ชมรมสายสกุล ณ สงขลา
39·ซอยสวรรค์วิถี·ถนนสุทธิสารวินิจฉัย·แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง·กรุงเทพฯ 10320
โทร 0-2274-7619·โทรสาร·0-2693-4879

1  มกราคม  2555

เรียน   ญาติ ณ สงขลาที่รักและเคารพ

หนังสือเวียนฉบับที่ 1 ประจำปี 2555 มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติๆทราบดังนี้

1.

ส.ค.ส. 2555

ผมขอ ตั้งจิต อธิษฐาน       มนัสการ พระรัตนตรัย ด้วยใจปรีดิ์ 

จงปกปัก ณ สงขลา ทั่วธานี              ให้อยู่ดี กินดี เป็นศรีไทย 

คิดสิ่งใด ได้ดังจิต ที่คิดหวัง             มีเกียรติดัง กังวาน กล่าวขานไข 

จงปราชญ์ จงเปรื่อง เลื่องลือไกล    ให้ปลอดภัย ปราศทุกข์ เป็นสุขเทอญ 

สวัสดีปีใหม่ญาติ ณ สงขลาทุกท่านด้วยความรักและเคารพ

เวคิน สุวรรณคีรี

 

2.            งานรวมญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลครั้งที่ 28 ประจำปี 2555 จะจัดขึ้นในวันที่ 29 มกราคม 2555 ณ ห้องฉัตรทอง สโมสรทหารบก สี่เสาเทเวศร์ (ที่เดิม) โดยมีกรอบของงาน ดังนี้

 8.00 น.           ลงทะเบียนเพื่อ update ที่อยู่ของญาติๆ

 9.00 น.           เพลินเพลงกับวงดนตรี ณ สงขลา ควบคุมวงโดยคุณแสน-ชัยยุทธ ณ สงขลา           

10.00 น.          ประธานจัดงานกล่าวต้อนรับญาติที่มาร่วมงานและประกาศ “วันเช็งเม็ง”  ปี 2555

10.30 น.        พิธีคารวะบรรพบุรุษตระกูล ณ สงขลาทุกสายสกุล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

11.00 น.        ร้องเพลง “ณ สงขลา รวมญาติ” ร่วมกัน

12.00 น.        รับประทานอาหารร่วมกัน

14.00 น.        มอบดอกไม้คารวะ ณ สงขลาอาวุโส (80 ปีขึ้นไป) และถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน

14.30 น.        สนุกสนานกับกิจกรรมและการแสดงของ ณ สงขลารุ่นเยาว์ เช่น โขนของคุณวีรธนสิน ณ สงขลา สลับกับการร้องเพลงของญาติๆ ณ สงขลา

16.00 น.        ปิดงาน

ในตอนเช้าจะมีน้ำเต้าหู้ ชา กาแฟ และปาท่องโก๋ อภินันทนาการจากคุณไชยพร(แป๊ะ) ณ สงขลา ไว้บริการแก่ญาติๆ ที่มาเช้าๆ นะครับ

3.            จุดมุ่งหมายอันสำคัญของงานรวมญาติก็คือ การที่ญาติๆ ณ สงขลาทุกสายสกุลได้มาพบปะสังสรรค์ในบรรยากาศแบบกันเอง และได้ร่วมกันทำพิธีคารวะบรรพบุรุษของตระกูล เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่อท่านเหล่านั้น ที่ท่านได้สร้างตระกูล ณ สงขลาให้มีชื่อเสียงโด่งดัง และเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปอันเป็นผลให้ลูกหลานในสกุลนี้อยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ และเป็นต้นทุนแห่งความสำเร็จในชีวิตและในหน้าที่การงาน จึงสมควรที่พวกเราจะได้ไปกราบไหว้ท่านในงานรวมญาติครั้งนี้ รวมทั้งจะได้มีโอกาสกราบไหว้ขอพรจากญาติผู้ใหญ่คนอื่น ๆ ของเราด้วย ทั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ 2555 ที่กำลังเริ่มต้นขึ้นและจะทำให้การดำเนินชีวิตของเราในปี 2555 ประสบความสำเร็จและมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับปัญหาต่างๆ ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในปีนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่ความสุขที่ยั่งยืน นอกจากจะได้ความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตแล้ว ทุกคนยังจะได้สนุกสนานกับการพบปะ พูดคุย ไต่ถามสารทุกข์สุกดิบจากญาติคนอื่นๆ ได้เพลิดเพลินกับเสียงเพลงและการแสดงของลูกหลานในวัยต่างๆ ตั้งแต่ 2-3 ขวบจนถึง 70 กว่าๆ ในส่วนของ 70 กว่า ๆ จะเน้นหนักไปทางด้านการร้องเพลงไทยโบราณ เพื่อย้อนยุคให้ญาติๆที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ได้รำลึกถึงความหลังเมื่อครั้งยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ ยิ่งไปกว่านั้น ทุกท่านจะได้ลิ้มรสอาหารอร่อยๆ จากฝีมือของญาติๆ ด้วยกันเอง เช่น ข้าวยำ แกงเหลือง แกงไตปลา ขนมจีนน้ำยาปักษ์ใต้เป็นต้น ผสมผสานกับอาหารอร่อยๆ ที่คัดเลือกโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการชิมจากตระกูล ณ สงขลา เพื่อนำมาบริการแก่ญาติๆ ดังนั้น งานรวมญาติครั้งนี้จึงเป็น all in one ที่ญาติๆจะได้มาสนุกสนานมารับประทานอาหารอร่อยๆ มารับพรจากผู้ใหญ่และมาคารวะบรรพบุรุษของตระกูลเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวในโอกาสขึ้นปีใหม่ปีนี้

4.            งานรวมญาติปีนี้ คณะกรรมการจัดงานฯยังคงใช้นโยบายเดิม คือ จะไม่เก็บเงินค่าลง ทะเบียนเข้างานจากญาติๆ เพราะหลายท่านอาจจะประสบอุทกภัยน้ำท่วม หลายท่านอาจจะเดินทางมาจากต่างจังหวัด หลายท่านอาจจะมาเป็นครอบครัวใหญ่ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นมากมายอยู่แล้ว จึงไม่อยากจะไปเพิ่มภาระให้แก่ญาติๆอีก ชมรมฯจึงใคร่ขอความกรุณาจากญาติๆ ที่มีกำลังทรัพย์พอสมควร ได้กรุณาบริจาคซุ้มอาหารหรือเงินเพื่อให้คณะกรรมการฯจัดซุ้มอาหารให้ หรือบริจาคสิ่งของเพื่อเป็นรางวัลสำหรับกิจกรรมต่างๆ หากญาติท่านใดประสงค์จะบริจาคซุ้มอาหาร เงิน สิ่งของ หรือนำลูกหลานที่มีความสามารถพิเศษมาร่วมแสดง เพื่อความสนุกสนานของญาติๆ และเพื่อให้ลูกหลานของเราได้มีโอกาสแสดงออก กรุณาติดต่อผม (08-1483-0438) หรือคุณณัฐ จารุจินดา (08-1862-6445) หรือคุณวีรธนสิน (โป่ง) ณ สงขลา (08-6820-0203) ด้วย จะขอบพระคุณมาก

5.            ในปีนี้ชมรมได้จัดทำเสื้อยืดคอปก สีโอวัลติน ปักตัวอักษรสีส้ม เพื่อให้ญาติๆสวมใส่ไปร่วมงานรวมญาติที่กรุงเทพมหานคร หรืองานเช้งเม้งที่จังหวัดสงขลา ขนาดของเสื้อ คือ ผู้ชายมีขนาด M  (รอบอก 40 นิ้ว) L(42 นิ้ว) XL (44 นิ้ว)  XXL (46 นิ้ว) และขนาดพิเศษ (48 นิ้ว) และผู้หญิง มีขนาด S (รอบอก 32 นิ้ว) M (รอบอก 34 นิ้ว) L(36 นิ้ว) XL (38 นิ้ว)  XXL (40 นิ้ว) หากญาติๆท่านใด ประสงค์จะสั่งซื้อเสื้อของตระกูลที่กรุงเทพมหานคร ก็ขอให้ติดต่อคุณณัฐ จารุจินดา (08-1862-6445) หรือที่สงขลา คุณทัศนีย์ ณ สงขลา (08-1690-2290) ในราคาตัวละ 300.- บาท

6.            กิจกรรมพิเศษในปี 2555 คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ได้ประชุมปรึกษาหารือกัน และมีแนวคิดที่จะจัดกิจกรรมพิเศษในปี 2555-2556 ดังนี้

     6.1          ปี 2555 นับว่าเป็นปีมหามงคลอีกปีหนึ่ง เพราะยังอยู่ในช่วงแห่งการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ตระกูล ณ สงขลา จึงคิดที่จะจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนหรือประเทศชาติ เพื่อเฉลิมฉลองวาระแห่งมหามงคลดังกล่าว โดยกำหนดวันจัดงานไว้คร่าวๆ ว่าน่าจะเป็นในช่วงเดือนสิงหาคม 2555 ส่วนจะเป็นวันไหนหรือกิจกรรมอะไร ผมจะได้แจ้งให้ญาติๆ ได้รับทราบอีกครั้งหนึ่ง

     6.2          เนื่องจากในปี 2555 เป็นปีที่ครบ 99 ปีแห่งการสถาปนาตระกูล ณ สงขลา เพราะว่า เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามสกุล “ณ สงขลา” แก่พระยาพฤกษาภิรมย์ (ฑิตย์) กรมมหาดเล็ก สกุลเจ้าพระยาสงขลา จึงทำให้วันที่ 29 มิถุนายน 2555 เป็นวันครบ 99 ปี แห่งการพระราชทานนามสกุล “ณ สงขลา” ซึ่งทางชมรมฯคิดจัดจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ ขึ้น เช่น จัดพิธีทำบุญใหญ่ ณ วัดสุทธิวราราม สาเหตุที่เลือกวัดสุทธิวรารามก็เพราะเป็นวัดที่ท่านผู้หญิงสุทธิ์ ภรรยาของเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เม่น) เจ้าเมืองสงขลาคนที่ 6 ในสกุล ณ สงขลา และมารดาของท่านปั้น อุปการโกษากร เป็นผู้สร้างพระอุโบสถถวาย และได้อุปัฏฐากวัดสุทธิวรารามมาตลอดอายุของท่าน ต่อมาภายหลังท่านปั้นถึงแก่กรรม บรรดาบุตร-ธิดา ซึ่งมีความประสงค์จะจัดสร้างอนุสรณ์สถานเพื่ออุทิศเป็นทักษิณานุปทานแด่มารดา จึงได้รวบรวมทุนทรัพย์สร้างโรงเรียนขึ้นในที่ดินเดิมของท่านปั้นที่ได้ยกให้แก่วัด โดยให้ชื่อว่า “โรงเรียนวัดสุทธิวราราม” จึงเห็นว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสมแก่การทำบุญเพื่อเสริมความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตระกูล ณ สงขลา นอกจากการทำบุญแล้ว เราอาจจะจัดกิจกรรมพิเศษอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย ส่วนในปี 2556 ซึ่งจะครบ 100 ปี ตระกูล ณ สงขลา ชมรมฯ จะจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเฉลิมฉลอง “100 ปีแห่งการสถาปนาตระกูล ณ สงขลา” เช่นเดียวกับปี 2555 แต่จะยิ่งใหญ่กว่า ส่วนรายละเอียดต่างๆ ผมจะได้แจ้งให้ญาติๆได้รับทราบต่อไป

     6.3          ในงานรวมญาติครั้งที่ 28 ประจำปี 2555 ชมรมฯมีความประสงค์ที่จะแสดงออกถึงความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้แก่ญาติๆ ที่ประสบอุทกภัยในปี 2554 และอยากให้ญาติๆที่ประสบภัยได้รับทราบถึงความห่วงใยจากคนในตระกูล ณ สงขลา แต่จะเป็นการแสดงออกอย่างไร ผมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ขอให้ญาติที่ประสบอุทกภัยในปี 2554 กรุณาแจ้งชื่อของท่านให้ชมรมฯ ทราบด้วย จะขอบพระคุณมาก

7.            ในโอกาสขึ้นปีใหม่นี้  สิ่งที่ผมอยากได้จากญาติๆ ณ สงขลาทุกท่านมากที่สุดก็คือ แนวความคิดคำแนะนำ คำติชม และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อจะได้นำมาใช้ปรับปรุงการดำเนินงานของตระกูล ณ สงขลา เช่น งานรวมญาติ งานเช็งเม็ง หรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในโอกาสพิเศษต่างๆ เป็นต้น และเพื่อให้กิจกรรมต่างๆ เหล่านั้น เป็นสื่อกลางในการสร้างความรักความสามัคคีในหมู่ญาติ ในการสร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงให้แก่ตระกูล และในการสร้างให้ตระกูล ณ สงขลา เป็นของพวกเราทุกคน โอกาสและสถานที่ที่ดีที่สุดทุกคนจะได้นำความคิดไปให้ผมก็คือ งานรวมญาติที่กรุงเทพมหานคร ในเดือนนี้หรืองานเช็งเม็งที่จังหวัดสงขลาในเดือนมีนาคมปีนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการระดมสมองมาพัฒนาตระกูล ณ สงขลาของเรา ให้เจริญก้าวหน้ามีชื่อเสียงโด่งดัง และมีความมั่นคงตลอดไป ผมเชื่อในพลังแห่งความคิดของพวกเรา ว่าจะสามารถสร้างความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงให้แก่ตระกูล ณ สงขลา ได้อย่างแน่นอน และเมื่อตระกูล ณ สงขลามีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคง ประเทศไทยก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงเช่นเดียวกัน เพราะประเทศจะมีความเจริญมั่นคงย่อมต้องมาจากครอบครัวที่มีความเจริญมั่นคงนั่นเอง

8.            ข่าวสังคม ณ สงขลา....(*) ผมต้องกราบขออภัยต่อคุณผกา ณ สงขลา เป็นอย่างสูงที่ไม่ได้ลงประกาศชื่อในหนังสือเวียนฉบับที่ 7 ประจำปี 2554 ในฐานะผู้บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท ช่วยเหลือการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศของเจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ(จิตร ณ สงขลา) ในวาระครบ 125 ปี แห่งชาตกาลของเจ้าพระยาศรีฯ เพื่อหาทุนไว้ใช้จ่ายในกิจการของตระกูล ณ สงขลา และบูรณโบราณสถานของตระกูล ณ สงขลาในจังหวัดสงขลา จึงทำให้ยอดเงินรายได้จากการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลในครั้งนี้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วคือ 154,478 บาท ไม่ใช่ 144,478 บาท ดังที่รายงานไว้ในหนังสือเวียนฉบับที่ 7 ประจำปี 2554 ผมกราบขออภัยในความผิดพลาดมา ณ โอกาสนี้ด้วย ..... (*) มีญาติในสกุล ณ สงขลาหลายท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและได้รับการเลื่อนตำแหน่ง เช่น คุณจักร (ป๋อง) บุญ-หลง ได้เลื่อนตำแหน่งจากอธิบดีกรมการกงสุล เป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศอิสราเอล และคุณชัยฤทธิ(ชัย) ดำรงเกียรติ ได้เลื่อนตำแหน่งจากรองอธิบดีกรมการข้าวเป็นอธิบดีกรมการข้าว ผมขอแสดงความยินดีต่อญาติทั้งสองด้วยนะครับ ... (*) ขออวยพรย้อนหลังในโอกาสครบรอบวันเกิดของคุณสุนันทา ณ สงขลา (8 ธ.ค.) และคุณณัฐ จารุจินดา (14 ธ.ค.) โดยขอให้ท่านทั้งสองจงประสบแต่ความสุข ความสำเร็จในชีวิตและการงาน สดชื่นสมหวังในสิ่งปรารถนา สุขภาพกายและใจแข็งแรงปราศจากโรคาพยาธิทั้งปวงนะครับ .....(*) ชมรมฯ ขอแจ้งให้ญาติๆ ทราบว่าหนังสือ “เกียรติประวัติตระกูล ณ สงขลา” ฉบับปี 2554 ยังคงมีจำหน่ายในงานรวมญาติครั้งนี้ด้วย ในราคาเล่มละ 250 บาท หนังสือฉบับนี้ได้รวบรวมเรื่องราวความสัมพันธ์ของสายสกุลต่าง ๆ ของตระกูล ณ สงขลา และข้อมูลของทุกท่านไว้อย่างละเอียดลออ เหมาะแก่การเก็บไว้อ้างอิงหรือติดต่อญาติๆ ณ สงขลาด้วยกันเอง (*) ข่าวเศร้า พิธีพระราชทานเพลิงศพคุณอัศวิน ณ สงขลา ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 ธ.ค.54 ณ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน มีญาติๆ ในสกุล ณ สงขลา ไปร่วมงานเป็นจำนวนมาก ผมขอให้ผลบุญกุศลและคุณงามความดีที่คุณอัศวินได้ทำไว้ จงนำคุณอัศวินไปสู่สุคติในสัมปรายภพด้วยเทอญ.. ... (*)

สุดท้ายนี้ ผมใคร่ขอเชิญชวนญาติๆ ณ สงขลาทุกสายสกุล ให้ไปร่วมงานรวมญาติ ณ สงขลา ครั้งที่ 28 ประจำปี 2555 ในวันที่ 29 มกราคม 2555 ณ สโมสรทหารบกเทเวศร์ เวลา 8.00 16.00 น.  โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อพบปะสังสรรค์ และแสดงออกถึงความรักความสามัคคีของคนในสกุล ณ สงขลา ให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไป แต่หากท่านใดมีความประสงค์จะบริจาคเงินสมทบทุนกองทุนตระกูล ณ สงขลา ก็สามารถติดต่อได้ที่โต๊ะลงทะเบียนหน้างานนะครับ

ด้วยความรักและเคารพ

เวคิน สุวรรณคีรี

ประธานคณะกรรมการบริหารชมรมสายสกุล ณ สงขลา

Back to Top