chengmeng00

งานบุญเช็งเม้งประจำปี 2555

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 มี.ค.55 ณ สุสานตระกูล ณ สงขลา จังหวัดสงขลา มีญาติๆ มาร่วมงานประมาณ 150 คน พิธีเริ่มขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่ ญาติๆต่างทยอยกันมา โดยได้รับการต้อนรับด้วยอาหารเช้าที่จัดทำโดยญาติๆ ณ สงขลา เช่น กาแฟ ข้าวต้ม ข้าวต้มสามเหลี่ยมแบบปักษ์ใต้ ปาท่องโก๋ ซาลาเปา เป็นต้น ซึ่งก็สามารถปลุกให้ญาติๆ ตื่นจากอาการสะลึมสะลือได้เป็นอย่างดี เพราะบางท่านต้องตื่นกันตั้งแต่ตี 4 ตี 5 เพื่อเตรียมตัวมาร่วมในพิธีคารวะบรรพบุรุษตามประเพณีจีนในวันนี้ แต่เมื่อได้กาแฟสักแก้ว ข้าวต้มร้อนๆ สักชาม ก็ช่วยให้ร่างกายกระปรี้กระเปร่า หน้าตาสดชื่น และปรากฏรอยยิ้มได้ทันที

นอกจากญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลแล้ว ในปีนี้เรามีแขกพิเศษมาร่วมงานด้วย คือ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คุณกฤษฎา บุญราช และท่านนายอำเภอสิงหนคร คุณกฤษณ์ อุไรรัตน์ จากการพูดคุยกับท่านทั้งสอง ทำให้ทราบว่าท่านเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณอาเจริญจิตต์ ณ สงขลา มาก่อน จึงได้เข้ามาดูแลความเรียบร้อยให้ และเพื่อเป็นเกียรติ จึงได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าฯ ให้เป็นผู้จุดธูปเทียนบูชาพระ ก่อนที่พระสงฆ์จะได้สวดเจริญพระพุทธมนต์ และให้ศีลให้พรแก่ญาติๆ ที่มาร่วมงาน ต่อด้วยการถวายสังฆทาน เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษตระกูล ณ สงขลา และรับการประพรมน้ำพระพุทธมนต์จากประธานพระสงฆ์ที่มาสวดในวันนั้น เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์

หลังจากนั้น จึงได้เรียนเชิญญาติๆ ไปรวมตัวกันหน้าสุสานพระยาสุวรรณคีรีสมบัติ (เหยี่ยง แซ่เฮา) บรรพบุรุษต้นสกุล ณ สงขลา เพื่อทำพิธีคารวะบรรพบุรุษตามประเพณีจีนโบราณ โดยมีเจ้าอาศรีรัตน์ ณ ลำปาง เป็นผู้กล่าวนำญาติ ๆ ณ สงขลา สดุดี เกียรติคุณบรรพบุรุษต้นสกุล ณ สงขลา รวมทั้งบรรพบุรุษท่านอื่น ๆ ด้วย ทำให้ญาติๆทุกคนที่กล่าวตามเจ้าอาศรีรัตน์ เกิดความรู้สึกภาคภูมิในชาติตระกูลของเรา และภาคภูมิใจในบรรพบุรุษของเราที่ได้ทำคุณงามความดีในฐานะเจ้าเมืองไว้ให้แก่เมืองสงขลาอย่างมากมาย เมื่อเสร็จสิ้นการกล่าวสดุดีบรรพบุรุษแล้ว ทุกคนได้นำธูปเข้าไปกราบไหว้สักการะบรรพบุรุษ ต่อด้วยการเผากระดาษเงิน กระดาษทอง และสิ่งของบรรณาธิการ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว ในตอนท้ายของพิธีได้มีการจุดประทัดเป็นอันเสร็จพิธีคารวะบรรพบุรุษตามประเพณีจีนโบราณประจำปีนี้

ต่อจากนั้นญาติๆ ก็ได้แยกย้ายกันไปทำบุญถวายสังฆทาน ณ วัดสุวรรณคีรี และวัดแจ้ง ซึ่งเป็นวัดประจำตระกูลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษ เมื่อเสร็จจากการทำบุญแล้ว ทุกคนได้ไปรับ ประทานอาหารร่วมกัน ณ โรงแรมวีว่า จังหวัดสงขลา โดยชมรมสายสกุล ณ สงขลาเป็นเจ้าภาพ ในระหว่างการรับประทานอาหาร ญาติๆ ได้สลับกันขึ้นไปร้องเพลง ทำให้บรรยากาศสนุกสนานเป็นกันเอง อบอุ่น และเพิ่มความสนิทสนมประสาพี่ ๆ น้องๆ มากยิ่งขึ้น

ก่อนจะเลิกงาน ท่านกงสุลประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา Mr.Wu Xiufeng ได้มาขอพบผมเพื่อแนะนำตัวเองและสอบถามเกี่ยวกับประวัติตระกูล ณ สงขลา เพราะท่านมีความสงสัยว่าตระกูล ณ สงขลากับตระกูลของท่านจะเป็นญาติกัน เนื่องจากตัวอักษรภาษาจีนที่ใช้เรียกชื่อแซ่ของพวกเราเขียนเหมือนแซ่ของท่าน ท่านจึงสนใจและอยากศึกษาค้นคว้า และเขียนบทความในเรื่องนี้ ผมจึงเล่าประวัติตระกูล ณ สงขลา โดยย่อๆ ให้ท่านฟัง และก่อนจากกันท่านได้ขอที่จะมาพบผมอีก เพื่อจะได้สานต่อในเรื่องนี้ จนถึงเวลาประมาณ 14.30 น. งานเลี้ยงได้สิ้นสุดลง ญาติๆ ได้แยกย้ายกันกลับภูมิลำเนาของตนเอง


(ดูรูปภาพทั้งหมด)

 

Back to Top