chengmeng20132

งานบุญเช็งเม้ง ประจำปี 2556

งานบุญเช็งเม้งหรือพิธีคารวะบรรพบุรุษตระกูล ณ สงขลา ตามประเพณีจีนประจำปี 2556 ซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมสายสกุล ณ สงขลา เมื่อวันที่ 31 มี.ค.56 ณ สุสานตระกูล ณ สงขลา  ต.หัวเขา  อ.สิงหนคร  จ.สงขลา ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  มีญาติๆ มาร่วมงานประมาณ 200 คน  พิธีเริ่มต้นด้วยการจัดวางเครื่องเซ่นไหว้หน้าสุสานพระยาสุวรรณคีรีสมบัติ (เหยี่ยง  แซ่เฮา) บรรพบุรุษต้นสกุล ณ สงขลา โดยเจ้าอาศรีรัตน์ ณ  ลำปาง ที่ปรึกษาชมรมฯ  ญาติๆที่มาร่วมงาน  ต่างทยอยกันมาตั้งแต่เวลาประมาณ 6.45 น.เป็นต้นไป  โดยชมรมฯ ได้จัดอาหารเช้าร้อนๆไว้คอยต้อนรับ  เช่น ข้าวต้ม ชา กาแฟ ข้าวต้มสามเหลี่ยมแบบปักษ์ใต้ ปาท่องโก๋ ขนมจีบ ซาลาเปา เป็นต้น  เพื่อเปิดโอกาสให้ญาติๆได้ทักทายและพูดคุยกันในระหว่างรับประทานอาหารเช้า  ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง  จนเวลาประมาณ 7.00 น. พระสงฆ์จำนวน 9 รูปมาถึงปะรำพิธี  พิธีสงฆ์จึงได้เริ่มขึ้น  โดยมี  ศ.กิตติคุณ เติมศักดิ์  กฤษณามระ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  ต่อด้วยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  และถวายสังฆทาน รวมถึงถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์  โดยตัวแทนตระกูล ณ สงขลาจำนวน 9 ท่าน ได้แก่ คุณสายจิตร กฤษณามระ  ดร.ชำนาญ ณ สงขลา  ดร.ม.ล.ปริยา นวรัตน์  คุณจุมพล ณ สงขลา  เจ้าหอมนวล ณ เชียงตุง  คุณไชยพร ณ สงขลา  คุณพัชรดา ซอโสตถิกุล  คุณวิภาดา โทณวณิก  และผมเวคิน สุวรรณคีรี หลังจากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนา ให้ศีลให้พรแก่ผู้เข้าร่วมในพิธี  ทำการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและญาติๆ ในสกุล ณ สงขลาที่ล่วงลับไปแล้ว  และประธานกรรมการบริหารชมรมสายสกุล ณ สงขลา  ได้กล่าวขอบคุณญาติๆ ที่มาร่วมพิธี  หลังจากนั้นพระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ญาติๆ  และเพื่อเป็นการเสร็จพิธีสงฆ์

เริ่มพิธีคารวะบรรพบุรุษตระกูล ณ สงขลาตามประเพณีจีน  ด้วยการเชิญญาติๆ ณ สงขลาทุกสายสกุลมารวมตัวกันหน้าสุสานพระยาสุวรรณคีรีสมบัติ (เหยี่ยง แซ่เฮา) พร้อมเครื่องเซ่นไหว้  ผมจุดธูปเทียนหน้าสุสาน  และจุดธูปแจกญาติๆ คนละดอก  เมื่อทุกคนพร้อมแล้ว เจ้าอาศรีรัตน์ ณ ลำปาง ได้กล่าวนำญาติๆ สดุดีเกียรติคุณพระยาสุวรรณคีรีสมบัติและบรรพบุรุษทุกท่าน ด้วยน้ำเสียงที่ชัดเจนและกังวาน  ผสมผสานกับเนื้อหาสาระของคำสดุดี  ปลุกเร้าให้ญาติๆ ทุกท่าน รู้สึกภาคภูมิใจในบรรพบุรุษและชาติตระกูลของตน  รวมทั้งซาบซึ้งในคุณงามความดีของบรรพบุรุษที่ได้สร้างไว้ให้แก่เมืองสงขลาอย่างมากมายด้วยความพยายามและเสียสละอย่างสูง  หลังจากนั้น  ญาติๆได้นำธูปเข้าไปกราบไหว้สักการะบรรพบุรุษของเรา  และเผากระดาษเงินกระดาษทองและสิ่งของเครื่องบรรณาการ  เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและญาติ ณ สงขลาที่ล่วงลับไปแล้วทุกท่าน  ส่งท้ายพิธี ด้วยการจุดประทัด ซึ่งชาวจีนโบราณเชื่อกันว่า  เสียงดังสนั่นของประทัดจะช่วยขับไล่สิ่งไม่ดี ไม่ให้เข้าใกล้รบกวนบรรพบุรุษ  อีกทั้งเป็นการบอกกล่าว ให้บรรพบุรุษได้ทราบว่า ลูกหลานยังระลึกถึงท่านเสมอ รวมทั้งมีความเชื่อกันว่า ประทัดยิ่งดังยิ่งดี จะทำให้ลูกหลานร่ำรวยและเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น

เมื่อเสร็จพิธีที่สุสานแล้ว  ก็ได้ไปทำบุญถวายสังฆทานที่วัดแจ้ง  เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษอีกครั้งหนึ่ง  ซึ่งถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีงานบุญในวันนี้อย่างเรียบร้อย  ก็พอดีถึงเวลาอาหารกลางวัน  ทุกคนจึงตรงไปยังโรงแรมวีว่า  ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองสงขลา  เพื่อรับประทานอาหารร่วมกัน  ในระหว่างการรับประทานอาหาร  ญาติๆ บางท่านได้ขึ้นไปร้องเพลงขับกล่อม  และมีการเล่นเกมส์ของเด็กๆ ลูกหลาน ณ สงขลา พร้อมรับรางวัลเล็กๆ น้อยๆ เพื่อความสนุกสนานของญาติๆ ทุกท่าน  โดยมีชมรมสายสกุล ณ สงขลาเป็นเจ้าภาพ  พอได้เวลาอันสมควร  ทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้าน  ก่อนกลับ ญาติหลายๆ ท่านได้เข้ามาบอกผมว่า การจัดงานเช็งเม้งของตระกูล ณ สงขลา ทำให้พวกเขามีความรักและความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษและตระกูลของเรามากขึ้น พร้อมทั้งบอกว่า ปีหน้าจะกลับมาพบกันอีก  เพราะอยากจะมาร่วมรำลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษของเรา

(ดูรูปภาพทั้งหมด)

Back to Top