ชมรมสายสกุล ณ สงขลา
39·ซอยสวรรค์วิถี·ถนนสุทธิสารวินิจฉัย·แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง·กรุงเทพฯ 10320
โทร 0-2274-7619·โทรสาร·0-2693-4879

14 กันยายน·2555

เรียน···ญาติ ณ สงขลาที่รักและเคารพ

หนังสือเวียนฉบับที่ 4 ประจำปี 2555· มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติๆทราบดังนี้

1.  บทอาศิรวาท ในศุภวาระมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2555

อาราธน์    ฤทธิ์ทั่วฟ้า              ปฐพิน 

ทวยเทพ   อาทิอินทร์              ปิ่นเจ้า

พระไตรรัตน  บดินทร์              เดชเด่น

โปรดพิทักษ์   พระแม่ท้าว        จอมไท้    ทุกสถาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม           ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า  ตระกูล ณ สงขลาทุกสายสกุล

(เวคิน  สุวรรณคีรี       ร้อยกรอง)

2.   การทำบุญครบรอบ 99 ปีวันพระราชทานนามสกุล ณ สงขลา ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 ก.ค.55  ณ วัดสุทธิวราราม

ยานนาวา กรุงเทพมหานคร เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษตระกูล ณ สงขลา ที่ได้ทำคุณงามความดีไว้ให้แก่ประเทศชาติและในการก่อร่างสร้างตระกูลจนมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป รวมทั้งอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติ ณ สงขลาทุกท่านที่ล่วงลับไปแล้ว  มีญาติๆ มาร่วมงานประมาณ  100 คน โดยต่างทยอยกันมาตั้งแต่เช้า จนถึงเวลาประมาณ 10.30 น.พิธีได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ  โดยผมในฐานะประธานกรรมการบริหารชมรมสายสกุล ณ สงขลา ได้จุดธูปเทียนหน้าพระประธานในโบสก์  ต่อด้วยจุดธูปเทียนหน้าสถานที่บรรจุอัฐิเจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ(จิตร ณ สงขลา) และหน้าสถานที่บรรจุอัฐิพระยาพิจารณาปฤชามาตย์(สุหร่าย วัชราภัย) หลังจากนั้นพระสงฆ์จำนวน 10 รูปสวดเจริญพระพุทธมนต์  โดยมีพระมหา ดร.สุทิตย์ อาภากโร รองเจ้าอาวาส รักษาการเจ้าอาวาสวัดสุทธิวรารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์  เมื่อสวดจบ ได้ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ทั้งวัด  ต่อจากนั้น  ประธานฝ่ายสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทแก่ญาติๆ มีใจความพอสรุปได้ดังนี้

 

วัดสุทธิวรารามเดิมชื่อวัดลาว ต่อมาท่านผู้หญิงสุทธิ์  ภริยาเจ้าพระยาวิเชียรคีรี(เม่น) มีจิตศรัทธาแรงกล้า  ได้บูรณะ

สร้างโบสก์ขึ้นใหม่ และนำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ก็เปลี่ยนชื่อวัดเป็น วัดสุทธิ วราราม” ตามนามของท่านผู้หญิงสุทธิ์ จึงเป็นการพระราชทานชื่อวัดมาตั้งแต่รัชกาลที่ 5 แล้ว  ต่อมาถึงรัชกาลที่ 6 ลูกหลานท่านปั้นได้สร้างโรงเรียนวัดสุทธิวรารามขึ้นบนที่ดินที่ท่านปั้นได้ยกให้แก่วัด  จนได้รับพระราชดำรัสชมเชยว่าเป็นตัวอย่างของการบำเพ็ญกุศลที่ต้องพระราชนิยมเป็นอย่างยิ่ง  แต่ที่สำคัญก็คือ  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2511 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลปัจจุบัน  ได้เสด็จพระราชดำเนินมาถวายผ้าพระกฐินหลวง ณ วัดสุทธิวราราม  อาตมาเชื่อว่า  การที่ในหลวงเสด็จวัดสุทธิวรารามในครั้งนั้น  เพราะเจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ(จิตร ณ สงขลา) ได้มีโอกาสรับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และได้กราบบังคมทูลเชิญในหลวงมาถวายผ้าพระกฐินหลวงที่วัดสุทธิวราราม โดยปกติแล้ว ในหลวงจะเสด็จถวายผ้าพระกฐินเฉพาะวัดหลวง เช่น วัดโพธิ์  วัดอรุณราชวราราม วัดมหาธาตุ เป็นต้น  ซึ่งเป็นวัดใหญ่  ดังนั้น การเสด็จมาวัดสุทธิวรารามในครั้งนั้น  จึงเป็นเรื่องไม่ธรรมดา  ต้องบอกว่าตระกูล ณ สงขลาและตระกูลที่เกี่ยวข้องได้ช่วยกันทำนุบำรุงวัดสุทธิฯ  มาตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบันนี้  เพราะฉะนั้น  คุณงามความดีที่ตระกูล ณ สงขลาได้สร้างไว้ให้แก่วัดสุทธิฯ และประเทศชาตินั้นถือว่ายิ่งใหญ่มาก  และขอให้ตระกูล ณ สงขลาอย่าได้ทอดทิ้งวัดสุทธิฯ วันนี้พวกท่านทั้งหลายได้มารำลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษ  แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของตระกูล ความยิ่งใหญ่ของตระกูลไม่ได้เกิดจากการมีลูกหลานเยอะ  แต่ยิ่งใหญ่ด้วยคุณงามความดี  ด้วยการสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้คนในสังคม  ด้วยการถวายอุทิศศรัทธาความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา  สิ่งเหล่านี้จึงทำให้ตระกูล ณ สงขลาเป็นดั่งอัญมณีในท่ามกลางตระกูลอื่นๆ ของประเทศไทย  และมีบทบาทสำคัญต่อบ้านเมือง  บรรพบุรุษของท่านได้สร้างคุณงามความดีเอาไว้  และวันนี้ท่านทั้งหลายยังได้สืบทอดเจตนารมย์ของบรรพบุรุษต่อมา  อาตมาในฐานะพระสงฆ์ขอชื่นชมอนุโมทนาในกุศลเจตนาของท่านทั้งหลายที่ได้ร่วมกันสืบทอดเจตนารมย์ของบรรพบุรุษไว้ให้แก่ลูกหลานของท่านในอนาคต ในท้ายที่สุด  ขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ รวมทั้งคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในวันนี้  จงเป็นพุทธปัจจัยเสริมส่งให้ท่านทั้งหลาย  จงมีความสุข  ความเจริญ  คิดสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้น  และประสบความสำเร็จในทุกทิวาราตรีด้วยเทอญ”

ต่อจากนั้นเป็นการถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ และทำพิธีกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษตระกูล ณ สงขลาทุกสายสกุลและให้แก่ญาติๆ ที่ล่วงลับไปแล้วทุกท่าน  เป็นอันเสร็จพิธีสงฆ์  ญาติๆ จึงได้รับประทานอาหารร่วมกัน  ก่อนจะแยกย้ายกันกลับในเวลาประมาณ 13.30 น.

3.  บัญชีรับจ่ายงานทำบุญ 99 ปีวันพระราชทานนามสกุล ณ สงขลา เมื่อวันที่ 1 ก.ค.55 ณ วัดสุทธิวราราม จัดทำโดยคุณณัฐ จารุจินดา

3.1           รายรับ  เงินบริจาคจากญาติ  (คลิ๊กดูรายละเอียดจากเอกสารแนบ)           144,500.00

3.2           รายจ่าย 

 เงินถวายพระ 25 รูป                                                                              10,000.00

เงินถวายบำรุงวัด                                                                                    10,000.00

ค่าย่าม/ตาลปัตร                                                                                        5,800.00

ค่าเครื่องสังฆทาน                                                                                     4,500.00

ค่าอาหารเลี้ยงพระและญาติๆ                                                                   32,400.00

ข้าวมันไก่                                                                                                   6,500.00

เงินรางวัลวงดนตรีไทยโรงเรียนวัดสุทธิวราราม                                          3,000.00

ค่าถ่ายรูป                                                                                                   3,000.00

ค่าดอกไม้ถวายพระ                                                                                    2,500.00

ค่าน้ำ                                                                                                         2,000.00

รวมค่าใช้จ่าย                                                                                            79,700.00

เงินเหลือเข้ากองทุนตระกูล ณ สงขลา                                                                 64,800.00

ผมขอถือโอกาสนี้ ขอบพระคุณญาติๆ ทุกท่านที่ได้บริจาคเงิน สิ่งของ อาหาร รวมทั้งที่เสียสละเวลา แรงกาย ร่วมทำบุญในครั้งนี้  หากญาติท่านใดรายชื่อตกหล่น  กรุณาแจ้งให้ผมทราบด้วย  จะขอบพระคุณยิ่ง

4.  พิธีเปิดอนุสาวรีย์พระยาวิเชียรคีรี (ชม) เมื่อวันที่ 3 ก.ย.55 โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา  ได้จัดงาน  “90 ปีวิเชียรชม  สั่งสมคุณภาพสู่สากล”  โดยมีคณะครู  ผู้บริหาร  และนักเรียนจากเครือข่ายประเทศมาเลเซีย  ประเทศอินโดนีเซีย  และประเทศไทย  รวมทั้งคระครู  ผู้บริหาร  และนักเรียนจากโรงเรียนวิเชียรชม  เจ้าภาพ  เข้าร่วมงาน  กิจกรรมหลักของวันเปิดงานก็คือ  การเดิน-วิ่งการกุศลของเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนวิเชียรชม  ในเวลา  5.30 น.  ต่อด้วยพิธีเปิดงาน  “90 ปีวิเชียรชม  สั่งสมคุณภาพสู่สากล”  ในเวลา  8.30 น. และพิธีเปิดอนุสาวรีย์พระยาวิเชียรคีรี (ชม)  ในเวลา 8.45 น. โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

คุณกฤษฏา  บุญราช หลังจากนั้นก็เป็นการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการแสดงสุนทรพจน์ของนักเรียนจากประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

มีญาติ ณ สงขลาเข้าร่วมงานหลายท่าน อาทิ เช่น  เจ้าเดชา ณ ลำปาง  เจ้าศรีรัตน์ ณ ลำปาง  ผศ. มยุรี- อ. เฉลิม  เลื่อนราม  คุณศุพัจไฉน  คุณพัชรินทร์  คุณลักษมี  คุณชัยยุทธ  คุณชูศักดิ์ ณ สงขลา  พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ นิตยวิมล  และผม เป็นต้น

5.  ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องจากปีนี้เป็นปีมหามงคลอีกปีหนึ่ง  เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงมีพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา  และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมารทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ตระกูล ณ สงขลาจึงมีความประสงค์ที่จะร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  โดยจะร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  เพื่อเป็นการสนองต่อกระแสพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถที่ว่า พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ  ฉันก็จะเป็นป่า  ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ  พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันก็จะสร้างป่า” พวกเราในฐานะที่เป็นพสกนิกรของพระองค์ท่าน  จึงสมควรที่จะเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท  ด้วยการสานต่อพระราชกรณียกิจของพระองค์ให้ดำรงไว้

ในปีนี้เราจะไปปลูกป่ากันในวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2555 ที่โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาชะงุ้ม  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้รับการน้อมเกล้าถวายที่ดินจำนวนประมาณ 700 ไร่จากพลตำรวจตรีทักษ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา  ซึ่งแต่เดิมทำเป็นฟาร์มปศุสัตว์และปลูกพืชไร่  มีการใช้ที่ดินอย่างผิดวิธี  ทำให้หน้าดินเสียหาย  ดินขาดความอุดมสมบูรณ์  เกิดสภาพความแห้งแล้งโดยทั่วไปจนไม่สามารถปลูกพืชหรือผลผลิตลดลง  เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร  จึงได้พระราชทานพระราชดำริในการปรับปรุงที่ดินเสื่อมโทรมแห่งนี้  ให้กลับมีความอุดมสมบูรณ์  สามารถใช้ในการเพาะปลูกได้  รวมทั้งทรงยังแนะนำให้ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ  หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานพระราชทานพระราชดำริในการปรับปรุงพื้นที่แห่งนี้  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2526  หน่วยงานต่างๆ  ได้สนองพระราชดำริด้วยการศึกษาทดลอง เพื่อหาวิธีการปรับปรุงดินในพื้นที่  ให้กลับนำมาใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้อีก  และเป็นแนวทางในการปรับปรุงดินให้แก่ราษฎรที่อยู่บริเวณใกล้เคียง  ตลอดจนเป็นรูปแบบสำหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่อื่นๆ  ซึ่งมีปัญหาคล้ายๆ กับที่ดินแปลงนี้

รายละเอียดของการเดินทาง

  7.00 น.     พร้อมกัน ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 6 หน้าสวนลุมพินี  ถนนราชดำริ

  7.30 น.     ออกเดินทาง

10.30 น.     ถึงสถานที่ปลูกป่า

11.00 น.     ผู้อำนวยการโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวรายงาน

-  ประธานกล่าวเปิดงาน

-  ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 ต้น

12.00 น.     รับประทานอาหารร่วมกัน

13.00 น.     เดินทางกลับ  อาจจะแวะเที่ยวสถานที่ต่างๆ  บนเส้นทางกลับ

19.00 น.     ถึงกรุงเทพมหานคร

ขอเรียนเชิญญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุล  เข้าร่วมในโครงการมหากุศลครั้งนี้ด้วย โดยจะขอรับบริจาคเงินจากญาติ

ที่จะร่วมเดินทางไปปลูกป่าคนละ 1,000 บาท เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่าย  เช่น  ค่ารถ ค่าต้นไม้ ค่าอาหาร เป็นต้น ส่วนญาติๆ ที่ไม่สามารถเดินทางไปร่วมปลูกป่าได้  บริจาคได้ตามอัธยาศัย  โดยผมจะทำการปลูกต้นไม้ให้แทนในนามของท่านนะครับ  ท่านใดประสงค์จะเข้าร่วมโครงการปลูกป่าในครั้งนี้  กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี ตระกูล ณ สงขลา” ธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 001-7-77706-1 ภายในวันที่  12  ตุลาคม 2555 และแจ้งรายละเอียดให้ผมทราบที่ 08-1483-0438  ด้วยจะขอบพระคุณมาก

6.  ข่าวสังคม ณ สงขลา.......

**­ 4 ก.ย.55 วันคล้ายวันครบรอบวันเกิดปีที่ 95 ของคุณป้าสมศรี อังสุวัฒนะ และ 18 ก.ย. 55 วันคล้ายวันครบรอบวันเกิดปีที่ 85 ของคุณอาสายจิตร กฤษณามระ ญาติผู้ใหญ่ที่พวกเราทุกคนเคารพรัก ผมในนามของญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุล ขออารธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลประทานพรให้คุณป้าและคุณอามีความสุข สุขภาพแข็งแรง  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง  คิดสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นสมความปรารถนา และอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของตระกูล ณ สงขลาไปตราบนานเท่านาน..........

­** หัวเรี่ยวหัวแรงที่สำคัญในการจัดงานปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติของตระกูล ณ สงขลาในปีนี้  คงจะหนีไม่พ้นท่านอธิบดีกรมการข้าวคนขยัน  คุณชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ อีกเช่นเคย  เพราะปีที่แล้วท่านได้ฝากฝีมือไว้จนเป็นที่ประทับใจของญาติๆ ณ สงขลาหลายคน  ในปีนี้ญาติๆ จึงเรียกร้องให้จัดปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติอีก ขอบคุณมากนะครับท่านอธิบดีที่ได้ช่วยเหลืออีกในปีนี้.........

**­ ขอแสดงความยินดีต่อ ศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ประธานแผนกศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน  คุณถวิล เปลี่ยนศรี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ และอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ได้รับรางวัลครุฑทองคำ จากท่านรองนายกรัฐมนตรี นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ  และพ.ท.ดร.มนต์ธกิตติ์ รูปขจร ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางรัฐศาสตร์การปกครอง สาขาก่อการร้ายสากล จากประเทศอังกฤษ........ ­

** ขอขอบพระคุณเจ้าป้า     ปาริชาติ ณ สงขลา และพี่ๆ น้องๆ ที่ได้ขนมหวานจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มาร่วมทำบุญ 99 ปีวันพระราชทานนามสกุลที่วัดสุทธิวรารามด้วยนะครับ.........

** ­ข่าวเศร้า  คุณศรีธร ไกรฤกษ์ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 20 ส.ค.55 ได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม กทม. จนถึงวันที่ 24 ส.ค. และฌาปนกิจวันที่ 27 ส.ค. และคุณเจริญสุข ณ สงขลา ได้ถึงแก่กรรม และตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร  ในวันที่ 3-8 ก.ย.ฌาปนกิจ วันที่ 9 ก.ย. ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  รวมทั้งผลบุญกุศลและคุณงามความดีที่ท่านทั้งสองได้ทำไว้  จงนำท่านไปสู่สุคติในสัมปรายภพด้วยเทอญ

วันนี้ขอจบข่าวเพียงเท่านี้นะครับ

ด้วยความรักและเคารพ

(เวคิน  สุวรรณคีรี)

ประธานกรรมการบริหารชมรมสายสกุล ณ สงขลา

Back to Top