ชมรมสายสกุล ณ สงขลา
39·ซอยสวรรค์วิถี·ถนนสุทธิสารวินิจฉัย·แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง·กรุงเทพฯ 10320
โทร 0-2274-7619·โทรสาร·0-2693-4879

16 เมษายน 2556

เรียน·ญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลที่รักและเคารพ

หนังสือเวียนฉบับที่ 3 ประจำปี 2556 มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติๆ ทราบดังนี้

1.    งานบุญเช็งเม้งหรือพิธีคารวะบรรพบุรุษตระกูล ณ สงขลา ตามประเพณีจีนประจำปี 2556 ซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมสายสกุล ณ สงขลา เมื่อวันที่ 31 มี.ค.56 ณ สุสานตระกูล ณ สงขลา  ต.หัวเขา  อ.สิงหนคร  จ.สงขลา ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  มีญาติๆ มาร่วมงานประมาณ 200 คน  พิธีเริ่มต้นด้วยการจัดวางเครื่องเซ่นไหว้หน้าสุสานพระยาสุวรรณคีรีสมบัติ (เหยี่ยง  แซ่เฮา) บรรพบุรุษต้นสกุล ณ สงขลา โดยเจ้าอาศรีรัตน์ ณ  ลำปาง ที่ปรึกษาชมรมฯ  ญาติๆที่มาร่วมงาน  ต่างทยอยกันมาตั้งแต่เวลาประมาณ 6.45 น.เป็นต้นไป  โดยชมรมฯ ได้จัดอาหารเช้าร้อนๆไว้คอยต้อนรับ  เช่น ข้าวต้ม ชา กาแฟ ข้าวต้มสามเหลี่ยมแบบปักษ์ใต้ ปาท่องโก๋ ขนมจีบ ซาลาเปา เป็นต้น  เพื่อเปิดโอกาสให้ญาติๆได้ทักทายและพูดคุยกันในระหว่างรับประทานอาหารเช้า  ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง  จนเวลาประมาณ 7.00 น. พระสงฆ์จำนวน 9 รูปมาถึงปะรำพิธี  พิธีสงฆ์จึงได้เริ่มขึ้น  โดยมี  ศ.กิตติคุณ เติมศักดิ์  กฤษณามระ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  ต่อด้วยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  และถวายสังฆทาน รวมถึงถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์  โดยตัวแทนตระกูล ณ สงขลาจำนวน 9 ท่าน ได้แก่ คุณสายจิตร กฤษณามระ  ดร.ชำนาญ ณ สงขลา  ดร.ม.ล.ปริยา นวรัตน์  คุณจุมพล ณ สงขลา  เจ้าหอมนวล ณ เชียงตุง  คุณไชยพร ณ สงขลา  คุณพัชรดา ซอโสตถิกุล  คุณวิภาดา โทณวณิก  และผมเวคิน สุวรรณคีรี หลังจากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนา ให้ศีลให้พรแก่ผู้เข้าร่วมในพิธี  ทำการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและญาติๆ ในสกุล ณ สงขลาที่ล่วงลับไปแล้ว  และผมในฐานะประธานกรรมการบริหารชมรมสายสกุล ณ สงขลา  ได้กล่าวขอบคุณญาติๆ ที่มาร่วมพิธี  หลังจากนั้นพระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ญาติๆ  และเพื่อเป็นการเสร็จพิธีสงฆ์

เริ่มพิธีคารวะบรรพบุรุษตระกูล ณ สงขลาตามประเพณีจีน  ด้วยการเชิญญาติๆ ณ สงขลาทุกสายสกุลมารวมตัวกันหน้าสุสานพระยาสุวรรณคีรีสมบัติ (เหยี่ยง แซ่เฮา) พร้อมเครื่องเซ่นไหว้  ผมจุดธูปเทียนหน้าสุสาน  และจุดธูปแจกญาติๆ คนละดอก  เมื่อทุกคนพร้อมแล้ว เจ้าอาศรีรัตน์ ณ ลำปาง ได้กล่าวนำญาติๆ สดุดีเกียรติคุณพระยาสุวรรณคีรีสมบัติและบรรพบุรุษทุกท่าน ด้วยน้ำเสียงที่ชัดเจนและกังวาน  ผสมผสานกับเนื้อหาสาระของคำสดุดี  ปลุกเร้าให้ญาติๆ ทุกท่าน รู้สึกภาคภูมิใจในบรรพบุรุษและชาติตระกูลของตน  รวมทั้งซาบซึ้งในคุณงามความดีของบรรพบุรุษที่ได้สร้างไว้ให้แก่เมืองสงขลาอย่างมากมายด้วยความพยายามและเสียสละอย่างสูง  หลังจากนั้น  ญาติๆได้นำธูปเข้าไปกราบไหว้สักการะบรรพบุรุษของเรา  และเผากระดาษเงินกระดาษทองและสิ่งของเครื่องบรรณาการ  เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและญาติ ณ สงขลาที่ล่วงลับไปแล้วทุกท่าน  ส่งท้ายพิธี ด้วยการจุดประทัด ซึ่งชาวจีนโบราณเชื่อกันว่า  เสียงดังสนั่นของประทัดจะช่วยขับไล่สิ่งไม่ดี ไม่ให้เข้าใกล้รบกวนบรรพบุรุษ  อีกทั้งเป็นการบอกกล่าว ให้บรรพบุรุษได้ทราบว่า ลูกหลานยังระลึกถึงท่านเสมอ รวมทั้งมีความเชื่อกันว่า ประทัดยิ่งดังยิ่งดี จะทำให้ลูกหลานร่ำรวยและเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น

เมื่อเสร็จพิธีที่สุสานแล้ว  ก็ได้ไปทำบุญถวายสังฆทานที่วัดแจ้ง  เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษอีกครั้งหนึ่ง  ซึ่งถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีงานบุญในวันนี้อย่างเรียบร้อย  ก็พอดีถึงเวลาอาหารกลางวัน  ทุกคนจึงตรงไปยังโรงแรมวีว่า  ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองสงขลา  เพื่อรับประทานอาหารร่วมกัน  ในระหว่างการรับประทานอาหาร  ญาติๆ บางท่านได้ขึ้นไปร้องเพลงขับกล่อม  และมีการเล่นเกมส์ของเด็กๆ ลูกหลาน ณ สงขลา พร้อมรับรางวัลเล็กๆ น้อยๆ เพื่อความสนุกสนานของญาติๆ ทุกท่าน  โดยมีชมรมสายสกุล ณ สงขลาเป็นเจ้าภาพ  พอได้เวลาอันสมควร  ทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้าน  ก่อนกลับ ญาติหลายๆ ท่านได้เข้ามาบอกผมว่า การจัดงานเช็งเม้งของตระกูล ณ สงขลา ทำให้พวกเขามีความรักและความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษและตระกูลของเรามากขึ้น พร้อมทั้งบอกว่า ปีหน้าจะกลับมาพบกันอีก  เพราะอยากจะมาร่วมรำลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษของเรา ทำให้ผมอดยิ้มอย่างอิ่มเอิบอยู่ในใจไม่ได้  พร้อมกับบอกไปว่า “พบกันใหม่ปีหน้านะครับ”

2.   ในการจัดพิธีคารวะบรรพบุรุษตระกูล ณ สงขลาตามประเพณีจีนโบราณ  หรืองานบุญเช็งเม้งในปีนี้  ชมรมสายสกุล ณ สงขลา  ได้รับความกรุณาอนุเคราะห์จากญาติๆ หลายท่าน  ช่วยบริจาคเงิน  สิ่งของ  และอาหารมาช่วยงาน  ดังปรากฎรายละเอียดตามรายงานของคุณทัศนีย์ ณ สงขลา ที่แนบมาพร้อมนี้  (คลิ๊กที่นี่) และผมในนามตระกูล ณ สงขลา  ขอขอบพระคุณญาติๆ ผู้บริจาคทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย ส่วนญาติๆ ที่บริจาค  แต่ไม่มีชื่ออยู่ในรายงานของคุณทัศนีย์  กรุณาติดต่อผมเพื่อจะได้ลงขอบคุณในหนังสือเวียนฉบับต่อไป  และกราบขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ

3.   คณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารชมรมสายสกุล ณ สงขลา ประจำปี 2556-2557 เนื่องจากผมได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ญาติๆ ณ สงขลาในงานรวมญาติเมื่อวันที่ 27 ม.ค.56  ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารชมรมสายสกุล ณ สงขลาต่อไปอีก 1 สมัย (2556-2557)  ผมจึงใคร่ขอประกาศรายชื่อคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ชุดใหม่ ดังนี้

คณะที่ปรึกษาชมรมสายสกุล ณ สงขลา  ประจำปี 2556-2557

รศ.นพ. ญาใจ ณ สงขลา                     คุณเจริญจิตต์ ณ สงขลา                 ศ.ดร.ชำนาญ ณ สงขลา 

รศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี                   เจ้าศรีรัตน์ ณ ลำปาง                       คุณจุมพล ณ สงขลา

ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี                      คุณปาหนัน บุญ-หลง                     ดร.ม.ล.ปริยา นวรัตน์

พลเอกปานเทพ ภูวนารถนุรักษ์        นพ.มงคล ณ สงขลา                       พลตำรวจเอกสุนทร ซ้ายขวัญ

คุณจีระพงษ์ สิวายะวิโรจน์                รศ.ดร.วินิตา ศุกรเสพย์                  คุณเชิดพันธ์ ณ สงขลา

คุณศุพัจไฉน อัมพุประภา                  คุณกรรณิกา โพธิ์คำ                       คุณผุสดี อังสุวัฒนะ

ดร.จิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์                      คุณเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา               ผศ.มยุรี  เลื่อนราม

คณะกรรมการบริหารชมรมสายสกุล ณ สงขลาประจำปี 2556-2557 

ประธาน:             คุณเวคิน สุวรรณคีรี (เล็ก)

รองประธาน:      คุณไชยพร ณ สงขลา(แป๊ะ)               คุณวิภาดา โทณวณิก(ปูลม)           คุณทัศนีย์ ณ สงขลา(ทัศ)

คุณชัยยุทธ ณ สงขลา(แสน)              คุณสมิตา สรสุชาติ(เหมียว)            ดร.เอกพล ณ สงขลา(เอก)

กรรมการ:          คุณณัฐ จารุจินดา(ณัฐ)        คุณนิติ ณ สงขลา(นิติ)                    คุณขวัญจิรา ชีวานนท์(ขวัญ)

คุณเพิ่มสิทธิ์ ณ สงขลา(เบิร์ต)            คุณวีรธนสิน ณ สงขลา(โป่ง)        คุณจุฑามาศ ณ สงขลา(หญิง)

คุณธัญรัชฎ์ ณ สงขลา(ชมพู)              คุณคชาธิบดิ์ ณ สงขลา(ต้น)           ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี(นะโม)

คุณพงศ์ไท สิวายะวิโรจน์(เอก)        คุณทรงธรรม ณ สงขลา(อ๊อส)       คุณธัญศักดิ์ ณ สงขลา(บิ๊ก)

คุณรัดเกล้า สุวรรณคีรี(เนเน่)            คุณปรียนาฏ  ณ สงขลา(เก๋)

4.   ข่าวสังคม ณ สงขลา.........

O 21 ก.พ. ของทุกปีเป็นวันมูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา ซึ่งได้จัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้น ณ สำนักงาน ก.พ.จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ พ.อ.จินดา ณ สงขลา ที่ได้สร้างคุนูปการไว้ให้แก่ระบบราชการของไทยสมัยใหม่ เช่น การพัฒนารูปแบบการคัดเลือกข้าราชการเข้าทำงาน ค่าตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การพัฒนานักบริหารระดับสูง เป็นต้น ในแต่ละปีจะได้มีการคัดเลือกบุคลากรทางด้านการบริหารงานบุคคล จากหน่วยงานต่างๆ เพื่อรับรางวัลมูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา...นับได้ว่าเป็นเกียรติประวัติ แก่ตระกูล ณ สงขลา อย่างยิ่งครับ............

O  การมาร่วมงานบุญเช็งเม้งของคุณอาเติมศักดิ์-คุณอาสายจิตร กฤษณามระ และ คุณอาชำนาญ-คุณอาวัฒนา ณ สงขลา หลังจากที่ท่านได้ห่างหายจากงานเช็งเม้งไประยะหนึ่ง ทำให้ลูกหลานในสายสกุล ณ สงขลาดีใจและมีความสุขกับการที่ได้เห็นญาติผู้ใหญ่ของเรามีสุขภาพแข็งแรงและมาร่วมกิจกรรมกับพวกเราด้วยอีกทั้งยังเป็นขวัญและกำลังใจให้พวกเรารู้สึกว่า ตระกูล ณ สงขลาจะยังมีเสาหลักที่มั่นคงอย่างต่อเนี่องตลอดไป.........

O ปีนี้ตระกูล ณ สงขลาได้มีโอกาสต้อนรับแขกผู้มีเกียรติซึ่งเป็นเจ้านายฝ่ายเหนือ 2 ท่าน คือ เจ้าหอมนวล ณ เชียงตุง กับ เจ้าโสภาวดี ณ เชียงตุง ที่มาร่วมงานเช็งเม้งของเราด้วย  เจ้าทั้งสองท่านมีอัธยาศัยไมตรีที่น่ารักมาก  จนทำให้สนิทสนมกับพวกเราได้อย่างรวดเร็วและมีความรู้สึกเสมือนญาติ  บอกผมว่าปีหน้าจะมาร่วมงานของเราอีก  เพราะอบอุ่นใจที่ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากพวกเรา........

O  ก่อนวันงานเช็งเม้งสองวัน  ญาติๆ สายสุวรรณคีรี  ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับผมและคณะ  พร้อมด้วยเค็กวันเกิด  ถัดมาอีกหนึ่งวัน ญาติผู้ใหญ่ที่ผมเคารพนับถือมากท่านหนึ่งคือ ดร.ม.ล.ปริยา นวรัตน์ ก็ได้มอบเค็กวันเกิดให้ผม  ผมจึงขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณ คุณอรุณี (สุวรรณคีรี) กิระวานิช  รศ.ยุพดี (สุวรรณคีรี) โสตถิพันธุ์ และ ดร.ม.ล.ปริยา นวรัตน์ไว้ด้วยครับ.......

O ผมแอบได้ยินญาติ ณ สงขลาท่านหนึ่งอุทานว่า “ What a happy surprise ” เมื่อผมออกไปประกาศในงานเลี้ยงสังสรรค์คืนวันสุกดิบก่อนงานเช็งเม้ง  ว่าค่าอาหารและเครื่องดื่มในคืนนี้มีผู้ประสงค์จะออกเงิน  แต่ไม่ประสงค์จะออกนาม  ขอรับเป็นเจ้าภาพและขอให้ทุกท่านรับประทานอาหารและร้องเพลงด้วยความสุขและสนุกสนานโดยไม่ต้องกังวลใดๆ ทั้งสิ้น  ผมในนามญาติๆ ในคืนนั้นขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ไม่ประสงค์จะออกนามไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ........

O เมื่อลูกหลานในสกุล ณ สงขลา ประสบความสำเร็จ มีความก้าวหน้าในชีวิตการทำงาน ก็จะขอนำมาบอกกล่าวกันในที่นี้ เพื่อจะได้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ ณ สงขลารุ่นหลังต่อไป  ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีในวันนี้คือ คุณณัฐพงษ์  อัมพุประภา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่ง  ที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์  สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย......ขอแสดงความยินดีด้วยครับ.........

O  เมื่อประสบความสำเร็จในชีวิตการงาน หลายท่านก็ก้าวเข้าสู่ประตูวิวาห์  23 ก.พ. คุณมาลินี ทะพิงค์แก สมรสกับคุณณทัต ณ สงขลา บุตรคุณพงศ์พันธ์-คุณอำไพ ณ สงขลา 16 มี.ค. คุณศุภานัน ม่วงมณี สมรสกับคุณธฤษ คีรีรัฐนิคม บุตร รศ.นพ. ธีรสาส์น-ผศ.จามรี คีรีรัฐนิคม และ 24 มี.ค. คุณเพียงออ วัชรประภาพงศ์ สมรสกับคุณพงศ์ศิริ วรพงศ์ บุตรคุณวรพจน์-คุณจิรภาพรรณ วรพงศ์ ขอให้ทุกคู่สมรสจงรักและถนอมกันไว้เหมือนวันนี้จนแก่เฒ่านะครับ.......

O งานเช็งเม้งตระกูล ณ สงขลา สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีทุกๆ ปี ก็ด้วยการเสียสละของญาติๆ ทีมงานบ้านหมอฉลองซึ่งนำโดย เจ้าอาศรีรัตน์ ณ ลำปาง และคุณทัศนีย์ ณ สงขลา ที่อุทิศแรงกายแรงใจในการจัดเตรียมงานเป็นเวลาหลายวัน จนกระทั่งงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  นอกจากนี้ ผมขอขอบพระคุณบ้านหมอฉลองที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่พักและอาหารทุกมื้อแก่ผมตลอดเวลาที่ไปร่วมงานบุญเช็งเม้งในปีนี้  โดยเฉพาะอาแดง-คุณศุพัจไฉน อัมพุประภา ที่คอยเป็นห่วงและดูแลผมอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง  ขอกราบขอบพระคุณมากครับ.......

O เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี (10 มี.ค.) พญ.นวลปราง ณ สงขลา (22 มี.ค.) คุณสมิตา สรสุชาติ (26 มี.ค.) คุณมัณฑนา เชิดวิศวพันธ์ (28 มี.ค.) คุณกรรณิกา โพธิ์คำ (6 เม.ย.) คุณจุฑาธิป ณ สงขลา (19 เม.ย.) และคุณศุพัจไฉน อัมพุประภา (20 เม.ย.)   ผมขออารธณาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ทุกท่าน มีความสุข ความเจริญ ประสบผลสำเร็จ คิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้น และมีสุภาพแข็งแรงตลอดไปนะครับ.......

O ข่าวเศร้า คุณลุงสุเทพ ณ สงขลา ญาติสนิทของพวกเราได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 ได้ทำพิธีศพและฌาปนกิจ ณ จ.พังงา ผมในนามตระกูล ณ สงขลา ขอให้ผลบุญกุศลและคุณงามความดีที่ทุกท่านได้ทำไว้  จงนำท่านไปสู่สุคติในสัมปรายภพด้วยเทอญ.

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมงาน ที่ได้ช่วยจัดงาน ที่ได้บริจาคทรัพย์ ช่วยเหลือการจัดงานบุญเช็งเม้ง หรือพิธีคารวะบรรพบุรุษตระกูล ณ สงขลา เมื่อวันที่ 31 มี.ค.56 อีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณมากครับ

 

ด้วยความรักและเคารพ 

เวคิน สุวรรณคีรี 

ประธานกรรมการบริหารชมรมสายสกุล ณ สงขลา


Back to Top