reunion no29 

งานรวมญาติ ณ สงขลา ครั้งที่ 29 ประจำปี 2556

(ครบรอบรับพระราชทานนามสกุล 100 ปี)

งานรวมญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลครั้งที่ 29 ประจำปี 2556ได้ผ่านพ้นไปด้วยความสำเร็จอย่างดียิ่ง  มีญาติๆ มาร่วมงานประมาณ 300 คน  กิจกรรมหลักๆ ยังคงเหมือนเดิม  เช่น  การทำพิธีคารวะบรรพบุรุษตระกูล ณ สงขลา  การกราบไหว้ขอพรจากญาติผู้ใหญ่ในโอกาสขึ้นปีใหม่  การมอบดอกไม้ ณ สงขลาอาวุโส (80 ปีขึ้นไป)  เป็นต้น  มีญาติผู้ใหญ่มาร่วมงานหลายท่าน  เช่น  คุณภิรมย์ วณิกกุล  คุณผกา ณ สงขลา  คุณสายจิตร กฤษณมระ  รศ.ดร.ชำนาญ-ดร.วัฒนา ณ สงขลา  เจ้าศรีรัตน์ ณ ลำปาง  คุณปาหนัน บุญ-หลง  ดร.ม.ล http://enligneviagra.n.....ปริยา นวรัตน์  คุณมัณฑนา เชิดวิศวพันธ์  คุณจุมพล ณ สงขลา  คุณประยูร-คุณพิศมัย ณ สงขลา  รศ.ดร.วินิตา ศุกรเสพย์  ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี  พลตำรวจเอก สุนทร-คุณสุทธิมานส์ ซ้ายขวัญ  คุณผุสดี อังสุวัฒนะ  คุณถาวร ทัพพะรังสี  คุณพึงใจ สุขเสวี  คุณสิริลักษณ์ สุทธาเวช  คุณพิสวาท เลิศไพบูลย์  คุณศุพัจไฉน อัมพุประภา  คุณพัชรินทร์ ณ สงขลา  คุณยุวดี หงษ์ภู่  คุณเนาวรัตน์ เข็มทอง  เป็นต้น ญาติผู้ใหญ่ทุกท่านมาร่วมงานด้วยใบหน้าอันสดใสและรอยยิ้ม  สร้างความอบอุ่น ปิติยินดี  และเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ลูกหลานได้เป็นอย่างดี  นับเป็นการสร้างสรรค์และเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  ผมคิดว่า คงจะไม่มีตระกูลไหนอีกแล้วที่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณป้าคุณอาสามารถร่วมสังสรรค์กับลูกๆหลานๆจำนวน 200-300 คน ได้อย่างสนุกสนานโดยไม่มีช่องว่างแต่อย่างใด  เป็นภาพที่หาดูได้ยากมากในสังคมปัจจุบันนี้  แต่ก็สามารถหาดูได้ในงานรวมญาติของพวกเรา  นับเป็นความภาคภูมิใจของตระกูล ณ สงขลาครับ

นอกจากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว  ปีนี้เรายังได้สอดแทรกการจัดงานแบบ event เข้ามาด้วย  เพื่อสร้างความสนุกสนานและไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายแก่ญาติที่มาร่วมงาน  โดยเริ่มตั้งแต่การลงทะเบียน ได้จัดให้มีตัวแทนของสายสกุลต่างๆ มาคอยต้อนรับ  ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ญาติๆ ในสายสกุลนั้นๆ เพราะบางท่านอาจจะไม่เคยมางาน ก็ยังเคอะๆเขินๆ อยู่  แต่เมื่อก้าวเข้าสู่บริเวณงาน  มีคนรู้จักคอยต้อนรับ  ก็เริ่มอบอุ่นจากความอบอุ่นนี้ค่อยๆ พัฒนาเป็นความสนิทสนม และบรรยากาศเริ่มเปลี่ยนจากเคอะเขินมาเป็นความสนุกสนาน  ทั้งนี้  ก็เพราะทุกท่านที่มาร่วมงาน ต่างล้วนพาหัวใจแห่งความเป็นญาติมาด้วยทุกคน  และอยากที่จะรู้จักญาติท่านอื่นๆ อยู่แล้ว  จึงเกิดความสนิทสนมอย่างรวดเร็ว  นี่คือความสำคัญและเสน่ห์ของงานรวมญาติของตระกูล ณ สงขลาครับ

เมื่อเริ่มต้นด้วยบรรยากาศที่ดีแล้ว  งานรวมญาติปีนี้ก็ตอกย้ำความสนิทสนมให้แน่นแฟ้นมากขึ้น  ด้วยการจัดซุ้มถ่ายรูปไว้หน้างาน  เพื่อให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปร่วมกับญาติใหม่ๆ ที่เพิ่งรู้จักไว้เป็นที่ระลึก และได้รับรูปไปทันที  รูปนี้มีความหมายมากยิ่งขึ้นเมื่อฉากหลังเป็นภาพพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดสงขลา  ซึ่งเดิมเคยเป็นบ้านของพระยาสุนทรานุรักษ์(เนตร์) บรรพบุรุษตระกูล ณ สงขลา ถ่ายรูปเสร็จ  เดินเข้ามาอีกนิด  ก็จะเจอซุ้มพยากรณ์ชีวิต สำหรับท่านที่ประสงค์จะทราบดวงชะตาในปีนี้  เพื่อการวางแผนที่ดีในอนาคต  หลังจากนั้นมาสนุกกับเกมส์ช้อนไข่  ที่ทำให้หลายท่านมีรางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้าน  ส่วนท่านที่พลาดรางวัลจากการเล่นเกมส์  ก็สามารถลุ้นระทึกจากการจับรางวัลจากหมายเลขที่ญาติๆ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน  โดยจะจับรางวัลเป็นช่วงๆ สลับกับกิจกรรมต่างๆ ตลอดงาน  แต่ที่สร้างความตื่นเต้นและฮือฮาให้แก่ญาติๆ ได้เป็นอย่างมาก ก็คือ VTR ที่จัดทำโดยคุณนิติ ณ สงขลา ในโอกาส ครบ 100 ปีวันพระราชทานนามสกุล ณ สงขลา เพราะคุณนิติสามารถนำความยิ่งใหญ่และตระการตาของตระกูล ณ สงขลา  ให้มาปรากฎต่อสายตาของญาติๆ ทุกคนในงาน ได้อย่างรวบรัดและงดงาม  แต่เร้าใจ  ผมเชื่อว่าญาติๆ ทุกคนที่ได้ดู VTR นี้แล้ว  จะต้องประทับใจและภูมิใจในตระกูลของเรามากยิ่งขึ้น หลังจากนั้น เจ้าอาศรีรัตน์ ณ ลำปาง ได้ขึ้นเวทีทำหน้าที่ประธานการเลือกตั้งประธานบริหารชมรมฯ คนต่อไป  ซึ่งญาติๆทุกสายสกุลยังคงไว้วางใจให้ผมทำหน้าที่ประธานบริหารชมรมฯต่อไปอีกวาระหนึ่ง (2556-2557)  และเจ้าอาศรีรัตน์ได้เรียนเชิญคุณอาสายจิตร กฤษณมระ ให้ขึ้นมามอบเสื้อประธานบริหารชมรมฯแก่ผมในฐานะที่เป็นประธานบริหารฯ มา 3 สมัยๆ ละ 2 ปี รวมเป็นเวลา 6 ปี (2550-2555)  เกียรติยศและความไว้วางใจที่ทุกท่านมอบให้ผมในครั้งนี้ ผมรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งและขอกราบขอบพระคุณ คุณอาสายจิตร กฤษณมระ  เจ้าอาศรีรัตน์ ณ ลำปาง  และญาติๆ ณ สงขลาทุกสายสกุลไว้ ณ ที่นี้ด้วย หลังจากนั้นงานก็ดำเนินต่อไปอย่างสนุกสนานด้วยการจับสลากแจกรางวัล  สลับกับการร้องเพลงของญาติๆ  จนเลิกงาน

(ดูรูปภาพทั้งหมด)

 

Back to Top