chengmeng2014-1

งานบุญเช็งเม้งประจำปี 2557

งานบุญเช็งเม้งหรือพิธีคารวะบรรพบุรุษตระกูล  ณ  สงขลาตามประเพณีจีน  ประจำปี  2557 ซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมสายสกุล ณ สงขลา  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2557  ณ สุสานตระกูล ณ สงขลา ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  มีญาติ ๆ ณ สงขลาทุกสายสกุลมาร่วมในพิธีประมาณ  150  คน ก่อนพิธีได้มีการนำเครื่องเซ่นไหว้มาจัดวางหน้าสุสาน พระยาสุวรรณคีรีสมบัติ  (เหยี่ยง  แซ่เฮา ) บรรพบุรุษต้นสกุล  ณ  สงขลาและอีกหลาย สายสกุลของ  ณ  สงขลา ส่วนญาติ ๆ เริ่มทยอยกันมาตั้งแต่เวลาประมาณ  6.30  น. เป็นต้นไป

เมื่อมาถึงทุกคนได้รับการต้อนรับด้วยอาหารเช้าร้อนๆ  เช่น  ข้าวต้ม ชา กาแฟ ขนมจีบ และที่ขาดไม่ได้ก็คือ ข้าวเหนียวสามเหลี่ยมห่อด้วยใบกะพ้อตามแบบปักษ์ใต้ เป็นต้น  บรรยากาศในการรับประทานอาหารเช้าเต็มไปด้วยเสียงทักทายกันอย่างไม่ขาดสาย  หลังจากที่ห่างหายกันไปเป็นเวลานาน  ทำให้ทุกคนได้ไต่ถามสารทุกข์สุกดิบกันอย่างสนุกสนาน อบอุ่นและ  มีความสุข จนถึงเวลาประมาณ  7.00 น.  พระสงฆ์จำนวน  9  รูปมาถึงปะรำพิธี   พิธีสงฆ์จึงได้เริ่มขึ้น   โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  เติมศักดิ์ กฤษณามระ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย   พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  ตัวแทนตระกูล ณ สงขลาทุกสายสกุลจำนวน  9  ท่าน  ได้แก่  ศาสตราจารย์เกียรติคุณเติมศักดิ์  กฤษณามระ, คุณกฤษดา บุญราช   ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา,   คุณสายจิตร  กฤษณามระ,  รศ ดร.วินิตา ศุกรเสพย์,   คุณมัณฑนา  เชิดวิศวพันธ์, คุณจุมพล  ณ  สงขลา ,  คุณจักรกริช  ณ สงขลา, คุณพัชรดา   ซอโสตถิกุล และคุณเวคิน  สุวรรณคีรี ถวายสังฆทานและจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์  พระสงฆ์อนุโมทนา ให้ศีลให้พร  และทำการกรวดน้ำอุทิศ ส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษตระกูล  ณ  สงขลาและญาติ  ณ  สงขลาที่ล่วงลับไปแล้วทุกท่าน  พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ญาติ ๆ  ที่มาร่วมในพิธี

หลังจากนั้นญาติๆ ก็ได้มารวมตัวกันหน้าสุสาน พระยาสุวรรณคีรีสมบัติ (เหยี่ยง) ทำพิธีจุดธูปเทียนหน้าสุสาน   พร้อมด้วยเครื่องเซ่นไหว้  แจก ธูปที่จุดแล้วแก่ญาติ ๆ  คนละดอก   เจ้าอาศรีรัตน์  ณ ลำปางได้กล่าวนำสดุดีบรรพบุรุษตระกูล  ณ  สงขลาที่เป็นเจ้าเมืองสงขลาทุกท่าน  ปลุกเร้าให้ลูกหลาน  ณ  สงขลามีความรัก  มีความภูมิใจในตระกูล  ณ  สงขลา และจะทำคุณงามความดีเยี่ยงบรรพบุรุษของเรา   เมื่อกล่าวจบญาติ ๆ ได้นำธูปเข้ากราบไหว้บรรพบุรุษของเราอย่างใกล้ชิด  เผากระดาษเงินกระดาษทอง และจุดประทัด  เป็นอันเสร็จพิธีคารวะบรรพบุรุษตามประเพณีจีน ตามความเชื่อของคนจีนโบราณ  เชื่อกันว่าอาหาร คาวหวานและเครื่องเซ่นไหว้ทั้งหลายที่ลูกหลานนำมากราบไหว้บรรพบุรุษนี้ สามารถส่งถึงบรรพบุรุษในอีกภพหนึ่งได้ และการจุดประทัดก็เชื่อกันว่าจะสามารขับไล่สิ่งไม่ดีไม่ให้เข้ามาใกล้หรือ รบกวนบรรพบุรุษ  รวมทั้งเชื่อว่าเสียงดังสนั่นของประทัด  จะทำให้บรรพบุรุษทราบว่า  ลูกหลานยังระลึกถึงท่านอยู่เสมอ  และจะส่งผลให้ลูกหลานประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังราวกับประทัด

เมื่อเสร็จพิธีที่สุสานแล้ว   ญาติ ๆ  ได้แยกย้ายกันไปทำบุญถวายสังฆทานที่ วัดสุวรรณคีรีและ วัดแจ้ง วัดประจำตระกูล  เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและญาติ  ณ  สงขลาที่ล่วงลับไปแล้วทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง    เมื่อเสร็จพิธีทำบุญตามแนวคิดของคนจีนและคนไทยแล้ว  ทุกคนได้ไปร่วมรับประทานอาหารกัน  ณ  โรงแรมวีว่า   จังหวัดสงขลา   ก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับภูมิลำเนา

Back to Top