พระยาวิเชียรคีรี (เถียนเส้ง)


ผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๓๖๑ - ๒๓๙๐) 

governor4หลังจากที่พระยาวิเศษภักดี (เถี้ยนจ๋ง) ถึงแก่กรรม ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้พระสุนทรนุรักษ์ (เถี้ยนเส้ง) ผู้เป็นน้องชายเป็นพระยาสงขลาสืบต่อมา โดยมีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) พระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) ได้เป็นแม่ทัพต่อสู้กับกบฎแขกหัวเมือง ๒ ครั้ง  ได้ย้ายเมืองสงขลาจากฝั่งแหลมสนมาตั้งที่ฝั่งทะเลสาบด้านตรงกันข้าม ณ ตำบลบ่อยาง ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองสงขลาในปัจจุบัน รวมทั้งได้ก่อกำแพงเมืองและสร้างศาลหลักเมืองสงขลาขึ้นเพื่อบำรุงขวัญและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน และก่อตึกจีนเป็นจวนผู้ว่าที่ใช้สืบต่อกันมาอีกหลายสมัย

พระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) มีอัธยาศัยดุร้าย จนราษฎรเรียกกันว่าเจ้าคุณสงขลาเสือ ด้วยเหตุที่ท่านเกณฑ์ราษฎรไปล้อมจับเสือที่ตำบลบ้านศีรษะเขา ซึ่งเป็นที่เสือป่าชุกชุม ด้วยวิธีพิสดารต่างๆ พระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) เป็นผู้ชำนาญการในยิงปืน เพราะเป็นศิษย์ของพระยาอภัยสรเพลิงที่กรุงเทพฯ ครั้งหนึ่งได้ยิงเสือด้วยปืนคาบศิลาชื่ออีเฟื่องถูกเข้าที่สมองเสือตายในทันที

พระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) เป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ได้สานต่อการสร้างพระอุโบสถวัดสุวรรณคีรีจนสำเร็จ และเป็นหนึ่งในวัดประจำตระกูล ณ สงขลา ที่ฝั่งแหลมสน และ เป็นโบราณสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์สืบมา

พระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) มีนิสัยเด็ดเดี่ยว และยึดถือธรรมเนียมจีนอย่างเข้มงวด ปกครองบ้านเมืองและเครือญาติให้มีความสามัคคีโดยเรียบร้อย เป็นผู้ชอบการละครกับกลอนสักวา มีนางเอกละคร ชื่อ ทองหยดเป็นภรรยาคนหนึ่งในภรรยาหลายๆ คน นางทองหยดมีหลาน คือ นายทองสุก ผู้จัดการรังนกเกาะสี่เกาะห้า ต้นกำเนิดเครือญาติสายสุวรรณคีรี มีบุตร คือ หมื่นสุวรรณศีรีรักษ์ (บุญสุก) ซึ่งเป็นทั้งญาติและเพื่อนรักของพระยาวิเชียรคีรี (ชม) มาแต่วัยเยาว์ รวมทั้งเป็นปู่ของ ดร. ภิญโญ สุวรรณคีรี ราชบัณฑิตและศิลปินแห่งชาติ ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง คุณอำนวย สุวรรณคีรี อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคุณเวคิน สุวรรณคีรี ผู้ริเริ่มก่อตั้งชมรมสายสกุล ณ สงขลา (พ.ศ. ๒๕๕๒) เป็นศูนย์รวมที่สำคัญ

 

 

Back to Top