ชมรมสายสกุล ณ สงขลา

37/2 ซอยยมราช ถนนศาลาแดง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร:  08-1345-5445

 

1 มกราคม 2564

เรียน ญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลที่รักและเคารพ

หนังสือเวียน ฉบับที่ 1 ประจำปี 2564 มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติ ๆ ทราบ ดังนี้

 

ส.ค.ส. 2564

แด่ญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุล

.............................

                                                                     อาราธน์ พระไตรรัตน์                    ดลอุบัติ นิรัติศัย

                                                                ให้ญาติญาติ นิราศภัย                          นิรทุกข์ ลุสุขสราญ

                                                                สิ่งใด ฝันใฝ่หา                                       ให้ได้มา พาชื่นบาน

                                                                ทุกนาที ที่ผันผ่าน                                 จงเกษม และเปรมปรีดิ์

                                                                ให้ทุกวงศ์ ณ สงขลา                             มีสง่า และราศี

                                                                จงปลอดโรค และโชคดี                        ตลอดปี หกสี่ เทอญ

สวัสดีปีใหม่ครับ

 

  1. เมื่อเดือนมกราคมของทุกปีเวียนมาถึง ความรู้สึกที่จะได้พบญาติ ๆ เริ่มอบอวล หลาย ๆ  คนคงนึกถึงบรรยากาศในการพบปะสังสรรค์กับญาติ ๆ ได้กราบไหว้บรรพบุรุษ ได้กราบไหว้ขอพรจากญาติผู้ใหญ่ในโอกาสขึ้นปีใหม่ ได้พบปะพูดคุยกับญาติ ๆ ได้ไต่ถามสารทุกข์สุกดิบ ได้ร่วมกันรับประทานอาหารอร่อย ๆ ได้ฟังเพลงเพราะ ๆ ได้สนุกสนานครื้นเครงกับรายการแสดงต่าง ๆ ของญาติทุกรุ่น ไม่ว่าจะเป็นรุ่นผู้ใหญ่หรือรุ่นเด็ก ในปีนี้ งานรวมญาติจะจัดขึ้นใน วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 ณ สมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ โดย ชมรมสายสกุล ณ สงขลา (ชมรม) ได้กำหนดให้ธีมของงานเป็น “การสืบทอดตระกูล ณ สงขลาจากรุ่นสู่รุ่น” โดยเน้นความสำคัญของ ณ สงขลารุ่นเยาว์ (ขอเรียกว่า “ณ สงขลา 2020” ไปก่อนนะครับ) ผมเชื่อว่า ณ สงขลา 2020 เป็นเยาวชนคลื่นลูกใหม่ที่มีพลัง มีแนวความคิด กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ กล้าแสดงออก มีจิตอาสา และพร้อมที่จะขับเคลื่อนตระกูล ณ สงขลาไปสู่อนาคตที่ดีได้   

     ดังจะเห็นได้จาก เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2020 ชมรมโดย ดร.เอกพล ณ สงขลา ประธานชมรม ได้จัดงาน Christmas Na Songkhla ขึ้น และได้เชิญ ณ สงขลา 2020 ให้มาพบปะสังสรรค์ร่วมรับประทานอาหารกับ ณ สงขลารุ่นปัจจุบันและรุ่นอาวุโส ปรากฏว่ามี ณ สงขลา 2020 มาร่วมงานประมาณ 20 คน และทุกคนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตระกูลไว้อย่างน่าสนใจหลายประการ ในขณะที่ผมได้รับเชิญให้ไปเล่าเรื่องตระกูลให้ฟัง ผมจึงถือโอกาสนั้นขอให้ ณ สงขลา 2020 เข้ามาร่วมกิจกรรมของตระกูลให้มากขึ้น โดยเริ่มจากงานรวมญาติในปีนี้ ด้วยการขอให้เสนอแนวความคิดในเรื่องรูปแบบของงาน ในเรื่องกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดในงาน รวมทั้งขอให้จัดกิจกรรมของรุ่นมาแสดงในงานด้วย เพื่อให้งานรวมญาติเป็นของทุกคน และขอให้พิจารณาสืบทอดกิจกรรมดี ๆ ของตระกูลต่อไป ส่วนกิจกรรมที่คิดว่าไม่มีประโยชน์อาจจะยกเลิกก็ได้ อีกทั้งขอให้ช่วยกันคิดสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ ๆ ที่จะก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่ญาติ ที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับตระกูล ที่จะเป็นการทำนุบำรุงโบราณสถานโบราณวัตถุของตระกูล และที่จะก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อสาธารณชนเป็นส่วนรวม ดังนั้น งานรวมญาติในปีนี้จึงมีความสำคัญมาก เพราะจะเน้นเรื่องการสืบทอดตระกูล จึงขอเชิญชวนญาติทุกท่านให้มาร่วมกันเป็นกำลังใจให้การสืบทอดตระกูลจากรุ่นสู่รุ่นในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 

  1. กรอบการจัดงาน รวมญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุล ครั้งที่ 35 ประจำปี 2564  มีดังนี้

                     10.00 – 11.00 น.     ลงทะเบียน  Update  ข้อมูล ที่อยู่ของญาติ  และเชื่อมความสัมพันธ์เครือญาติ

                     11.00 – 12.00 น.     เปิดงาน กิจกรรมสายสกุล พิธีเคารพสักการะบรรพบุรุษ สายสกุล ณ สงขลา

                     12.00 – 13.00 น.     รับประทานอาหารเที่ยง พร้อมชมดนตรี และการแสดง

‪                     13.00 – 13.30 น.     กิจกรรมเสวนา สายสกุล ณ สงขลา

‪                     13.30 – 14.00 น.     กิจกรรมแข่งขันหรรษา สายสกุล ณ สงขลา

‪                     14.00 – 14.30 น.     แนะนำคณะกรรมการและกิจกรรมประจำปี 2563

                     14.30 น.                     ปิดงานและสังสรรค์ตามอัธยาศัย

 

  1. การจัดงานรวมญาติในปีนี้ยังคงยึดนโยบายประหยัด และไม่เก็บค่าลงทะเบียนเข้างาน เพื่อให้ญาติ ๆ ได้มีโอกาสมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ๆ หากญาติท่านใดมีความประสงค์ที่จะบริจาคเงิน สิ่งของ อาหาร ของรางวัล เพื่อสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ กรุณาแจ้งความจำนงได้ที่ คุณโรจธัมม์ (โป่ง) 09-5490-1936 หรือ คุณธัญรัชฎ์ (ชมพู) 08-1694-7508นอกจากนี้ ชมรมยังได้จัดทำเสื้อตระกูล สีโอลด์โรส (ชมพูอมส้ม) เพื่อให้ญาติ ๆ สวมใส่ไปงานรวมญาติหรือทำบุญเช็งเม้ง จัดทำเป็น 2 แบบ คือ แบบผู้ชายมีกระเป๋า และแบบผู้หญิงไม่มีกระเป๋า โดยมีขนาดดังนี้

เสื้อผู้ชาย   ขนาด  S (36”), M (38”), L (40”), XL (42”), 2XL (44”), 3XL (46”), 4XL (48”)                                  

เสื้อผู้หญิง  ขนาด  S (32”), M (34”), L (36”), XL (38”), 2XL (40”), 3XL (42”), 4XL (44”)

ญาติท่านใดสนใจ สามารถซื้อได้ที่งานรวมญาติ หรือ ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ คุณปรียนาฎ (เก๋) 08-1644-2855

ในราคาตัวละ 350 บาท ค่าส่ง 50 บาท

 

  1. ข่าวสังคม ณ สงขลา…..@ ในรอบปีที่แล้ว เราได้สูญเสียญาติ ๆ ไปหลายท่าน แต่ละท่านล้วนได้สร้างคุณงามความดีไว้ให้กับประเทศชาติและตระกูล ณ สงขลาตามกำลังความสามารถ เช่น  นพ.มงคล ณ สงขลา, ม.ล.พัชรี นวรัตน์, คุณขวัญจิรา สิวายะวิโรจน์, ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.สุธี ณ สงขลา, คุณเฉลิม ธรรมเปาโล, คุณย่านวลฉวี ณ สงขลา, คุณปู่สมนึก ณ สงขลา, คุณเฉลิม ธรรมเปาโล เป็นต้น..…@ นพ.มงคล ณ สงขลา อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้สร้างผลงานไว้ให้แก่ประเทศชาติมากมาย แต่ไม่สามารถนำมากล่าวในที่นี้ได้ทั้งหมด จึงขอยกตัวอย่างเพียงบางส่วน เพื่อให้เป็นอุทาหรณ์แก่ลูกหลาน ณ สงขลา ได้ยึดถือเป็นแบบอย่างต่อไป คุณหมอมงคลเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับการแพทย์และการสาธารณสุขในชนบทเป็นอย่างมาก คุณหมอเคยขี่ม้าออกตรวจคนไข้ในท้องถิ่นทุรกันดาร นอกจากนี้ยังได้ต่อสู้กับความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนเมืองกับคนชนบท คนจนกับคนรวย การกระจุกตัวของแพทย์ในเมือง แต่ขาดแคลนในชนบท ทำให้คุณหมอกลายเป็นต้นแบบให้แก่แพทย์รุ่นหลัง ๆ ได้อุทิศตนเพื่อชนบทมากขึ้น จนเกิด “ชมรมแพทย์ชนบท” ขึ้น และเมื่อเข้าดำรงตำแหน่ง “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข” คุณหมอได้ผลักดันให้เกิดโครงการผลิตพยาบาล 3,000 คน เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลในพื้นที่ชายแดนใต้ เพราะมีพยาบาลขอย้ายและขอลาออกเป็นจำนวนมาก จึงต้องใช้วิธีนำคนในพื้นที่มาเรียนพยาบาล แล้วส่งกลับไปทำงานในพื้นที่ของตน แต่ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผลงานระดับโลก ก็คือ การผลักดันให้รัฐบาลไทยใช้นโยบาย “สิทธิเหนือสิทธิบัตรยา (Compulsory Licensing : CL)” จนสำเร็จ ทำให้การเข้าถึงยารักษาโรคสำคัญ ๆ เป็นไปในราคาถูกและแพร่หลายมากขึ้น โดยผ่านนโยบายบัตรประกันสุขภาพ ทำให้ประเทศไทยสามารถประหยัดเงินได้หลายหมื่นล้านบาท ในส่วนของตระกูล

ณ สงขลา คุณหมอเคยให้คำปรึกษาแก่ผม ในฐานะประธานชมรม และผมได้นำคำปรึกษาเหล่านั้นมาปฏิบัติจนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตระกูล ณ สงขลาเป็นอย่างมาก คุณหมอมงคล ณ สงขลาจึงสมควรได้รับการยกย่องให้เป็น “ณ สงขลาดีเด่น” อีกท่านหนึ่ง…@ ม.ล.พัชรี นวรัตน์ ได้บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาทให้แก่ตระกูล ณ สงขลา หลังจากที่ท่านถึงแกกรรม เพื่อใช้จ่ายในการทำนุบำรุงโบราณสถานโบราณวัตถุของตระกูล และได้มีการมอบเงินจำนวนดังกล่าวแก่ รศ.ดร.วินิตา ศุกรเสพย์ ประธานตระกูล ณ สงขลาเรียบร้อยแล้ว และขอเรียนเพิ่มเติมว่า ในสมัยที่ผมเป็นประธานชมรม และมีความประสงค์ที่จะทำ www.nasongkhla.com  ผมจึงเขียนลงหนังสือเวียน ขอให้ญาติ ๆ ที่มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยผมทำเว็บไซต์ตระกูลด้วย ปรากฏว่า ม.ล.พัชรีได้ติดต่อผมมา และแจ้งว่าจะออกค่าใช้จ่ายในการทำเว็บไซต์ของตระกูลให้ทั้งหมด รวมทั้งหากผมไม่มีคนทำเว็บไซต์ ก็จะแนะนำให้ และในที่สุด ม.ล.พัชรีได้ส่งเงินให้ผม 10,000 บาท ผมได้ใช้จ่ายไปในการทำเว็บไซต์ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือนำเข้าบัญชีตระกูล และขออนุโมทนาบุญในกุศลเจตนาอันดีของ ม.ล.พัชรี นวรัตน์ มา ณ ที่นี้ด้วย..…@ คุณขวัญจิรา สิวายะวิโรจน์ เป็นญาติ ณ สงขลาที่ช่วยผมทำงานให้กับตระกูลเป็นอย่างมาก โดยเริ่มตั้งแต่ผมเข้ามาทำงานให้กับตระกูล ณ สงขลาเมื่อประมาณ 20 กว่าปีที่แล้ว ผมได้พบกับขวัญซึ่งช่วยงานตระกูลอยู่ก่อนแล้ว และได้มีโอกาสทำงานร่วมกันเรื่อยมา จนกระทั่งผมได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานรวมญาติและประธานชมรมตามลำดับ ขวัญก็ยังคงช่วยผมทำงานต่อมาอย่างแข็งขัน ดังนั้น เพื่อเป็นการขอบคุณ ผมขอนำเรื่องราวที่เกี่ยวกับคุณงามความดีของขวัญมาเล่าให้ฟังพอเป็นสังเขป ดังนี้ ขวัญทำงานที่มูลนิธิชัยพัฒนา และได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดตั้ง “ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน” ร่วมกับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ตลอดจนการสร้าง “โรงงานผลิตน้ำมันจากเมล็ดชาน้ำมัน” เพื่อผลิตน้ำมันจากเมล็ดชาที่มีคุณภาพดี ขึ้นที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย นับเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการผลิตและแปรรูปน้ำมันจากเมล็ดชาน้ำมันเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ขวัญยังได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์พิเศษในสาขาการตลาด แผนกบริหารธุรกิจ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพอีกด้วย ตำแหน่งสุดท้ายในตระกูล ณ สงขลา ของขวัญ คือ รองประธานชมรม ผมจึงเห็นว่า ขวัญเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานเป็นอย่างมาก สมควรที่จะได้รับการยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีอีกท่านหนึ่ง..…@ส่วนผู้วายชนม์ท่านอื่น ๆ ที่ผมมิได้กล่าวถึงผลงานของท่านในที่นี้ ก็ล้วนแต่เป็นผู้ที่มีคุณงามความดีทุกท่าน แต่ผมไม่มีข้อมูลเพียงพอ ดังนั้น หากญาติท่านใดมีข้อมูลของแต่ละท่านที่ได้สร้างคุณงามความดีไว้ให้แก่ประเทศชาติ และสามารถส่งให้ผมได้ ผมจะนำลงในหนังสือเวียนฉบับต่อไปให้ครับ..…@ ในโอกาสนี้ ผมขอให้ผลบุญกุศลและคุณงามความดีของผู้วายชนม์ทุกท่าน จงดลบันดาลให้ท่านไปสู่สุคติในสัมปรายภพด้วยเทอญ

 

          ท้ายนี้ ขอเรียนให้ทราบว่า การเขียนหนังสือเวียนฉบับนี้ ผมเขียนในฐานะมวยแทน ส่วนหนังสือเวียนฉบับต่อ ๆ ไป กรรมการชมรมจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเขียนตามแต่โอกาสจะอำนวยให้แก่ใคร ท้ายที่สุดนี้ ผมขอย้ำและขอเรียนเชิญญาติ ๆ ณ สงขลาทุกสายสกุลให้ไปร่วมงานรวมญาติในวันที่ 31 มกราคม 2564 โดยพร้อมเพรียงกัน และกรุณาบอกต่อไปยังญาติที่ท่านรู้จักแต่ไม่เคยมาร่วมงานรวมญาติ หรือไม่ทราบว่าจะมีการจัดงานรวมญาติปี 2564 ด้วย จักขอบคุณมาก

 

ด้วยความรักและเคารพ

ดร.เวคิน สุวรรณคีรี

รองประธานตระกูล ณ สงขลา

 

          ป.ล. หนังสือเวียนฉบับนี้ได้เขียนขึ้นเมื่อปีที่แล้ว เพราะการเตรียมจัดงานรวมญาติต้องใช้เวลานานพอสมควร แต่ปรากฏว่า เมื่อมาถึงขณะนี้ การระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นตามลำดับ จนยากแก่การควบคุม ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของญาติๆ ชมรมจึงขอประกาศเลื่อนการจัดงานรวมญาติในวันที่ 31 มกราคม 64 ออกไปเป็นประมาณเดือน เมษายน ปีนี้ เพื่อญาติๆ จะได้ร่วมเฉลิมฉลองปีใหม่ไทย ได้ร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพรจากญาติผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคล อีกทั้งเดือน เมษายน มีอากาศร้อนอาจจะยับยั้งการระบาดของโรคร้ายได้บ้าง ส่วนกำหนดการใหม่จะประกาศให้ญาติๆ ได้ทราบอีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ดร.เอกพล ณ สงขลา ประธานชมรมแจ้งว่า จะเสนอกิจกรรมรูปแบบใหม่เพื่ออุ่นเครื่องในลักษณะออนไลน์ เพื่อให้ญาติๆ มีโอกาสได้พบกันอย่างปลอดภัยและอบอุ่นในวันที่ 31 มกราคม 64 นี้ครับ

Back to Top