ชมรมสายสกุล ณ สงขลา
39·ซอยสวรรค์วิถี·ถนนสุทธิสารวินิจฉัย·แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง·กรุงเทพฯ 10320
โทร 0-2274-7619·โทรสาร·0-2693-4879

1 มกราคม 2556

เรียน  ญาติ ณ สงขลาที่รักและเคารพ

หนังสือเวียนฉบับที่ 1 ประจำปี 2556· มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติๆทราบดังนี้

1.

ส.ค.ส. 2556

สองห้า  ห้าหก  ศกใหม่               ขอให้  ญาติญาติ  ชาติเชื้อ 

จงมี  ความสุข  ทุกเมื่อ                              บุญเหลือ  ทรัพย์ล้น  พ้นปี 

คิดใด  สมใจ  สมหวัง                                มีพลัง  คลายทุกข์  สุขขี 

ปลอดภัย  ปราศโรค  โชคดี                       รับปี-ใหม่ สดใสเทอญ 

สวัสดีปีใหม่  2556  ญาติ ๆ ณ สงขลาทุกท่านทุกสายสกุลด้วยความรักและเคารพนะครับ 

เวคิน สุวรรณคีรี

 

 

2.    งานรวมญาติ  ณ สงขลาทุกสายสกุลครั้งที่ 29 ประจำปี  2556  จะจัดขึ้นในวันที่  27  มกราคม  2556  ณ  ห้องฉัตรทอง  สโมสรทหารบก  สี่เสาเทเวศร์  (ที่เดิม)  โดยมีกรอบของงาน  ดังนี้ 

8.00 น.  ต้อนรับญาติๆ ที่มาร่วมงาน  ลงทะเบียน  จำหน่ายเสื้อ หมวก ของที่ระลึกต่างๆ

9.00 น.  เพลินเพลงกับวงดนตรีของสโมสรทหารบก  เทเวศร์

10.00 น.  ประธานจัดงานกล่าวต้อนรับญาติๆ และเลือกประธานบริหารชมรมฯ คนใหม่

10.15 น.  พิธีคารวะบรรพบุรุษ

10.30 น.  ร้องเพลง  “ณ สงขลา  รวมญาติ”  พร้อมกัน

10.45 น.  มอบดอกไม้คารวะ  ณ สงขลา อาวุโส (80 ปีขึ้นไป)

11.00 น.  ถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน

12.00 น.  รับประทานอาหารร่วมกัน

13.00 น.  กิจกรรมภาคบันเทิงและกิจกรรมเฉลิมฉลอง  100  ปีวันพระราชทานนามสกุล  ณ สงขลา

-  การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย  เช่น  การรำอวยพร  การแสดงโขน  เป็นต้น

-  การฉาย VTR  เกี่ยวกับตระกูล ณ สงขลา  เกียรติประวัติและคุณงามความดีของตระกูล

-  การร้องเพลงของนักร้องกิตติมศักดิ์

-  การแสดงของญาติๆ ณ สงขลา เช่น  มายากล  เดี่ยวกีต้าร์  เป็นต้น

-  การเล่นเกมส์และร่วมกิจกรรมหาทุนช่วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  เช่น  เกมส์ช้อนไข่  ถ่ายภาพที่ระลึกในโอกาสครบ 100 ปี วันพระราชทานนามสกุล  ซุ้มหมอดู  เป็นต้น

-  จับสลากจากรายชื่อญาติๆ  ที่มาร่วมงานเพื่อรับรางวัลใหญ่

16.00 น.  ปิดงาน

ขอเรียนเชิญญาติๆ ณ สงขลาทุกสายสกุล  ให้มาพบปะสังสรรค์  และเฉลิมฉลองโอกาสครบ 100 ปี พระราชทานนามสกุล ณ สงขลาในปี  2556 ร่วมกัน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  เว้นแต่ญาติๆ จะบริจาคเงินช่วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามแต่ศรัทธา โอกาสที่เราจะมาพบปะสังสรรค์กันอย่างเป็นทางการและเต็มรูปแบบมีเพียงปีละครั้ง  ผมจึงอยากให้พวกเรามากันเยอะๆ   เพื่อจะได้ไต่ถามสารทุกข์สุกดิบ  ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  หลังจากที่ได้ห่างเหินกันไปร่วมปี  ได้มีโอกาสกราบไหว้บรรพบุรุษและผู้หลักผู้ใหญ่ของตระกูลเพื่อขอพรให้เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้นปีใหม่อย่างนี้  ได้มีโอกาสแสดงความรักความสามัคคีและความภาคภูมิใจในตระกูลของเราซึ่งเป็นตระกูลใหญ่และมีชื่อเสียงตระกูลหนึ่งของประเทศไทย   เท่าที่ได้สดับตรับฟังมางานรวมญาติของตระกูล ณ สงขลาได้รับการโจษจันไปทั่วว่ามีความรักความสามัคคี พร้อมเพรียงและจัดต่อเนื่องกันมาร่วมๆ 30 ปี  ผมมีเพื่อนๆ อยู่ในตระกูลใหญ่ๆ หลายตระกูลที่มาพบปะผมทั้งที่ทำงานและที่บ้าน  ได้เห็นเอกสารต่างๆ ของตระกูล ณ สงขลาบนโต๊ะทำงาน  จึงสอบถามผม  ซึ่งผมได้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับงานรวมญาติของตระกูล ณ สงขลา  ทุกคนมีความสนใจ  และอยากทำบ้าง  แต่ในที่สุดก็ไม่สามารถรวบรวมญาติได้  ดังนั้น  ผมจึงใคร่ขอให้ญาติๆ ณ สงขลาทุกสายสกุล  จงมีความภาคภูมิใจในงานรวมญาติของเรา  และสร้างบรรทัดฐานให้แก่คนอื่นๆ ต่อไปด้วย

3. เนื่องจากปีนี้  สโมสรทหารบก  เทเวศร์  ได้เปลี่ยนนโยบายการให้เช่าสถานที่จัดงาน  จากเดิมที่เคยคิดค่าเช่า 5,000 บาท  คิดค่าอาหารหัวละ 150 บาท ตามจำนวนหัวที่เราต้องการ  คิดค่าแอร์เป็นชั่วโมง คิดค่าเครื่องดื่มแบบเหมาจ่าย  คิดค่าพนักงานเป็นรายคน  มาเป็นการคิดแบบเหมารวมหัวละ  370 บาท โดยรวมทุกอย่าง เช่น ค่าสถานที่  ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าแอร์  ค่าวงดนตรี  ค่าพนักงาน  เป็นต้น  และบังคับว่า  หากต้องการใช้ห้องฉัตรทองที่เราเคยจัดงานกันทุกปี  จะต้องมีแขกมาร่วมงานไม่น้อยกว่า  300  คน  ก็เท่ากับว่าในปีนี้เราจะต้องจ่ายสโมสรทหารบก  111,000 บาท  ซึ่งสูงกว่าปีที่แล้วถึงเท่าตัว  นอกจากค่าใช้จ่ายส่วนนี้แล้ว  เรายังมีค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอีกประมาณ 20,000-30,000  บาท  จึงทำให้คาดว่างบประมาณในการจัดงานปีนี้น่าจะสูงถึงประมาณ 150,000 บาท  ในขณะที่เราไม่มีนโยบายที่จะเก็บเงินค่าลงทะเบียนจากญาติๆ ที่มาร่วมงาน  เพราะต้องการให้ญาติๆ  ทุกคนมีโอกาสมาร่วมงานได้เป็นจำนวนมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีพิเศษของตระกูล ณ สงขลาอย่างเช่นในปีนี้   ครั้นจะเปลี่ยนสถานที่จัดงาน  ก็อาจจะไม่ทันการ  ดังนั้นผมจึงใคร่ขอความร่วมมือจากญาติๆ ที่จะนำอาหารมาเลี้ยงญาติๆ ด้วยกัน  ขอได้โปรดบริจาคเป็นเงินสมทบทุนช่วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  ก็จะเป็นพระคุณยิ่ง  ยกเว้น  ข้าวยำของ คุณเนาวรัตน์ เข็มทอง และอาหารปักษ์ใต้  1  ชุดของพลตำรวจเอกสุนทร ซ้ายขวัญ ซึ่งผมยังอยากให้คงเอาไว้  เพื่อจะได้มีบรรยากาศและกลิ่นไอของอาหารปักษ์ใต้เอาไว้บ้าง  แต่ขณะเขียนหนังสือฉบับนี้  ผมยังไม่ได้รับการยืนยันจากคุณเนาวรัตน์และพลตำรวจเอกสุนทรว่าจะนำอาหารดังกล่าวมาช่วยงาน  ได้แต่หวังว่าทั้งสองท่านคงจะไม่ปฏิเสธ   ส่วนการจัดงานในปีหน้าอาจจะต้องมีการพิจารณาในเรื่องสถานที่จัดงานอีกครั้งหนึ่ง

4.  ในโอกาสที่ปีนี้เป็นปีพิเศษอีกปีหนึ่งของตระกูล ณ สงขลา  เนื่องในวาระที่นามสกุล ณ สงขลาได้รับพระราชทานมาถึง 100  ปีในปีนี้  ชมรมสายสกุล ณ สงขลา  จึงมีความคิดที่จะจัดกิจกรรมและดำเนินโครงการต่างๆ  เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสอันสำคัญนี้  ดังนี้

4.1  ทำบุญครบรอบ 100 ปีวันพระราชทานนามสกุล ณ สงขลา คิดว่าจะจัดขึ้น ณ วัดสุทธิวราราม   กรุงเทพมหานคร  ในราวๆ วันที่ 29 หรือ 30 มิถุนายน  2556  เพราะวันพระราชทานนามสกุลคือวันที่ 29 มิถุนายน 2456  ซึ่งชมรมสายสกุล ณ สงขลาจะได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและความสะดวกของญาติๆ เพื่อกำหนดวันทำบุญดังกล่าว  แล้วจะแจ้งให้ทุกท่านทราบผ่านทางหนังสือเวียนและ  www.nasongkhla.com อีกครั้งหนึ่ง

4.2  โครงการก่อสร้างอนุสาวรีย์พระยาสุวรรณคีรีสมบัติ(เหยี่ยง  แซ่เฮา)  เจ้าเมืองสงขลาคนที่ 1  ในสกุล ณ สงขลา  และเป็นต้นสกุล ณ สงขลา ในเรื่องนี้ได้เคยมีการพูดคุยกันมาหลายครั้ง  แต่ไม่มีโอกาสได้ดำเนินการ  จนกระทั่งเมื่องานเช็งเม้งของตระกูลเมื่อปีที่แล้ว  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  คุณกฤษฎา  บุญราช ได้มาร่วมงานด้วย  และได้พูดคุยกับผม  ทำให้ผมทราบว่าท่านเป็นลูกศิษย์ลูกหาของคุณอาเจริญจิตต์ ณ สงขลา และ   คุณอาเจริญจิตต์ได้เคยปรารภกับผมเรื่องอนุสาวรีย์ของท่านเหยี่ยงมาโดยตลอดเป็นเวลาหลายปีมาแล้ว  ผมจึงได้ปรึกษาคุณอาเจริญจิตต์   ทำให้มีการนัดหมายพูดคุยกับท่านผู้ว่าฯ  ในวันที่ 6 สิงหาคม 2555  ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา  โดยมีเจ้าอาศรีรัตน์ ณ ลำปาง เป็นหัวหน้าทีม ลูกทีมประกอบด้วยคุณศุพัจไฉน ณ สงขลา คุณพัชรินทร์ ณ สงขลา คุณทัศนีย์ ณ สงขลา  คุณอรวดี ณ สงขลา และผม ส่วนทางจังหวัดได้มอบหมายให้คุณสุรียพรรณ  ณ สงขลา ข้าราชการระดับสูงของจังหวัดเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับตระกูล ณ สงขลา  เมื่อกลับมากรุงเทพ  ผมได้รายงานให้คุณอาเจริญจิตต์ทราบ    คุณอาบอกผมว่าวันที่ 2 กันยายน 2555 จะไปปฏิบัติภาระกิจที่สงขลา   ซึ่งในเวลาเดียวกัน  ผมก็ได้รับเชิญจากโรงเรียนวิเชียรชมให้ไปเป็นเกียรติในพิธีเปิดอนุสาวรีย์พระยาวิเชียรคีรี(ชม)  จึงนัดหมายพูดคุยกับท่านผู้ว่าฯ อีกครั้งหนึ่ง  โดยมีท่านรองผู้ว่าฯ คุณณัฐพงศ์ ศิริชนะ ร่วมพูดคุยด้วยทำให้เรื่องนี้คืบหน้าไปอีกพอสมควร  อย่างไรก็ตามในขณะนี้ยังไม่ได้เริ่มโครงการอย่างเป็นทางการ  เพราะผมเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่    เป็นเรื่องของญาติ ณ สงขลาทุกคน  และเป็นเรื่องละเอียดอ่อน  ผมจึงประสงค์ที่จะนำเรื่องนี้มาปรึกษาหารือญาติๆ ทุกคนในงานรวมญาติปีนี้   เพื่อขอความคิดเห็นและขอประชามติจากญาติๆ  รวมทั้งเพื่อให้การดำเนินงานในเรื่องนี้เป็นไปในทิศทางที่ถูกที่ควร  และได้รับความร่วมมือจากญาติๆ ทุกคน

4.3  โครงการหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริหารชมรมสายสกุล ณ สงขลาอาจจะนำมาพิจารณาดำเนินการเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีวันพระราชทานนามสกุล  เช่น  โครงการปลูกป่า  การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล  การบริจาคโลหิต  การเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้า  การเลี้ยงอาหารคนชรา  การเลี้ยงอาหารสตรีผู้ด้อยโอกาส  เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดจะแจ้งผ่านหนังสือเวียนและ website ของตระกูลอีกครั้งนะครับ

กิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น  จะไม่สามารถสำเร็จลงได้  หากปราศจากความร่วมมือจากญาติๆ ทุกคน  เพราะผมและคณะกรรมการบริหารชมรมฯ คงไม่สามารถทำให้กิจกรรมเหล่านั้นสำเร็จลงได้  ดังนั้น  ผมจึงใคร่ขอความร่วมมือ  คำแนะนำ  คำติชม  แนวความคิด  และข้อเสนอแนะทั้งปวง  เพราะผมอยากให้กิจกรรมเหล่านี้เป็นของพวกเราชาว ณ สงขลาทุกคน  เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงและเหนี่ยวรั้งญาติๆ ณ สงขลาทุกสายสกุลเข้าด้วยกัน  เป็นสื่อกลางในการสร้างความรักความสามัคคี  เป็นสื่อกลางในการสร้างความมั่นคงให้แก่ตระกูล  และเป็นสื่อกลางในการสร้างชื่อเสียงเกียรติยศให้แก่ตระกูล ณ สงขลา  เพื่อพวกเราจะได้ภาคภูมิใจในตระกูลของเราร่วมกันนะครับ 

5. ข่าวสังคม ณ สงขลา

 ** พอทราบข่าวว่าจะมีการจัดงานรวมญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลในวันที่ 27 ม.ค. 56  ณ สโมสรทหารบก  สี่เสาเทเวศร์  ในวาระสำคัญครบ 100 ปีวันพระราชทานนามสกุล ณ สงขลา ซึ่งจะจัดอย่างยิ่งใหญ่  ญาติๆ หลายท่านได้แสดงความจำนงที่จะบริจาคเงินและสิ่งของมาช่วยเหลือ

 ** ดร.ม.ล. ปริยา นวรัตน์ ตุ๊กตานางฟ้า 7 ตัว  กระเป๋าสตางค์ 4 ใบ  กระเป๋าถือ 4 ใบ  ผ้าเช็ดตัว 2 ผืน  ผ้าเช็ดหน้า 2 ผืน  สร้อยข้อมือ Crystal 6 สาย  เครื่องสำอางค์ 3 ชุด  ผ้าปูโต๊ะ 2 ผืน พัดจากเวียตนาม 2 อัน  รองเท้าแตะ 4 คู่  รวมทั้งเงินสดและวัตถุมงคลนำโชคของหลวงพ่อปากแดง  วัดพราหมณี จ.นครนายก 100 องค์ๆ ละ 100 บาท ที่จะนำมาให้ญาติเช่า  เพราะหากไปเช่าที่วัดพราหมณีจะมีมูลค่า 300 บาท  เพื่อจะได้พกติดตัวไว้เป็นสิริมงคลตลอดปีใหม่นี้......ðคุณพิศวาส เลิศไพบูลย์ บริจาคร่ม  1  โหลและเงินสดอีกจำนวนหนึ่งซึ่งจะนำมาให้ในวันงาน

** อาจารย์ปาหนัน  บุญ-หลง บริจาคเงิน  5,000  บาท

** คุณไชยพร ณ สงขลา เครื่องรับโทรทัศน์ 1 เครื่อง

** ดร.โสภิณ (สุวรรณคีรี) ม่วงทอง บริจาคเงิน  5,000  บาท

** คุณจันทนา บุญ-หลง น้ำหอม  2  ขวด

** คุณจุฑามาศ  ณ สงขลา สร้อยข้อมือมูลค่า  1,500  บาท

 คุณคมกล้า-คุณบัวพร ณ สงขลาโทรมาปรึกษาผมว่าจะนำอาหารอะไรมาเลี้ยงญาติๆ ดี  ผมได้อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงการคิดค่าใช้สถานที่ของสโมสรทหารบกให้ทราบ  และขอให้ท่านทั้งสองพิจารณาบริจาคเป็นเงินจะดีกว่า   ซึ่งท่านทั้งสองก็กรุณาแก่ผมเป็นอย่างมาก  โดยรับว่าจะพิจารณาบริจาคเป็นเงินให้แทน  ขอบพระคุณมากครับ

** เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง 100 ปีนามสกุล   โป่ง-วีระธนสิน ณ สงขลา บอกว่าการแสดงโขนในปีนี้จะยิ่งใหญ่และเกรียงไกร   แว่วว่าจะเนรมิตเวทีสโมสรทหารบกให้เป็นป่าตามท้องเรื่อง  “พราหมณ์เกศสุริยงรบยักษ์กุมภณฑ์” ซึ่งโป่งรับรองว่าญาติๆ จะไม่ผิดหวังแน่.....

** ทีม ณ สงขลา 2012 กระซิบกับผมว่า  กำลังซุ่มซ้อมการเต้นกังนัม สไตล์ อยู่  และยืนยันว่าจะสร้างความเซอร์ไพรซ์ให้แก่ญาติๆ ชนิดที่ว่าทุกคนจะไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างแน่นอน.....

** หญิง-จุฑามาศ ณ สงขลา นักพยากรณ์ระดับชาติ  จะเปิดซุ้มพยากรณ์โชคชตาให้แก่ญาติๆ  โดยมีนักพยากรณ์ระดับอาจารย์มาช่วยอีก 2-3 ท่าน  เพื่อหาเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  น่าจะเป็นนิมิตหมายอันดีที่ทุกท่านจะได้ทราบดวงชะตาของท่านตั้งแต่ต้นปี  เพื่อจะได้วางแผนการดำเนินชีวิตของท่านอย่างมีประสิทธิภาพตลอดปีนี้.......นอกจากนี้หญิงจะทำหน้าที่ควบคุมเกมส์ช้อนไข่ด้วย คงเหนื่อยนะครับ.....

**  กระแสข่าวจากสี่พี่น้องแห่งสกุล ณ สงขลา  คุณมัณฑนา  เชิดวิศวพันธ์-    คุณอรชร พูลทรัพย์-คุณจุมพล ณ สงขลา-คุณกรรณิกา โพธิ์คำ ยังคงยืนยันที่จะบริจาคเงินสนับสนุนการจัดงานรวมญาติ ณ สงขลาตลอดไป  ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับ........

** คุณนิติ ณ สงขลา และดร.เอกพล ณ สงขลา สองพี่น้องได้เจียดเวลาที่เหลือจากภาระกิจหลักของตนเองซึ่งมีอยู่น้อยนิดอยู่แล้ว  มาจัดทำ VTR เกี่ยวกับประวัติตระกูลและผลงานอันเป็นเกียรติยศชื่อเสียงของตระกูล ณ สงขลาในรอบ 100 ปีที่ผ่านมา  เพื่อเฉลิมฉลอง 100 ปีวันพระราชทานนามสกุล  ด้วยฝีมือระดับอินเตอร์  ผมเชื่อว่างาน VTR จะต้องออกมาดีและประทับใจญาติๆ อย่างไม่รู้ลืม..........

** ญาติๆ สาย  “สิวายะวิโรจน์” ปีนี้จะอบอุ่นเป็นพิเศษ  เพราะน้องเอก-พงศ์ไท สิวายะวิโรจน์ วางแผนที่จะคอยต้อนรับญาติๆ  ทุกคนแบบ VIP กันทีเดียว  ขอให้ญาติสาย “สิวายะวิโรจน์” มากันเยอะๆ นะครับ........

** สาย “โรจนะหัสดิน” ก็ไม่ยอมน้อยหน้า   พี่แอ้ว-ศศิธร  โรจนะหัสดิน อาสาเข้ามาเป็นหัวหน้าทีมคอยต้อนรับญาติๆ  แบบ VIP เช่นเดียวกัน.........

**  สาย “สุวรรณคีรี” ก็จะเข้าแข่งขันด้วย  โดยส่งขุนพลของสกุล  น้องนะโม-ดร.เบญจรงค์   สุวรรณคีรี และน้องเนเน่-รัดเกล้า  สุวรรณคีรี เข้ามาเป็นหัวหน้าทีมต้อนรับญาติๆ  แบบ VIP ......

** สาย “ณ สงขลา” เป็นสายใหญ่  จึงต้องจัดทีมต้อนรับนำโดย  อาแป๊ะ-ไชยพร ณ สงขลา เป็นหัวหน้าทีม  มีผู้ช่วย 2 คน คือ น้องต้น-คชาธิบดิ์ ณ สงขลา และน้องชมพู- ธัญรัชฎ์ ณ สงขลา ทั้งนี้ เพื่อจะให้การต้อนรับญาติๆ  ไม่ขาดตกบกพร่องแต่อย่างใดนะครับ.........

** ส่วนผม ณัฐ จารุจินดา และ ดร.เอกพล ณ สงขลา จะเป็นทีมต้อนรับญาติๆ ทุกสายสกุล  รวมทั้งสกุลอื่นในสายสกุล ณ สงขลา  ที่ไม่ได้กล่าวมาข้างต้น  และเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็ว  สามารถแทรกซึมเข้าไปต้อนรับญาติๆ ในทุกสายสกุลได้.........

** ผมขอให้ความมั่นใจแก่ญาติๆ ทุกคนทุกสายสกุลว่า  การมางานรวมญาติปีนี้จะไม่ทำให้ท่านเหงาหรือเคอะเขินแต่อย่างใด  แม้ว่าท่านจะไม่เคยมางานรวมญาติมาก่อนก็ตาม  เพราะท่านสามารถถามหาหัวหน้าสาย(สกุล)ต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วได้ตลอดเวลา  หัวหน้าสาย(สกุล) จะเข้ามาช่วยเหลือท่านทันที  ตั้งแต่ก้าวแรกที่ท่านก้าวเข้ามาสู่บริเวณงานรวมญาติ  ตั้งแต่ต้อนรับ  พาท่านไปลงทะเบียน  ไปซื้อเสื้อ ซื้อหมวก ซื้อของที่ระลึกของตระกูล  พาท่านไปนั่งโต๊ะ  แนะนำท่านให้รู้จักกับญาติท่านอื่นๆ  รวมทั้งหากท่านต้องการร่วมกิจกรรมบนเวที  หัวหน้าสาย (สกุล) ก็จะอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านทันที...........

** หากญาติท่านใดประสงค์จะแสดงความสามารถของท่าน  หรือต้องการให้ลูกหลานของท่านแสดงความสามารถบนเวที  หรือประสงค์จะบริจาคเงินหรือสิ่งของช่วยงานรวมญาติ  กรุณติดต่อผม(08-1483-0438) หรือคุณณัฐ จารุจินดา (08-1862-6445) หรือคุณคชาธิบดิ์ ณ สงขลา(09-0129-4029) หรือคุณธัญรัชฎ์ ณ สงขลา (08-1694-7508) แต่หากท่านใดประสงค์จะซื้อเสื้อ-หมวก ขอให้ติดต่อคุณพงศ์ไท สิวายะวิโรจน์ (08-5157-7655) จะขอบพระคุณมากครับ

สุดท้ายนี้  ผมใคร่ขอเชิญชวนญาติๆ ณ สงขลาทุกสายสกุล  ให้ไปร่วมงานรวมญาติ ณ สงขลา ครั้งที่ 29 ประจำปี 2556  ในวันที่ 27 มกราคม 2556  ณ ห้องฉัตรทอง  สโมสรทหารบก  สี่เสาเทเวศร์  เพื่อแสดงออกถึงความรักความสามัคคี และความภาคภูมิใจในตระกูล และในบรรพบุรุษเจ้าเมืองสงขลาและในอดีต ของพวกเราโดยพร้อมเพรียงกันด้วยนะครับ 

ด้วยความรักและเคารพ 

เวคิน  สุวรรณคีรี 

ประธานกรรมการบริหารชมรมสายสกุล ณ สงขลา 

Back to Top