619·โทรสาร·0-2693-4879

15 มกราคม 2557

เรียน ญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลที่รักและเคารพทุกท่าน

หนังสือเวียนฉบับที่ 2 ประจำปี 2557 มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติๆ ทราบดังนี้

ตามที่คณะกรรมการบริหารชมรมสายสกุล ณ สงขลาได้มีมติให้จัดงานรวมญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลครั้งที่ 30 ประจำปี พ.ศ. 2557 ขึ้นในวันที่ 26 มกราคม 2557 ณ สโมสรทหารบก สี่เสาร์เทเวศร์ และได้ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดงานให้แก่ญาติๆ ทุกสายสกุลผ่านทางหนังสือเวียนแล้ว นั้น บัดนี้ คณะกรรมการบริหารชมรมสายสกุล ณ สงขลา ได้จัดประชุมด่วนขึ้นเมื่อ วันที่ 15 มกราคม 2557 เพื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ความวุ่นวายในกรุงเทพมหานครขณะนี้ ซึ่งมีทีท่าว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ และไม่มีวี่แววที่จะสงบลงในเร็ววัน รวมทั้งยากที่จะคาดเดาถึงทิศทางของสถานการณ์ได้ คณะกรรมการฯ จึงมีมติให้ เลื่อนการจัดงานรวมญาติครั้งที่ 30 ซึ่งจะจัดในวันที่ 26 มกราคม 2557 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครจะสงบลงหรือคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้น คณะกรรมการฯ จะได้พิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง และจะได้เรียนให้ญาติๆทราบผ่านทาง หนังสือเวียน Facebook และ เว็บไซท์ของตระกูลต่อไปนะครับ

สุดท้ายนี้ ผมขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ และขออภัยในการแจ้งข่าวให้ญาติๆ ทราบอย่างกะทันหัน หากญาติๆ ท่านใดต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อติดต่อ ผม (08-1483-0438) หรือคุณณัฐ จารุจินดา (08-1862-6445) หรือ คุณธัญรัชฎ์ ณ สงขลา (08-1694-7508) ได้ตลอดเวลาครับ ขอบคุณมากครับ

ด้วยความรักและเคารพ

เวคิน  สุวรรณคีรี

ประธานกรรมการบริหารชมรมสายสกุล ณ สงขลา

Back to Top