ชมรมสายสกุล ณ สงขลา
39  ซอยสวรรค์วิถี  ถนนสุทธิสารวินิจฉัย  แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10320
โทร.0-2274-7619  โทรสาร  0-2693-4879

9  กุมภาพันธ์  2554

เรียน    ญาติ ณ สงขลาที่รักและเคารพทุกท่าน

หนังสือเวียนฉบับที่ 2 ประจำปี 2554  มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติๆทราบดังนี้

1.    เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2554 ชมรมสายสกุล ณ สงขลา ได้จัดงานรวมญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุล ครั้งที่ 27 ขึ้น ณ สโมสรทหารบกเทเวศร์ มีญาติฯมาร่วมงานประมาณ 200 คน ญาติผู้ใหญ่ที่มาร่วมงานได้แก่คุณภิรมย์ วณิกกุล คุณสายจิตร กฤษณามระ คุณศิริ อินทร คุณเอนก-คุณแสงจันทร์ ณ สงขลา  คุณฉอ้อน ณ สงขลา ดร.ชำนาญ-ดร.วัฒนา ณ สงขลา เจ้าศรีรัตน์ ณ ลำปาง คุณพึงใจ สุขเสวี คุณมัณฑนา เชิดวิศวพันธ์ คุณจุมพล ณ สงขลา ดร.ม.ล.ปริยา นวรัตน์  พล.อ.ปานเทพ-คุณหญิงอัจฉรา ภูวนารถนุรักษ์  คุณจีระพงษ์ สิวายะวิโรจน์ คุณนุช สุวรรณคีรี เป็นต้น เป็นพิธีการเริ่มต้นโดยคุณเวคิน สุวรรณคีรี ประธานกรรมการบริหารชมรมฯ กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับญาติๆ ที่มาร่วมงาน ต่อด้วย พล.อ.ปานเทพ ภูวนารถนุรักษ์ กล่าวถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา เมื่อกล่าวจบ ญาติ ณ สงขลาทุกคนต่างเปล่งเสียง  ?ทรงพระเจริญ? 3 ครั้ง ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติยินดีของคนในตระกูล ณ สงขลา และเพิ่มความสุขมากขึ้น ถัดจากนั้นก็เป็นพิธีคารวะบรรพบุรุษในตระกูล ณ สงขลาที่ประกอบด้วยเจ้าเมือง 8 ท่าน รวมถึงท่านปั้น อุปการโกษากร (วัชราภัย) เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ และพระยามานวราช  เสวี จนถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ปีนี้ญาติหลายท่านได้นำอาหารที่คัดเลือกแล้วว่าอร่อยที่สุดและบางท่านได้ปรุงอาหารอย่างสุดฝีมือมาเลี้ยงญาติๆกันฉันท์พี่น้อง ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม อบอุ่น มีความสุข รักใคร่ ปรองดอง สามัคคีอย่างเห็นได้ชัด ในระหว่างอาหารมีการแสดงโขนของคณะ    คุณวีรธนสิน (โป่ง) ณ สงขลา เป็นการเพิ่มความสนุกสนานให้มากยิ่งขึ้น เมื่ออิ่มหนำสำราญแล้วก็เป็นเวลาแห่งการแสดงความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ที่มาร่วมงาน โดยการมอบช่อดอกไม้อันสวยงามเป็นการคารวะต่อท่าน ซึ่งทุกท่านก็ได้ให้โอวาทและให้พรลูกหลานอย่างมีความสุข และได้เชิญท่านออกมาถ่ายรูปร่วมกันกับลูกๆ หลานๆ ทั้งหมดที่มาร่วมมางาน พร้อมทั้งร้องเพลงประจำตระกูล ด้วยความภาคภูมิใจในตระกูลของเรา เมื่อพิธีการจบก็เป็นเวลาของการบันเทิง มีลูกหลานในสกุล ณ สงขลา หลายคนได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นไปร้องเพลง หรือแสดงความสามารถต่างๆ จนเลิกงานในเวลา 15.00 น. ทุกคนพกพาเอาความสุขและความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองกลับบ้านกันทุกคน

2.     ชมรมสายสกุล ณ สงขลา ขอขอบพระคุณญาติ ณ สงขลาทุกท่านที่ได้บริจาคเงิน อาหาร สิ่งของ และแรงกาย มาช่วยในการจัดงานรวมญาติ ครั้งที่ 27 ซึ่งมีรายชื่อดังนี้

?

1.    คุณสมศรี  อังสุวัฒนะ    10,000.-    บาท
2.    คุณภิรมย์ วณิกกุล    10,000.-    บาท
3.    คุณศิริ อินทร    10,000.-    บาท
4.    นพ. สุภัค-พญ.ทิพยประภา ณ สงขลา    10,000.-    บาท
5.    อาจารย์ปาหนัน บุญ-หลง    10,000.-    บาท
5.    ผศ.มยุรี เลื่อนราม    10,000.-    บาท
6.    คุณมัณฑนา-คุณอรชร-คุณจุมพล-คุณกรรณิกา    10,000.-    บาท
7.    ดร.ม.ล. ปริยา นวรัตน์    9,300.-    บาท
8.    ศ. วิรัช ณ สงขลา    5,000.-    บาท
9.    ญาติเมืองนครลำปาง    5,000.- บาท
10.    คุณสมิตา สรสุชาติ    5,000.- บาท
11.    ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี    5,000.- บาท
12.    คุณชัชวัสส์-คุณวัชสันห์ ณ สงขลา    4,000.-    บาท
13.    คุณสายจิตร กฤษณามระ    3,000.-    บาท
14.    คุณจีระพงษ์-ทญ.ศรียา สิวายะวิโรจน์    3,000.-    บาท
15.    คุณพัชนี สิงคีพงศ์    2,000.-    บาท
16.    คุณจรี ณ สงขลา    2,000.-    บาท
17.    คุณสุดาทิพย์ จารุจินดา อินทร    2,000.-    บาท
18.    คุณปทุม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา    1,000.-    บาท
19.    คุณมารศรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา    1,000.-    บาท
20.    คุณผุสดี อังสุวัฒนะ    1,000.-    บาท
21.    พ.ท.สถิตย์-ส.ต.หญิงปรานี ณ สงขลา    1,000.-    บาท
22.    คุณกฤษณ์ ณ สงขลา    1,000.-    บาท
23.    คุณกรรณิการ์ ปิณฑะรุจิ    1,000.-    บาท
24.    คุณจิราภา ทองนิ่ม    1,000.-    บาท
25.    คุณสุชาดา สังขสุวรรณ์    1,000.-    บาท
26.    คุณปราโมทย์ ณ สงขลา    1,000.-    บาท
27.    คุณกัญญาวีร์ ณ สงขลา    1,000.-    บาท
26.    คุณกรรัตน์ ณ สงขลา    500.-    บาท
27.    คุณประภัสร์ ณ สงขลา    500.-    บาท
28.    คุณเนาวรัตน์ เข็มทอง   ข้าวยำ  1  ซุ้ม
29.    คุณพิศวาส เลิศไพบูลย์  ข้าวคลุกกะปิ 1 ซุ้ม และรางวัลสอยกัลปพฤกษ์ ร่ม 1 โหล
30.    คุณทัศนา-คุณดุษฎี ณ สงขลา และคุณถวิล บุญเรืองขาว  ขนมจีน แกงไตปลา 1 ซุ้ม
31.    คุณสุวารี ณ สงขลา    ขนมจีบ  1  ซุ้ม
32.    คุณพัชรินทร์ - คุณยุวดี ณ สงขลา  ข้าวเหนียว-หมูทอด-แหนมยำ   1  ซุ้ม
33.    ลูกหลานเจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ  ก๋วยเตี๋ยวหมู+ ลอดช่องน้ำกะทิ   1  ซุ้ม
34.    พล.ต.อ. สุนทร-คุณสุทธิมานส์ ซ้ายขวัญ อาหารปักษ์ใต้    1  ซุ้ม
35.    คุณธีรธนสิน ? คุณสายทอง ณ สงขลา ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น   1  ซุ้ม
36.    คุณยุ้ย ณ สงขลา  ยำปลาดุกฟู  1  ซุ้ม
37.    นพ. สุภัค-พญ. ทิพยประภา ณ สงขลา  ไอศกรีม  1  ซุ้ม
38.    คุณไชยพร ณ สงขลา  กาแฟ-ขนมจีบ-ปาท่องโก๋  1  ซุ้ม
39.    คุณชัยยุทธ ? คุณจิตรา ณ สงขลา  ซาลาเปา  1  ซุ้ม
40.    คุณอัศวิน ? คุณอาภรณ์  ณ  สงขลา  ผลไม้  1  ซุ้ม
42.    ดร.ชำนาญ ? ดร.วัฒนา  ณ  สงขลา  น้ำกุหลาบ และคุกกี้ 1 ซุ้ม
43.    คุณนิติ ณ สงขลา  เครื่องเสียง  1  ชุด
44.    คุณอัศวิน ? คุณชัยยุทธ ณ สงขลา เครื่องดนตรี 1 ชุด
45.    ดร.เอกพล ณ สงขลา ? คุณณัฐ จารุจินดา ภาพบรรพบุรุษ

3 การบริจาคเงินเพื่อกิจกรรมอย่างอื่น คือ ผศ.มยุรี เลื่อนราม บริจาคเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอนุสาวรีย์พระยาวิเชียรคีรี(ชม) 5,000.-บาท บริจาคเพื่อสมทบทุนปรับปรุงสุสานพระยาสุนทรานุรักษ์ (เนตร) 5,000.-บาท บริจาคช่วยการพิมพ์หนังสือเกียรติประวัติตระกูล ณ สงขลา 5,000.-บาท และคุณสมพงษ์ ณ สงขลา บริจาคสมทบทุนสร้างอนุสาวรีย์พระยาวิเชียรคีรี(ชม) 1,000.-บาท หากมีญาติท่านใดประสงค์จะบริจาคเงินเพื่อการดังกล่าวข้างต้น กรุณาติดต่อชมรมสายสกุล ณ สงขลา ได้ครับ

4.  ข่าวเศร้า ได้ช่วงเดือนมกราคมต่อเนื่องมาถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2554 มีญาติในสกุล ณ สงขลาหลายท่านได้จากพวกเราไปอย่างไม่มีวันกลับ ได้แก่

4.1  คุณป้าจำนงค์ ไกรฤกษ์ ได้จากพวกเราไปอย่างสงบ ด้วยวัย 92 ปี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พระราชทานพวงมาลาหลวงและทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด อนึ่ง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสม สวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ทรงพระกรุณาโปรด และทรงโปรด พระราชทานกับประทานพวงมาลาวางที่หน้าหีบศพในโอกาสนี้ด้วย

คุณป้าจำนงค์ เป็นบุคคลที่ญาติๆในตระกูล ณ สงขลาทุกสายสกุลรักและเคารพเป็นอย่างมาก ได้ช่วยเหลือสนับสนุนทางการเงินแก่ตระกูล ณ สงขลาตลอดมา จึงนับได้ว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของตระกูล ณ สงขลา คุณป้าได้อุทิศร่างให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อการศึกษาทางการแพทย์ และได้มอบศพให้แก่โรงพยาบาลไปเมื่อวันที่ 4 ก.พ.54 ตัวแทนตระกูล ณ สงขลาที่ไปร่วมเคารพศพคุณป้าจำนงค์ ได้แก่ เจ้าอาศรีรัตน์ ณ ลำปาง คุณจีระพงษ์ สิวายะวิโรจน์  คุณมัณฑนา เชิดวิศวพันธ์ คุณอรชร พูลทรัพย์ คุณเวคิน สุวรรณคีรี และคุณณัฐ จารุจินดา และมีญาติ ๆ ในสกุล ณ สงขลา ไปร่วมงาน อีกหลายท่าน

4.2   คุณป้ามาลัย ณ สงขลา คุณแม่ของคุณเชิดพันธ์ ณ สงขลา อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จากพวกเราไปอย่างสงบด้วยวัย 92 ปี เมื่อวันที่ 17 ม.ค.54 ณ จังหวัดนราธิวาส  ศพของคุณป้ามาลัย ได้ตั้งบำเพ็ญกุศล ณ วัดประชาภิรมย์ อ.เมือง จ.นราธิวาส และได้ทำพิธีฌาปนกิจไปเมื่อวันที่ 21 ม.ค.54 ตัวแทนตระกูล ณ สงขลาที่ไปร่วมในพิธีศพคุณป้ามาลัย ได้แก่คุณทัศนีย์ ณ สงขลา คุณสัมผัส ณ สงขลา อาจารย์ทัศนา ณ สงขลา คุณชูศักดิ์ ณ สงขลา ปลัดชัยฤทธิ์ ณ สงขลา และญาติๆ ณ สงขลาอีกหลายท่านไปร่วมงาน

4.3  น้องดนตรี ณ สงขลา ศึกษานิเทศก์จังหวัดพังงา บุตรชายคนสุดท้องของคุณลุง สุเทพ ณ สงขลา ได้จากพวกเราไปอย่างสงบด้วยวัย 53 ปี ด้วยโรคมะเร็งเมื่อวันที่ 8 ม.ค.54 ณ โรงพยาบาลเลิดสิน เจ้าภาพได้นำศพน้องดนตรี ไปตั้งบำเพ็ญกุศล ณ วัดประชุมโยธี อ.เมือง จ.พังงา และได้ทำพิธีฌาปนกิจไปเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 54 มีญาติในสกุล ณ สงขลา ไปร่วมงานหลายท่าน

ผมในนามตระกูล ณ สงขลา ขอให้ผลแห่งความดีและผลบุญกุศลที่ผู้วายชนม์ทั้ง 3 ท่าน ได้ทำมาแล้วต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บิดา-มารดา ญาติพี่น้อง และวงศ์ตระกูลเป็นส่วนรวมได้นำท่านไปสู่สุคติด้วยเถิด

5 ข่าวกะเทาะเปลือก (ไข่) ณ สงขลา  งานรวมญาติ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2554 ได้ผ่านพ้นไปด้วยความร่วมแรงร่วมใจ ความเสียสละ ความรัก ความสามัคคี ความอบอุ่น ปรองดอง ความสนุกสนาน และความสุขของญาติ ๆ  ณ สงขลาทุกสายสกุล ผมขอปรบมือให้แก่ญาติ ๆ ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในงานนี้จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  4_rhombuses หลายคนชมว่าเสียงอ่านคำถวายพระพรของ พล.อ.ปานเทพ ภูวนารถนุรักษ์ มีจังหวะจะโคนที่ดีและไพเราะจับใจ จนทำให้เสียงเปล่งถวายพระพร ?ทรงพระเจริญ? ของตระกูล ณ สงขลา ดังกึกก้องไปทั่วในวันนั้น 4_rhombuses คณะญาติที่ยังคงเหนียวแน่นและมีสปิริตอันแรงกล้าต่องานรวมญาติตระกูล ณ สงขลา ก็คือคณะของคุณมัณฑนา เชิดวิศวพันธ์ และคุณจุมพล ณ สงขลา ที่มาร่วมงานรวมญาติทุกปี นับได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีควรแก่การยกย่อง 4_rhombusesหลายๆคนชมว่างานปีนี้ดำเนินไปได้ด้วยดีและสนุกสนาน ก็เพราะเรามีพิธีกรที่มากด้วยความสามารถ คือ ดร.เอกพล ณ สงขลา คุณสมิตา สรสุชาติ   ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี และน้องเนเน่-รัดเกล้า สุวรรณคีรี หวังว่าปีหน้ามาช่วยสร้างความสนุกสนานอีกนะครับ 4_rhombuses ชื่อที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดคือคุณณัฐพล จัมโบ้เอ ณ สงขลา ที่ได้เสียสละเวลารับผิดชอบการทำหนังสือเกียรติประวัติตระกูล ณ สงขลา ฉบับปี 2554 รวมทั้งรับหน้าที่เป็นบรรณาธิการด้วย จนทำให้หนังสือสำเร็จออกมาด้วยความสวยงาม แต่น่าเสียดายที่จัมโบ้เอไม่ได้อยู่ร่วมในงาน เพราะต้องไปรับราชการประจำ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ แต่ได้ส่งคุณแม่ คุณจุฑาธิป ณ สงขลา มารับคำชมแทน ขอบคุณครับ 4_rhombuses โขนคณะของคุณโป่ง-วีรธนสิน ณ สงขลา ได้รับคำชมเป็นปีที่ 2 หลังจากที่ทุกคนติดอกติดใจมากในปีที่แล้ว และเรียกร้องให้แสดงอีกในปีนี้ ซึ่งปีนี้ก็ไม่ได้ทำให้ญาติๆ ผิดหวังอีกเช่นเคย 4_rhombuses ภาพน่ารักของอาจารย์สุดาทิพย์ จารุจินดา อินทร ที่นำคุณพ่อศิริ อินทร วัย 96 ปี มาร่วมงานรวมญาติ รวมทั้งการปรนนิบัติคุณพ่อตลอดงาน เป็นภาพที่น่าประทับใจมาก 4_rhombuses เช่นเดียวกับคุณชัชวัสส์-คุณวัชสันห์ ณ สงขลา ที่พาคุณแม่ฉอ้อน ณ สงขลา วัย 82 ปี และลูกๆ หลานๆ มาร่วมงาน ดูแล้วเป็นครอบครัวที่น่าอบอุ่น 4_rhombuses ญาติต่างจังหวัดที่มาร่วมงานรวมญาติไม่เคยขาดนับเป็นเวลากว่า 10 ปีมาแล้ว คือคณะของคุณศิริพงษ์-สุมาลี ณ สงขลาที่นำญาติๆ เดินทางมาจากจังหวัดอุบลราชธานี มาสมทบกับญาติที่กรุงเทพจนเป็นคณะใหญ่คณะหนึ่งของงาน 4_rhombuses ที่มาไกลไม่แพ้กัน คือ คณะของคุณกัญญาวีร์ ณ สงขลา ที่มาจากยะลา โดยการชักชวนของคุณไชยพร ณ สงขลา ขอให้ทั้งสองท่านช่วยเป็นหลักของตระกูลในจังหวัดยะลาต่อไปด้วย 4_rhombuses เพื่อให้การเดินทางไปร่วมงานเช้งเม้งของตระกูล ณ สงขลา มีความสะดวกสบาย น้องโป่ง-วีรธนสิน ณ สงขลา และน้องเอ้-ฐิติรักตญ์ อัมพุประภา ได้จัดทัวร์แวะเที่ยวจังหวัดตรังและพัทลุงก่อนเข้าสงขลา เพื่อเป็นการพักผ่อนและคลายเครียดจากการงานประจำไปในตัวด้วย ท่านที่สนใจกรุณาติดต่อน้องโป่ง (08-6820-0203) และน้องเอ้ (08-9771-9113) ได้นะครับ 4_rhombuses ญาติท่านใดที่พลาดโอกาสซื้อเสื้อและหนังสือเกียรติประวัติตระกูล ณ สงขลา หรือต้องการซื้อเพิ่มเติม กรุณาติดต่อชมรมสายสกุล ณ สงขลา ได้นะครับ ขณะนี้เหลือจำนวนน้อยแล้ว 4_rhombuses ขอแสดงความยินดีต่อคุณเวคิน สุวรรณคีรี ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริหารชมรมสายสกุล ณ สงขลา อีกวาระหนึ่ง (2554-2555) ครั้งต่อไปจะทำการเลือกตั้งและแต่งตั้งประธานกรรมการบริหารชมรมสายสกุล ณ สงขลาคนใหม่ในงานรวมญาติครั้งที่ 29 ประจำปี 2556 4_rhombusesผู้ขับกล่อมเสียงเพลงให้ญาติๆ ได้เคลิบเคลิ้มอย่างมีความสุข ในงานรวมญาติมีมากมายหลายท่าน อาทิ เช่น คุณนุช-ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี ในเพลง ?วนาสวาท? ผศ.มยุรี เลื่อนราม ในเพลง ?The End Of The World?  และ Moon River? คุณศุพัจไฉน ณ สงขลา- คุณเวคิน สุวรรณคีรี ในเพลง ?ข้องจิต?  ดร.เอกพล ณ สงขลา ในเพลง ?When You Believe? คุณภารดี ณ สงขลา ?Autumn Leaves? และ ?ไฟเสน่หา? คุณอาภรณ์ ณ สงขลา ?มั่นใจไม่รัก?  คุณสมถวิล โรจนะหัสดิน ?กล้วยไม้? คุณกัญญาวีร์ ณ สงขลา ?ขอจันทร์?  คุณสุมาลี ณ สงขลา ?จันทร์? คุณสุมาลี สุวรรณคีรี  ?บัวกลางบึง? และคุณชัยยุทธ ณ สงขลา ในเพลง ?Beyond The Sea? ญาติท่านใดที่ร้องเพลงแต่ชื่อของท่านตกหล่นไป ต้องขออภัยนะครับ และกรุณาแจ้งผมด้วย เพื่อจะได้นำลงในฉบับต่อไป ? ญาติรุ่นเยาว์ที่คิดว่า ถ้าจะเอาดีทางด้านดนตรี และร้องเพลง คงประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน คือ น้องธีศิลป์ ภูริวัฒนพงศ์ อายุ 13 ปี ที่ขึ้นมาเดี่ยวไวโอลินในเพลง ?บุพเพสันนิวาส? และเพลง ? O Reiding Ot 35? และน้องพล พลพิช์วรรธ ณ สงขลา อายุ 10 ปี ที่ขึ้นมาร้องเพลง ?เจ้าตาก? 4_rhombuses ผู้อยู่เบื้องหลังความไพเราะของเพลงที่ทุกท่านร้องได้แก่คุณอัศวิน-คุณชัยยุทธ ณ สงขลา ที่ได้เสียสละอย่างมาก โดยมาถึงงานเป็นคนแรกและกลับหลังเลิกงานเป็นคนสุดท้าย เพราะต้องคอยเก็บเครื่องดนตรีที่นำมาช่วยงาน ขอขอบพระคุณมาก 4_rhombuses

สุดท้ายนี้  ผมขอขอบคุณญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลทุกท่านที่มาร่วมงานและมีส่วนช่วย งานสนุกสนานและสำเร็จไปได้ด้วยดี และขอเชิญชวนญาติ ๆ ไปร่วมงานสำคัญของตระกูล ณ สงขลาอีกงานหนึ่งก็คืองานเช้งเม้ง หรือพิธีคารวะบรรพบุรุษของเราตามประเพณีจีน ณ สุสานตระกูล ณ สงขลา ที่ตำบล หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา ในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2554 โดยจะเริ่มพิธีตั้งแต่เวลา 6.00 น. รายละเอียดของงานเช้งเม้ง ผมจะนำเรียนทุกท่านโดยผ่านทางหนังสือเวียนเดือนมีนาคม และทาง www.nasongkhla.com อีกครั้งนะครับ

ด้วยความรักและเคารพ

เวคิน สุวรรณคีรี
ประธานกรรมการบริหารชมรมสายสกุล ณ สงขลา

Back to Top