Reunion

งานรวมญาติ ณ สงขลา ทุกสายสกุล ครั้งที่ 27

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2554 ชมรมสายสกุล ณ สงขลา ได้จัดงานรวมญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุล ครั้งที่ 27 ขึ้น ณ สโมสรทหารบกเทเวศร์ มีญาติฯมาร่วมงานประมาณ 200 คน ญาติผู้ใหญ่ที่มาร่วมงานได้แก่คุณภิรมย์ วณิกกุล คุณสายจิตร กฤษณามระ คุณศิริ อินทร คุณเอนก-คุณแสงจันทร์ ณ สงขลา  คุณฉอ้อน ณ สงขลา ดร.ชำนาญ-ดร.วัฒนา ณ สงขลา เจ้าศรีรัตน์ ณ ลำปาง คุณพึงใจ สุขเสวี คุณมัณฑนา เชิดวิศวพันธ์ คุณจุมพล ณ สงขลา ดร.ม.ล.ปริยา นวรัตน์  พล.อ.ปานเทพ-คุณหญิงอัจฉรา ภูวนารถนุรักษ์  คุณจีระพงษ์ สิวายะวิโรจน์ คุณนุช สุวรรณคีรี เป็นต้น

พิธีการเริ่มต้นโดยคุณเวคิน สุวรรณคีรี ประธานกรรมการบริหารชมรมฯ กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับญาติๆ ที่มาร่วมงาน ต่อด้วย พล.อ.ปานเทพ ภูวนารถนุรักษ์ กล่าวถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา เมื่อกล่าวจบ ญาติ ณ สงขลาทุกคนต่างเปล่งเสียง  ?ทรงพระเจริญ? 3 ครั้ง ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติยินดีของคนในตระกูล ณ สงขลา และเพิ่มความสุขมากขึ้น

ถัดจากนั้นก็เป็นพิธีคารวะบรรพบุรุษในตระกูล ณ สงขลาที่ประกอบด้วยเจ้าเมือง 8 ท่าน รวมถึงท่านปั้น อุปการโกษากร (วัชราภัย) เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ และพระยามานวราช  เสวี จนถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ปีนี้ญาติหลายท่านได้นำอาหารที่คัดเลือกแล้วว่าอร่อยที่สุดและบางท่านได้ปรุงอาหารอย่างสุดฝีมือมาเลี้ยงญาติๆกันฉันท์พี่น้อง ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม อบอุ่น มีความสุข รักใคร่ ปรองดอง สามัคคีอย่างเห็นได้ชัด ในระหว่างอาหารมีการแสดงโขนของคณะ    คุณวีรธนสิน (โป่ง) ณ สงขลา เป็นการเพิ่มความสนุกสนานให้มากยิ่งขึ้น เมื่ออิ่มหนำสำราญแล้วก็เป็นเวลาแห่งการแสดงความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ที่มาร่วมงาน โดยการมอบช่อดอกไม้อันสวยงามเป็นการคารวะต่อท่าน ซึ่งทุกท่านก็ได้ให้โอวาทและให้พรลูกหลานอย่างมีความสุข และได้เชิญท่านออกมาถ่ายรูปร่วมกันกับลูกๆ หลานๆ ทั้งหมดที่มาร่วมมางาน พร้อมทั้งร้องเพลงประจำตระกูล ด้วยความภาคภูมิใจในตระกูลของเรา เมื่อพิธีการจบก็เป็นเวลาของการบันเทิง มีลูกหลานในสกุล ณ สงขลา หลายคนได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นไปร้องเพลง หรือแสดงความสามารถต่างๆ จนเลิกงานในเวลา 15.00 น. ทุกคนพกพาเอาความสุขและความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองกลับบ้านกันทุกคน


(ดูรูปภาพทั้งหมด)

Back to Top