เรียน     ญาติ ณ สงขลาที่รักและเคารพ

หนังสือเวียนฉบับที่ 6 ประจำปี 2553 มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติ ๆ ทราบดังนี้

1. ในโอกาสครบรอบวันเกิดของญาติ ณ สงขลา หลายท่าน เช่น คุณป้าสมศรี อังสุวัฒนะ (4 ก.ย.) คุณอา ม.ล. พร้อมศรี พิบูลสงคราม คุณพนิช วิกิตเศรษฐ (4 ก.ย.) คุณปรียา สุวรรณคีรี (30 ส.ค.) คุณอาพิมพ์สิริ ณ สงขลา (22 ส.ค.) เป็นต้น ผมในนามตระกูล ณ สงขลา ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลาย รวมทั้งบุญบารมีของบรรพบุรุษในตระกูล ณ สงขลา จงดลบันดาลประทานพรให้ญาติทุกท่านที่กล่าวนามมาข้างต้น จงประสบความสุขด้วยจตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ มีสุขภาพที่แข็งแรงและอยู่เป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ตระกูล ณ สงขลาตลอดไป

?

2. ชมรมสายสกุล ณ สงขลา กำลังจัดทำหนังสือเกียรติประวัติตระกูล ณ สงขลา เพื่อจะนำออกเผยแพร่แก่ญาติ ๆ ในงานรวมญาติ ณ สงขลา ครั้งที่ 27 ในเดือนมกราคม 2554 ทั้งนี้ เนื่องจากหนังสือเกียรติประวัติตระกูล ณ สงขลา เล่มล่าสุดได้ออกเมื่อปี 2549 จึงทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับสายสกุลและรายชื่อและที่อยู่ในทำเนียบญาติมีการเปลี่ยนแปลงเป็นจำนวนมาก เช่น การย้ายที่อยู่ การมีสมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง การเลื่อนยศตำแหน่ง เป็นต้น ดังนั้น จึงเห็นควรที่จะปรับปรุงข้อมูลเหล่านั้นให้ทันสมัยขึ้นเพื่อญาติๆ จะได้ใช้เป็นคู่มือในการติดต่อประสานงานกัน นอกจากนี้เพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้แก่ญาติๆ หนังสือเล่มนี้จะได้นำเรื่องราวของบรรพบุรุษที่มีบทบาทสำคัญในสายต่างๆ มาตีพิมพ์เผยแพร่ เพื่อให้ญาติๆ ได้ทราบถึงความผูกพันของสายสกุลต่างๆ ของตระกูล ณ สงขลา และเพื่อเป็นการให้เกียรติและยกย่องท่านเหล่านั้นในเวลาเดียวกันด้วย แต่เนื่องจากบรรพบุรุษของเราที่ได้ทำคุณงามความดีไว้มีจำนวนหลายท่าน คณะทำงานจึงได้คัดเลือกบางท่านมาลงในฉบับนี้ ส่วนท่านอื่นๆ ที่ไม่ได้มีชื่อในหนังสือเล่มนี้ ก็จะได้นำลงในฉบับต่อ ๆ ไปนะครับ

ดังนั้น หากญาติท่านใด เห็นว่าข้อมูลในหนังสือเกียรติประวัติตระกูล ณ สงขลา ฉบับปี 2549 ในส่วนของท่านไม่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  ขอให้แจ้งข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผมหรือหากท่านใดไม่มีหนังสือปี 2549 ก็สามารถติดต่อขอข้อมูลในส่วนสายสกุลของท่านจากผม เวคิน สุวรรณคีรี (08-1483-0438, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) หรือคณะทำงานซึ่งมี   คุณณัฐพล  (จัมโบ้เอ) ณ สงขลา (08-6907-3800, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) คุณวิรุฬห์ (โป่ง) ณ สงขลา (08-6820-0203, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)  และคุณณัฐ จารุจินดา (08-1862-6445, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) หรือเข้าไปแก้ไขใน website-www.nasongkhla.com รหัสผ่าน singora2011 ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.-15 พ.ย.53 เพื่อจะได้ทันส่งต้นฉบับให้แก่โรงพิมพ์ต่อไป  นอกจากนี้ผมอยากจะขอความร่วมมือจากญาติ ๆ ให้ช่วยแจ้งด้วยว่า ในบ้านของท่านมีญาติ ณ สงขลากี่คน และมีใครเป็นหัวหน้า เพื่อจะได้ส่งหนังสือเวียนให้แก่หัวหน้าเพียงคนเดียว  และต้องขอความกรุณาจากหัวหน้าให้ช่วยกระจายข่าวให้สมาชิกในครอบครัวของท่านทราบ หรือหากสามารถกระจายข่าว หรือแจกจ่ายให้ญาติคนอื่น ๆ ที่ท่านรู้จักได้อ่านหรือได้ทราบด้วย ก็จะเป็นการดีมากขึ้นและเป็นการช่วยประหยัดเงินของตระกูลในการจัดส่งหนังสือเวียนด้วย

หนังสือเกียรติประวัติตระกูล ณ สงขลา ฉบับปี 2554 คาดว่าจะจัดพิมพ์ขนาดเดียวกับฉบับปี 2549 จำนวนหน้า 30 ยก และจัดพิมพ์จำนวน 1,000 เล่ม โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณ 130,000 ? 150,000 บาท หากญาติท่านใดมีความประสงค์จะบริจาคเงินช่วยเหลือการพิมพ์หนังสือในครั้งนี้ ก็สามารถติดต่อแจ้งความจำนง ที่ผมหรือจัมโบ้เอ หรือโป่ง หรือณัฐ ก็ได้นะครับ ส่วนรายชื่อผู้บริจาคจะได้นำลงตีพิมพ์ในหนังสือฉบับนี้ด้วย ชมรมมีความประสงค์จะนำหนังสือฉบับนี้แจกจ่ายให้แก่ห้องสมุดประชาชน โรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติประวัติตระกูล ณ สงขลา สู่สาธารณชนโดยทั่วไป

3. ข่าวสังคม ณ สงขลา ... / พวกเราชาว ณ สงขลา ขอเป็นกำลังใจให้แก่ ฯพณฯ ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรีที่ได้ทำงานอย่างหนักในหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ จึงต้องรับภารหนักเป็นทวีคูณ ขอให้สู้ต่อไปนะครับ ท่านรองนายกรัฐมนตรีฯ../  ขอแสดงความยินดีต่อคุณพนิช วิกิตเศรษฐ์ ที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 6 กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็ว ๆ นี้ ขออำนาจบุญบารมีบรรพบุรุษตระกูล ณ สงขลา ที่มีชื่อเสียงและความสามารถในด้านการปกครองและกฎหมาย จงช่วยบรรดาลพรและกำลังใจให้คุณพนิชได้ปฏิบัติหน้าที่จนสำเร็จลุล่วงทุกประการ.../ พี่นิดคุณอรชร พูลทรัพย์ ยิ้มอย่างมีความสุขเมื่อเห็นแขกเหรื่อมาร่วมงานมงคลสมรสของบุตรชายคุณอมรชัย พูลทรัพย์ กับเจ้าสาวคุณสุรีย์ เจนโชติสุวรรณเมื่อวันที่ 21 ส.ค.53 มีญาติ ๆ ในตระกูล ณ สงขลา ไปร่วมงานเป็นจำนวนมาก ขอให้คุณย่านิดได้อุ้มหลานในเร็ววันนะครับ .....  /  หลังจากที่ได้ทำหน้าที่ลูกที่ดีร่วมกับคุณแม่จุฑาธิป ณ สงขลา ด้วยการทำบุญครบรอบ 1 ปี การจากไปของคุณพ่อ พ.อ.พร้อมศักดิ์ ณ สงขลารวมทั้งขึ้นบ้านใหม่ไปเมื่อวันที่ 13 มิ.ย.53  จัมโบ้เอ ณัฐพล ณ สงขลา ได้ยกขันหมากโดยมีคุณอเนก-แสงจันทร์ ณ สงขลา เป็นเถ้าแก่ไปสู่ขอน้องม๊อบ วิชชวรรณ นิยมญาติ เมื่อวันที่ 5 ก.ย. และเตรียมรอจัดพิธีแต่งงานปลายปีนี้....ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ../ ในช่วงนี้มีญาติ ณ สงขลา เดินทางไปรับตำแหน่งในต่างประเทศหลายคน คุณณฐพงษ์ อัมพุประภา (เอก)ได้ไปรับตำแหน่ง ณ สำนักงานการค้าไทย ประจำกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี ใครมีธุระปะปังผ่านไปทางนั้น สามารถแวะเยี่ยมได้นะครับ /  ขอชื่นชมแนวคิดอันบรรเจิดของคุณอรรคพล  สรสุชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมจัดประชุมและนิทรรศการที่เสนอแนวคิดต่อรัฐบาล ให้ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพงานไทยแลนด์ เวิลด์ เอ็กซ์โป ในปี ค.ศ.2020 หรือปี 2563 หากประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว รวมทั้งจะยกระดับประเทศไทยให้เป็นเวทีจัดงานระดับโลก อันจะส่งผลดีอย่างมหาศาลต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม ซึ่งปีนี้(2010) งานเวิลด์ เอ็กซ์โป จัดขึ้นที่มหานครเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ? อาจารย์ ดร.ชำนาญ-ดร.วัฒนา ณ สงขลาได้แจ้งว่า วัฒนาการ์เด้น ยังคอยต้อนรับญาติ ณ สงขลาทุกท่านที่จะมาเยือน เพราะได้จัดไว้เป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ใครว่างขอเชิญนะครับ.... /  รายงานความคืบหน้ามีผู้บริจาคเงินสมทบทุนก่อสร้างอนุสาวรีย์พระยาวิเชียรคีรี(ชม) และพัฒนาสุสานของพระยาสุนทรานุรักษ์(เนตร) คือคุณอาสายจิตร กฤษณมระ และ ผ.ศ.มยุรี เลื่อนราม คนละ 10,000.-บาท โดยแบ่งบริจาคแห่งละเท่า ๆ กัน รวมเป็นเงิน 20,000.- บาท ขณะนี้ก็ยังรับบริจาคอยู่นะครับ .... /

สุดท้ายนี้ขอเชิญญาติ ๆ ทุกคนเข้าเยี่ยมชม website ของตระกูลที่ www.nasongkhla.com  ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. และท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ข้อมูลญาติตระกูล ณ สงขลาปี 2553-2554    ได้ที่ Word และ PDF เป็นต้นไป ขอขอบพระคุณครับ

?

ด้วยความรักและเคารพ

เวคิน  สุวรรณคีรี

Back to Top