ชมรมสายสกุล ณ สงขลา
39·ซอยสวรรค์วิถี·ถนนสุทธิสารวินิจฉัย·แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง·กรุงเทพฯ 10320
โทร 0-2274-7619·โทรสาร·0-2693-4879

20·กุมภาพันธ์· 2555

เรียน· ·ญาติ ณ สงขลาที่รักและเคารพ

หนังสือเวียนฉบับที่ 2 ประจำปี 2555 มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติๆทราบดังนี้

1.            วันคล้ายวันเกิดประธานตระกูล ณ สงขลา ศ.วิรัช ณ สงขลา เนื่องจากวันที่ 22 กุมภาพันธ์ปีนี้เป็นวันครบรอบวันเกิดปีที่ 91 ของ ศ.วิรัช ณ สงขลา ประธานตระกูล เจ้าศรีรัตน์ ณ ลำปาง คุณณัฐ จารุจินดา และผมได้เดินทางไปอวยพรวันเกิดให้แก่ ศ.วิรัช ณ สงขลา ในนามญาติ ณ สงขลาทุกคน โดยขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งบุญบารมีของบรรพบุรุษตระกูล ณ สงขลา และผลบุญกุศลที่ ศ.วิรัช ณ สงขลาได้ทำไว้ จงดลบันดาลประทานพรให้ ศ.วิรัช ณ สงขลา มีความสุข สดชื่น คิดสิ่งใดได้สิ่งนั้นสมความปรารถนา มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และเพียบพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ อยู่เป็นหลักชัยให้แก่ลูกหลานในสกุล ณ สงขลาตลอดไปเทอญ

2.            งานรวมญาติครั้งที่ 28 ประจำปี 2555 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2555 ณ สโมสรทหารบก เทเวศร์ ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี มีญาติๆ มาร่วมงานประมาณ 200 คน โดยต่างทยอยกันมา บางท่านมาก่อนแต่กลับเร็วหน่อย บางท่านมาสายแต่กลับช้าหน่อย แต่ทุกคนก็มีโอกาสได้พบปะพูดคุย ไต่ถามสารทุกข์สุกดิบซึ่งกันและกัน ส่วนท่านที่มาร่วมงานครั้งแรก ก็น่ารักมากแนะนำตัวเองกับญาติๆ ทำให้แวดวงการรู้จักกว้างขวางขึ้น และก่อให้เกิดความสนิทสนม จนกลายเป็นความรักความสามัคคีและความอบอุ่น และพัฒนาไปเป็นความสนุกสนานและความสุขได้อย่างรวดเร็ว ผมคิดว่าสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ ก็เพราะว่าทุกคนมีเลือดเนื้อเชื้อไขความเป็น ณ สงขลากันอย่างเต็มเปี่ยมทุกคน มีความกระตือรือร้นที่จะได้มารู้จักกันในงานรวมญาติ เมื่อมาพบกันความผูกพันจึงเกิดขึ้นได้อย่างงายดาย ซึ่งก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานรวมญาติที่รุ่นคุณทวด คุณปู่ คุณพ่อของเราวางเอาไว้ ด้วยเหตุนี้ ผมจึงอยากให้มีงานรวมญาติของเราตลอดไป เพื่อเปิดโอกาสให้พวกเราได้มาพบปะกันอย่างนี้ปีละครั้ง และเพื่อจะได้ส่งผ่านงานรวมญาตินี้ให้แก่ลูกหลานของเราต่อไป ดังเช่นที่ผู้หลักผู้ใหญ่ได้ส่งผ่านมาให้แก่เรา ซึ่งท่านเหล่านั้นก็ยังคงมาร่วมงานกับเราในวันนี้ เช่น นพ.ญาใจ ณ สงขลา รศ.ดร.ชำนาญ-ดร.วัฒนา ณ สงขลา ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี ดร.ม.ล.ปริยา นวรัตน์ เจ้าเดชา-เจ้าศรีรัตน์ ณ ลำปาง คุณหญิงอัจฉรา ภูวนารถนุรักษ์ คุณปาหนัน-บุญ-หลง คุณมัณฑนา เชิดวิศวพันธ์ คุณจุมพล ณ สงขลา ดร.วินิตา ศุกรเสพย์ คุณจีระพงษ์ สิวายะวิโรจน์ ผศ.มยุรี เลื่อนราม คุณประยูร ณ สงขลา คุณถาวร ทัพพะรังสี พญ.นวลปราง ณ สงขลา เป็นต้น และอีกหลายท่านที่รายชื่ออาจจะตกหล่นไปบ้าง ซึ่งผมต้องกราบขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย และกรุณาแจ้งให้ผมทราบด้วย จะขอบพระคุณมากและจะได้นำลงในหนังสือเวียนฉบับต่อไปนะครับ

 

งานได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการโดยผมได้กล่าวต้อนรับญาติ ๆ ที่มาร่วมงานทุกท่าน ติดตามด้วยพิธีคารวะบรรพบุรุษ และแสดงความยินดีต่อคุณชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ ที่ได้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลังจากนั้นได้รับประทานอาหารร่วมกัน และสนุกสนานไปกับการแสดงละครนอก คณะของคุณโป่ง-วีรธนสิน ณ สงขลา กับการร้องเพลงของญาติ ๆ ณ สงขลา ซึ่งงานได้ดำเนินไปอย่างสนุกสนาน เพราะมีพิธีกรผู้มากด้วยความสามารถ 2 ท่าน คือ ดร.เอกพล ณ สงขลา และคุณปรียนาฎ ณ สงขลา ได้เข้ามาช่วยสร้างสีสันให้แก่งาน และเมื่อผสมผสานกับการบรรเลงดนตรีของคุณชัยยุทธ ณ สงขลาด้วยแล้ว ทำให้เกิดความรักความสามัคคีและความอบอุ่นในหมู่ญาติเพิ่มมากขึ้น เช่น การร้องเพลงตระกูลร่วมกันด้วยความภาคภูมิใจและมีความสุข การมอบช่อดอกไม้ให้แก่ญาติอาวุโส (80 ปีขึ้นไป) ก็เป็นความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ และเป็นภาพที่น่ารักมาก เพราะผู้ให้และผู้รับมีอายุต่างกันประมาณ 60-70 ปี เป็นต้น จนกระทั่งงานเลิกในเวลา 15.30 น.  ไว้พบกันใหม่ในวันที่ 27 มกราคม 2556 นะครับ

3.            ชมรมสายสกุล ณ สงขลา ขอขอบพระคุณญาติๆ ณ สงขลาทุกท่านที่ได้กรุณาบริจาคเงิน ข้าวปลาอาหาร และสิ่งของ มาช่วยในการจัดงานรวมญาติครั้งที่ 28 ซึ่งมีรายชื่อ ดังนี้

3.1          ผู้บริจาคเงิน 

3.1.1      รายละ 10,000 บาท ได้แก่ คุณสมศรี อังสุวัฒนะ นพ.ญาใจ ณ สงขลา นพ.สุภัค-พญ.ทิพยประภา ณ สงขลา คุณเฉลิม-ผศ.มยุรี เลื่อนราม คุณมัณฑนา-คุณอรชร-คุณจุมพล-คุณกรรณิกา ณ สงขลา รวม 50,000 บาท

3.1.2      ดร.ม.ล.ปริยา นวรัตน์  7,600 บาท

3.1.3      รายละ 5,000 บาท ได้แก่ คุณสายจิตร กฤษณามระ คุณพึงใจ สุขเสวี ลูกหลานคุณพระสวัสดิ์บุรีรมย์ ครอบครัวคุณเทียม ณ สงขลา ครอบครัวบ้าน นพ.ฉลอง ณ สงขลา รวม 25,000 บาท

3.1.4      รายละ 3,000 บาท ได้แก่เจ้าศรีรัตน์ ณ ลำปาง คุณปาหนัน บุญ-หลง คุณจิโรจน์ โชติพันธ์ คุณพลาเพชร ณ สงขลา คุณเวคิน สุวรรณคีรี รวม 15,000 บาท

3.1.5      รายละ 2,000 บาท ได้แก่ พลเอกปานเทพ ภูวนารถนุรักษ์ คุณจีระพงษ์ สิวายะวิโรจน์ คุณภารดี ณ สงขลา รวม 6,000 บาท

3.1.6      รายละ 1,000 บาท ได้แก่ เจ้าเดชา ณ ลำปาง พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี คุณกรรณิการ์ ปิณฑะรุจิ คุณสุชาดา สังขสุวรรณ ดร.เอกพล ณ สงขลา คุณมารศรี สนิทวงค์ ณ อยุธยา คุณประนอม จงวัฒนา คุณสุพจน์ เผือกสวัสดิ์ ร.ต.ต.ยงยุทธ ณ สงขลา คุณสุมาลี สุวรรณคีรี คุณวีรธนสิน ณ สงขลา คุณปรียนาฎ ณ สงขลา รวม 13,000 บาท

3.1.7      รายละ 500 บาท ได้แก่คุณยุวดี ณ สงขลา พล.ต.หญิง ปาณฑรา มีนะกนิษฐ์ ผศ.ดร.นรเศรษฐ์ ณ สงขลา คุณกัญญามน ณ สงขลา รวม 2,000 บาท

3.2          ผู้บริจาคอาหาร 

3.2.1      ลูกหลานเจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) ก๋วยเตี๋ยวหมูและลอดช่องน้ำกะทิ 1 ซุ้ม

3.2.2      พล.ต.อ. สุนทร-คุณสุทธิมานส์ ซ้ายขวัญ อาหารปักษ์ใต้ 1 ซุ้ม

3.2.3      คุณเนาวรัตน์ เข็มทอง ข้าวยำปักษ์ใต้ 1 ซุ้ม

3.2.4      คุณทัศนา-คุณดุษฎี ณ สงขลา และคุณถวิล บุญเรืองขาว ขนมจีน แกงไตปลา 1 ซุ้ม

3.2.5      คุณพัชรินทร์ ณ สงขลา ขนมกุ๋ยฉ๋าย 400 ลูก

3.2.6      คุณวีรธนสิน-คุณชัชนันท์ ณ สงขลา ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น 1 ซุ้ม

3.2.7      ดร.ม.ล. ปริยา นวรัตน์ ข้าวเหนียวหมูปิ้ง 1 ซุ้ม

3.2.8      คุณสุวารี ณ สงขลา ขนมไทย 1 ซุ้ม

3.2.9      นพ.สุภัค-พญ.ทิพยประภา ณ สงขลา ไอศกรีม 2 ถัง พร้อมเครื่องเคียง

3.2.10    คุณอาภรณ์ ณ สงขลา ผลไม้ 1 ซุ้ม

3.2.11    คุณไชยพร ณ สงขลา น้ำเต้าหู้ ปาท่องโก๋ 1 ซุ้ม

3.2.12    ดร.ชำนาญ – ดร.วัฒนา ณ สงขลา น้ำกุหลาบ 1 ซุ้ม

3.3          ผู้บริจาคสิ่งของ

3.3.1      คุณชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ ข้าวหอมมะลิจาก จ.สุรินทร์ 140 ก้อนๆละ 700 กรัม

3.3.2      คุณสมิตา สรสุชาติ ไวน์และสิ่งละพันอันละน้อย

3.3.3      คุณชัยยุทธ ณ สงขลา เครื่องดนตรี 1 ชุด

3.3.4      คุณนิติ ณ สงขลา เครื่องเสียง 1 ชุด

3.3.5      ดร.เอกพล ณ สงขลา-คุณณัฐ จารุจินดา ภาพบรรพบุรุษ

ถ้าหากมีรายชื่อญาติผู้บริจาคท่านใดตกหล่น ผมต้องกราบขออภัยด้วย และกรุณาแจ้งให้ผมทราบด้วย เพื่อจะได้ขอบคุณผ่านหนังสือเวียนฉบับต่อไปนะครับ

4.            ในงานรวมญาติปีนี้ ผมได้แถลงให้ญาติๆ ได้ทราบว่า ปีนี้เราจะมีกิจกรรมอะไรบ้าง จึงขอนำมาเรียนให้ญาติๆทางบ้านได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ กิจกรรมที่เราจะทำในปีนี้ คือ

4.1      พิธีคารวะบรรพบุรุษหรืองานบุญเช็งเม็ง มีรายละเอียดดังกล่าวไว้ข้อ 4 ข้างต้น

4.2      กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องจากในปีนี้เป็นปีมหามงคลอีกปีหนึ่ง เพราะเป็นปีที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา จึงนับได้ว่าเป็นปีมหามงคลอีกปีหนึ่ง ชมรมสายสกุล ณ สงขลา จึงคิดที่จะทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ แต่จะเป็นกิจกรรมอะไรนั้น คณะกรรมการบริหารชมรมสายสกุล ณ สงขลา จะได้พิจารณากันอีกครั้งหนึ่ง และจะได้แจ้งให้ญาติๆ ทราบต่อไป

4.3      การเฉลิมฉลองตระกูล ณ สงขลา ในโอกาสทีมีอายุครบ 99 ปี ทั้งนี้ เนื่องจากเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชทานนามสกุล ณ สงขลาแก่พระยาพฤกษาภิรมย์(ฑิตย์) ซึ่งต่อมาได้เป็นพระยาอภิรักษ์ราชอุทยาน ดังนั้น เมื่อนับถึงวันที่ 29 มิถุนายนปีนี้ ตระกูล ณ สงขลา จะมีอายุครบ 99 ปี พวกเราจึงคิดที่จะทำกิจกรรมพิเศษขึ้น เนื่องในวาระอันสำคัญนี้ สิ่งแรกที่พวกเรานึกถึง ก็คือ การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ก่อร่างสร้างตระกูล ผู้สร้างชื่อ เสียงให้แก่ตระกูล หรือผู้มีพระคุณต่อตระกูล ณ สงขลา และญาติ ณ สงขลาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกท่าน โดยพวกเราคิดกันว่าน่าจะไปทำบุญที่ วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร เพราะเป็นวัดที่ท่านผู้หญิงสุทธิ์ ภรรยาเจ้าพระยาวิเชียรคีรี(เม่น) เจ้าเมืองสงขลาคนที่ 6 ในสกุล ณ สงขลา ได้มีส่วนสำคัญในการสร้างวัดนี้และเป็นผู้อุปฎฐากวัดนี้มาตลอดอายุของท่าน นอกจากการทำบุญแล้ว ในวันนั้น อาจจะมีการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีในหมู่ญาติ เช่น วิ่งเปี้ยว ฟุตบอล เป็นต้น โดยอาจจะใช้สนามของโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ลูกๆของท่านปั้น ธิดาของเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เม่น) กับท่านผู้หญิงสุทธิ์ ได้บริจาคเงินสร้างขึ้น เพื่อเป็นทักษิณานุปทานแด่ท่านปั้น บนที่ดินที่ท่านปั้นได้ยกให้แก่วัด สำหรับในปีหน้า ซึ่งตระกูล ณ สงขลาจะมีอายุครบ 100 ปี ก็จะมีการทำบุญใหญ่อีกเช่นเดียวกัน รวมทั้งจะมีกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ อีกด้วย แต่อาจจะยิ่งใหญ่กว่า ส่วนรายละเอียดต่าง ๆ ผมจะเรียนให้ญาติทราบในโอกาสต่อไปนะครับ

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมต่าง ๆ ของตระกูล ณ สงขลาทั้งหมดที่กล่าวมานี้ จะสำเร็จลงไม่ได้เลย หากปราศจากความร่วมมือจากญาติๆทุกคน ลำพังผมและคณะกรรมการบริหารชมรมสายสกุล ณ สงขลา คงจะไม่สามารถทำให้กิจกรรมเหล่านี้สำเร็จลงได้ ดังนั้น ผมจึงใคร่ขอความร่วมมือ ขอคำแนะนำ คำติชม แนวความคิด และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากญาติๆ ทุกคน เพราะผมอยากให้กิจกรรมเหล่านี้เป็นของพวกเราชาว ณ สงขลาทุกคน เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงและเหนี่ยวรั้งญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลเข้าด้วยกัน เป็นสื่อกลางในการสร้างความรักความสามัคคี เป็นสื่อกลางในการสร้างความมั่นคงให้แก่ตระกูล และเป็นสื่อกลางในการสร้างชื่อเสียงให้แก่ตระกูล ณ สงขลา เพื่อพวกเราจะได้ภาคภูมิใจร่วมกันนะครับ ผมเชื่อว่า หากญาติ ณ สงขลามีความรักความสามัคคีและร่วมมือกันแล้ว จะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะทำกิจกรรมใดๆก็ได้ ซึ่งจะไปเข้าหลักที่ว่า “สามัคคีคือพลัง”  ดังนั้น ขอให้พวกเรารักและสามัคคีกันไว้นะครับ

5.            ในงานรวมญาติปีนี้ ได้มีการเปิดตัวญาติ ณ สงขลา กลุ่ม Facebook(FB) โดยได้จัดตั้ง Facebook ชื่อ Na Songkhla Family ขึ้น และได้รวบรวมญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลเข้าเป็นสมาชิก ในเวลานี้มีสมาชิกทั้งหมด 200 กว่าคนแล้วครับ เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่พวกเราจะได้ติดต่อสื่อสารกัน ส่งข่าวสารกัน ปรับทุกข์กัน แก้ปัญหาให้แก่กันและกันได้ แนะนำตัวเอง สมาชิกส่วนใหญ่จะเป็น ณ สงขลารุ่นเยาวชน มีผู้อาวุโสอยู่บ้าง 4-5 คน รวมทั้งผมด้วย เท่าที่สังเกตเห็น ญาติหลาย ๆ คนไม่เคยทราบเลยว่าตระกูลของเรายิ่งใหญ่ขนาดนี้ บางคนบอกว่าไม่กล้ามางานรวมญาติ เพราะไม่รู้จักใครเลย แต่เมื่อมาเข้ากลุ่ม FB ก็รับปากว่าจะมางานรวมญาติในปีหน้า บางคนบอกว่าจะไปงานเช็งเม็งในปีนี้ บางคนอยากทราบข้อมูลต่าง ๆ ของตระกูล บางคนอยู่ต่างจังหวัด บางคนอยู่ต่างประเทศแต่ก็สามารถเข้ามาสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้แบบ Real-time สามารถส่งข่าวสารให้แก่กันได้อย่างรวดเร็ว ความน่ารักอีกอย่างหนึ่งของญาติๆ ณ สงขลาสาย FB ก็คือการช่วยกันค้นหาข้อมูล เพื่อไขข้อข้องใจให้แก่ญาติๆ ที่ถามปัญหาเข้ามา ช่วยกันปลอบใจญาติๆ ที่ประสบความทุกข์ ไม่ว่าจะเป็นทุกข์กายหรือทุกข์ใจ แม้ญาติที่อยู่ต่างประเทศก็สามารถเข้ามาปลอบใจญาติที่อยู่ในประเทศไทยได้ อันนี้เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของญาติสาย FB ทำให้ผมคิดว่าช่องทางนี้เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยสร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงและขยายกิ่งก้านสาขาของตระกูล ณ สงขลาให้กว้างขวางออกไปและสร้างผู้ที่จะมารับช่วงงานของตระกูลจากพวกผมอีกด้วย ผมจึงขอเชิญชวนญาติ ๆ ที่เป็นสมาชิกอยู่แล้ว ให้ใช้ FB สร้างความรักความสามัคคีในหมู่ญาติและช่วยกระจายข่าวของตระกูลให้มากขึ้น เพื่อความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของตระกูลของเรา และขอเชิญชวนญาติที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกให้เข้าเป็นสมาชิกด้วย โดยสามารถติดต่อผ่านผม ดร.เอกพล(เอก) ณ สงขลา คุณจุฑามาศ(หญิง) ณ สงขลา คุณกษิดิศ (ต้น) ณ สงขลา คุณ ทรงธรรม (อ๊อส) ณ สงขลา และคุณธัญญารัตน์ (ชมพู) ณ สงขลา ได้นะครับ ขอบคุณมากครับ

ส่วน www.nasongkhla.com ซึ่งเป็น website ของตระกูลก็ยังคงเปิดให้บริการแก่ญาติๆ อยู่นะครับขอให้ทุกคนติดตามข่าวสารผ่านทาง website ของตระกูลก็ได้นะครับ

6.            งานบุญเช็งเม็งหรือพิธีคารวะบรรพบุรุษตระกูล ณ สงขลาตามประเพณีจีนประจำปี 2555 จะจัดขึ้นในวันที่ 25 มีนาคม 2555 ณ สุสานตระกูล ณ สงขลา ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา โดยมีกรอบของงาน ดังนี้

6.30  น.          ญาติ ณ สงขลาทุกคนพร้อมกัน ณ สุสานตระกูล ณ สงขลา โดยมีอาหารเช้าไว้คอยต้อนรับ

7.30  น.          พระสงฆ์มาถึงปะรำพิธี ถวายอาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 

8.30  น.          พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายสังฆทาน สวดบังสุกุล กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ญาติๆ ที่มาร่วมงาน

9.10  น.          ญาติๆ พร้อมกันหน้าสุสานพระยาสุวรรณคีรีสมบัติ(เหยี่ยง แซ่เฮา) ต้นสกุล ณ  สงขลาทุกสายสกุล

9.15  น.          จุดธุปเทียนสักการะหน้าสุสานและพร้อมกันกล่าวสดุดีบรรพบุรุษ

9.30  น.          ญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลนำธูปเข้าไปกราบไหว้บรรพบุรุษ 

10.00 น.        จุดประทัด เป็นอันเสร็จพิธีที่สุสาน 

10.30 น.        ญาติๆ แยกย้ายกันไปถวายสังฆทาน ณ วัดสุวรรณคีรีและวัดแจ้ง วัดประจำตระกูล

12.00 น.        รับประทานอาหารร่วมกัน ณ โรงแรมวีว่า จ.สงขลา  

14.30 น.        เลิกงาน 

หมายเหตุ  ในวันเสาร์ที่ 24 มี.ค. 55 มีกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างไม่เป็นทางการ คือ เวลา 10.00 น. ไปกราบไหว้สักการะอนุสาวรีย์พระยาวิเชียรคีรี(ชม) ณ โรงเรียนวิเชียรชม และเวลา 11.00 น. ไปกราบไหว้สุสานพระยาสุนทรานุรักษ์ (เนตร) ที่สวนตูล และเวลา 17.00 น.  รับประทานอาหารที่ร้านพรทิพย์ เกาะยอ ของคุณชูศักดิ์ ณ สงขลา ในราคาหัวละ 180 บาท หากญาติ ๆ ท่านใดประสงค์จะไปร่วมด้วย ก็ขอเชิญนะครับ

7.            ญาติท่านใดประสงค์จะซื้อเสื้อของตระกูลเพื่อสวมใส่ไปร่วมงานเช็งเม็ง ขอให้ติดต่อ

คุณณัฐ จารุจินดา (08-1862-6445) ที่กรุงเทพมหานคร หรือคุณทัศนีย์ ณ สงขลา (08-1690-2290) ในราคาตัวละ 300.- บาท โดยมีขนาดของเสื้อ คือ ผู้ชาย มีขนาด M  (รอบอก 40 นิ้ว) L(42 นิ้ว) XL (44 นิ้ว)  XXL (46 นิ้ว) และขนาดพิเศษ (48 นิ้ว) และผู้หญิง มีขนาด S (รอบอก 32 นิ้ว) M (รอบอก 34 นิ้ว) L(36 นิ้ว) XL (38 นิ้ว)  XXL (40 นิ้ว)  ส่วนหนังสือเกียรติประวัติตระกูล ณ สงขลา ฉบับปี 2554 ก็ยังคงมีจำหน่ายในราคาเล่มละ 250 บาท บวกค่าส่งอีก 50 บาท ติดต่อสั่งซื้อได้ที่คุณวีรธนสิน (โป่ง) ณ สงขลา (08-6820-0203) นะครับ  

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบพระคุณญาติ ณ สงขลาทุกท่านที่มาร่วมงานรวมญาติครั้งที่ 28 และมีส่วนช่วยให้งานประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ไม่ว่าจะโดยการบริจาคเงิน ข้าวปลาอาหาร สิ่งของ หรือช่วยให้งานสนุกสนาน หรือช่วยให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่ญาติ หรือช่วยเหลือเกื้อกูลกันเท่าที่จะทำได้ จนทำให้ทุกคนที่มาร่วมงานได้พกพาความสุขกลับบ้านกันถ้วนหน้า ผมขอให้เป็นอย่างนี้ทุกปีและตลอดไปนะครับ ในเดือนหน้าวันที่ 25 มีนาคม เราจะมีพิธีคารวะบรรพบุรุษของเราตามประเพณีจีนหรืองานบุญเช็งเม็งที่สุสานตระกูล ณ สงขลา จังหวัดสงขลา ผมขอถือโอกาสนี้เรียนเชิญญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลให้ไปร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกันด้วยนะครับ ขอบพระคุณมากครับ

ด้วยความรักและเคารพ

เวคิน สุวรรณคีรี

ประธานคณะกรรมการบริหารชมรมสายสกุล ณ สงขลา

Back to Top