ชมรมสายสกุล ณ สงขลา
39 ซอยสวรรค์วิถี ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร 0-2274-7619 โทรสาร 0-2693-4879

15  พฤษภาคม  2554

เรียน       ญาติ ณ สงขลาที่รักและเคารพทุกท่าน

หนังสือเวียนฉบับที่ 4 ประจำปี 2554 มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติๆทราบดังนี้

1.       งานบุญเช็งเม็งประจำปี 2554 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2554 ณ สุสานตระกูล ณ สงขลา จังหวัดสงขลา มีญาติมาร่วมงานประมาณ 140 คน พิธีเริ่มขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่ ญาติๆต่างทยอยกันมา ชมรมฯได้จัดอาหารเช้าไว้คอยต้อนรับ มีน้ำชา กาแฟ ข้าวต้ม ขนมจีบ ข้าวเหนียวชนิดต่าง ๆ ซึ่งหนักไปทางอาหารพื้นเมือง รวมทั้งได้จัดอาหารถวายพระสงฆ์ซึ่งมาร่วมฉันอาหารเช้า ณ บริเวณพิธี แต่ที่สร้างความดีใจให้แก่พวกเราเป็นอย่างมาก ก็คือ    ศ.วิรัช ณ สงขลา ประธานตระกูล มาร่วมงานกับพวกเราด้วย พิธีการเริ่มขึ้นโดย พิธีกรได้เรียนเชิญคุณเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ตัวแทนของ ศ.วิรัช ณ สงขลา จุดธูปเทียนหน้าพระพุทธรูปเพื่อเข้าสู่พิธีสงฆ์ พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์และญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลถวายสังฆทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษตระกูล ณ สงขลาทุกท่านที่ล่วงลับไปแล้ว พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่ผู้มาร่วมในพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากพิธีสงฆ์ ศ.วิรัช ณ สงขลา ได้กล่าวกับญาติๆ ความว่า

?

?พี่น้องร่วมสกุล ณ สงขลาทุกคน วันนี้ผมได้มีโอกาสมาในวันเช็งเม็งอีกครั้งหนึ่ง หลังจากขาดหายไปหลายปี เนื่องจากโรคภัยและวัยที่เปลี่ยนไปด้วย ผมรู้สึกยินดีที่ว่า เมื่อครบอายุ 90 ปี ตั้งใจจะมาร่วมพิธีเช็งเม็งให้จงได้ ในคราวนี้จึงจำตัดสินใจมา และก็มาได้สำเร็จ และมาได้เห็นถึงความสำเร็จเรียบร้อย เห็นพี่น้องทุกท่านมีความสุข สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ช่วยยืนยาวชีวิตของผมอย่างมาก และเชื่อมั่นว่า สกุล ณ สงขลา ยังจะต้องเจริญต่อไป สวัสดีทุกท่านครับ?

จากคำกล่าวนี้ แสดงให้เห็นถึงความรัก ความห่วงใยและความผูกพันของคุณอาวิรัช ที่มีต่อพวกเราและตระกูล ณ สงขลาเป็นอย่างยิ่ง ทำให้ทุกคนซาบซึ้งใจและมีกำลังใจที่จะสร้างตระกูล ณ สงขลาให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการบริหารชมรมสายสกุล ณ สงขลา และคณะผู้จัดงานเช็งเม็งในปีนี้ ต่อจากนั้น ญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลได้ไปรวมตัวกันหน้าสุสานของพระยาสุวรรณคีรี (เหยี่ยง แซ่เฮา) บรรพบุรุษต้นสกุล ณ สงขลา โดยมีเจ้าศรีรัตน์ ณ ลำปาง เป็นผู้อ่านคำสดุดียกย่องบรรพบุรุษของพวกเราในฐานะเจ้าเมืองสงขลา ซึ่งได้ประกอบคุณงามความดีให้แก่ประเทศชาติ ให้แก่เมืองสงขลาและให้แก่ตระกูล ณ สงขลาเป็นล้นพ้น จนทำให้พวกเราลูกหลานตระกูล ณ สงขลาอยู่ในสังคมได้อย่างมีหน้ามีตาและได้รับยกย่องจากสังคมทั่วไป เมื่อจบคำสดุดีญาติ ๆ ได้นำธูปเข้าไปกราบไหว้บรรพบุรุษ และเผากระดาษเงินกระดาษทอง อุทิศแก่บรรพบุรุษตามประเพณีจีนโบราณ เมื่อเสร็จพิธีคารวะบรรพบุรุษในแบบประเพณีจีนแล้ว ญาติๆได้แยกย้ายกันไปทำบุญถวายสังฆทาน ณ วัดสุวรรณ คีรีและวัดแจ้ง เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษในตระกูล ณ สงขลาอีกครั้งหนึ่ง

หลังจากนั้นทุกคนก็ไปรับประทานอาหารร่วมกัน ณ โรงแรมวีว่า จังหวัดสงขลา โดยมีคุณเวคิน สุวรรณคีรี ประธานบริหารชมรมสายสกุล ณ สงขลา กล่าวต้อนรับญาติ ๆ ที่มาร่วมงาน และได้เล่าถึงกิจกรรมต่างๆ ของตระกูล ณ สงขลา ที่ได้ทำมาแล้ว กำลังดำเนินการอยู่ และที่จะดำเนินการต่อไปในปี 2554 ให้ญาติๆฟัง รวมทั้งขอบคุณผู้อุปการะการจัดงานและคณะกรรมการจัดงาน ต่อจากนั้นญาติๆ ได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นไปร้องเพลงเพื่อความสนุกสนานก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับภูมิลำเนาในเวลาประมาณ 14.30 น.

2.             ขอขอบพระคุณญาติๆทุกท่านที่ได้บริจาคเงินทำบุญ หรือบริจาคสิ่งของช่วยงานบุญเช็งเม็ง

และกองทุนตระกูล ณ สงขลา ประจำปี 2554 ดังปรากฏรายละเอียดตามรายงานของคุณทัศนีย์ ณ สงขลา เหรัญญิกชมรมสายสกุล ณ สงขลา ที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว (Click here)

3.            ข่าวสังคม ณ สงขลา ....*   พิธีคารวะบรรพบุรุษตระกูล ณ สงขลา หรืองานบุญเช็งเม็งได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้ที่เหนื่อยที่สุดเห็นจะเป็นทีมงานทางจังหวัดสงขลา ซึ่งมีเจ้าศรีรัตน์ ณ ลำปาง เป็นหัวหน้าทีม ลูกทีมประกอบด้วยคุณทัศนีย์ ณ สงขลา คุณศุพัจไฉน อัมพุประภา และคุณลักษมี กิระวานิช * ภาพที่คุณเดชา ภิวัฒน์-คุณณัฐญาดา ณ สงขลา ลูกชาย 2 คน ช่วยกันดูแลเอาใจใส่คุณพ่อวัย 90 ปี ศ.วิรัช ณ สงขลา เป็นภาพที่น่าประทับใจและอบอุ่นใจแก่ผู้ได้พบเห็นเป็นอย่างมาก นับเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ ณ สงขลารุ่นหลังๆ ต่อไปนะครับ....*  ในเรื่องการทำบุญต้องยกให้ ดร.ม.ล. ปริยา นวรัตน์ ซึ่งได้บริจาคหนังสือเกียรติประวัติตระกูล ณ สงขลา ฉบับปี 2554 และหนังสือสนทนากับองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าแก่พระสงฆ์ที่มาร่วมในพิธีบุญเช็งเม็ง จำนวน 23 ชุด กล่าวคือ พระสงฆ์ที่สุสาน 9 ชุด พระสงฆ์ที่วัดสุวรรณคีรี 9 ชุด พระสงฆ์ที่วัดแจ้ง 5 ชุด ขออนุโมทนาสาธุด้วยนะครับ ...... * คณะที่ยังเหนียวแน่นกับงานเช็งเม็ง ก็คือคณะของคุณมัณฑนา ? คุณจุมพล ? คุณพงษ์พันธ์ ณ สงขลา ที่นำคณะร่วม 10 กว่าคนมาร่วมงานเป็นประจำทุกปี ........ *. หัวหน้าทีม ณ สงขลาทางยะลา-นราธิวาส คุณไชยพร ณ สงขลา ปีนี้เคลียงานทางกรุงเทพได้สำเร็จจึงชักชวนญาติๆ มาร่วมงานได้ 20 กว่าคน และสร้างความสนุกสนานครื้นเครงให้แก่งานเลี้ยงในวันสุกดิบก่อนงานบุญเช็งเม็งได้เป็นอย่างมาก ขอให้มาทุกปีรวมทั้งหัวหน้าทีมด้วยนะครับ ......... *  ด้วยความรักและเคารพต่อญาติๆ ในสายสกุลโรจนะหัสดิน ผมรับปากว่าจะหาข้อมูลของญาติๆ ในสายสกุลโรจนะหัสดินมาลงหนังสือเวียนให้มากขึ้น วิธีที่จะทำให้ผมมีข้อมูลมาเขียน ก็คือ การเข้าร่วมกิจกรรมกับตระกูล และการส่งข่าวหรือผลงานของญาติ ๆให้ผมทราบ ในส่วนตัวของผมเองแล้ว ผมมีความภาคภูมิใจในผลงานของบรรพบุรุษสกุลโรจนะหัสดินเป็นอย่างมาก รวมทั้งเป็นญาติที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับตระกูลของผมมาอย่างยาว นาน ตั้งแต่ยุคของหลวงมหานุภาพปราบสงคราม (ผ่อง) รวมตลอดทั้งลูกๆ หลานๆ ของท่านด้วย ซึ่งเรื่องนี้พี่เนาวรัตน์ (โรจนะหัสดิน) เข็มทอง และพี่แอ๊ว ศศิธร โรจนะหัสดินทราบเป็นอย่างดี ดังนั้น กรุณาติดต่อผมหรือเข้าร่วมกิจกรรมกับตระกูลบ่อยๆ นะครับ ผมจะได้มีข้อมูลนำมาเขียนได้ ......... *  เหน็ดเหนื่อยมาจากการจัดเลี้ยงต้อนรับญาติ ณ สงขลา ที่มาร่วมงานเช็งเม็ง รวมทั้งจัดคาราโอเกะให้ญาติๆ ได้ร้องกันอย่างสนุกสนานเหมือนอยู่บ้านตนเอง คุณชูศักดิ์ ณ สงขลา เจ้าของร้านอาหารพรทิพย์ เกาะยอ บอกผมว่าเห็นญาติมากันเยอะๆ แล้วหายเหนื่อย เดิมทีคุณชูศักดิ์ไม่คิดค่าอาหาร เป็นแต่พวกเราเองที่เต็มใจจัดให้ ขอบคุณมากครับ......... * นอกจากนี้ต้องขอขอบพระคุณ ดร.มล. ปริยา นวรัตน์ เป็นอย่างสูงที่ได้สั่งเค้กมาให้ผมตัดแจกญาติ ๆ รับประทานกันในงานเลี้ยงคืนนั้น รวมทั้งเจ้าศรีรัตน์ ณ ลำปาง ตัวแทนญาติๆได้กล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิดของผม เป็นคำอวยพรที่มีความหมายให้กำลังใจและประทับใจผมมาก ขอบพระคุณครับ ......... * ส่วนวันเกิดญาติท่านอื่นๆ ที่ผ่านมา ศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี (10 มี.ค.) พญ.นวลปราง ณ สงขลา (22 มี.ค.) คุณสมิตา สรสุชาติ (26 มี.ค.) คุณมัณฑนา เชิดวิศวพันธ์ (28 มี.ค.) คุณกรรณิกา โพธิ์คำ (6 เม.ย.) อาจารย์จุฑาธิป ณ สงขลา (19 เม.ย.) คุณศุพัจไฉน อัมพุประภา (20 เม.ย.) ในโอกาสนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมทั้งผลบุญกุศลที่ทุกท่านได้ทำไว้ จงดลบันดาลให้ทุกท่านมีความสุขพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ และมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงตลอดไป .....?ข่าวเศร้า ญาติที่จากพวกเราไปอย่างไม่มีวันกลับ คุณอนุพงษ์ ณ สงขลา และ คุณจิตต์ ชูขวัญทอง นายก อบต. วัดช้างไห้ตก จ.ปัตตานี (สามีคุณเสาวลักษณ์ ณ สงขลา) ในโอกาสนี้ผมขอให้ผลแห่งความดีที่ท่านทั้งสองได้กระทำมาแล้วต่อบิดามารดา ผู้มีพระคุณต่อญาติพี่น้อง ต่อตระกูล ณ สงขลา ต่อเพื่อนฝูง ต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวม ได้นำดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุคติในสัมปรายภพด้วยเทอญ

สุดท้ายนี้ผมขอบพระคุณญาติๆ ณ สงขลาทุกสายสกุลที่ได้ติดตามข่าวคราวของตระกูลมาโดยตลอด หากมีข่าวคราวหรือกิจกรรมของตระกูลเพิ่มเติม ผมจะได้แจ้งให้ทุกท่านทราบต่อไป ขอขอบพระคุณมากครับ

ด้วยความรักและเคารพ

เวคิน สุวรรณคีรี 

ประธานกรรมการบริหารชมรมสายสกุล ณ สงขลา 

Back to Top