Reunion2012

 งานรวมญาติครั้งที่ 28 ประจำปี 2555

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2555 ณ สโมสรทหารบก เทเวศร์ ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี มีญาติๆ มาร่วมงานประมาณ 200 คน โดยต่างทยอยกันมา บางท่านมาก่อนแต่กลับเร็วหน่อย บางท่านมาสายแต่กลับช้าหน่อย แต่ทุกคนก็มีโอกาสได้พบปะพูดคุย ไต่ถามสารทุกข์สุกดิบซึ่งกันและกัน ส่วนท่านที่มาร่วมงานครั้งแรก ก็น่ารักมากแนะนำตัวเองกับญาติๆ ทำให้แวดวงการรู้จักกว้างขวางขึ้น และก่อให้เกิดความสนิทสนม จนกลายเป็นความรักความสามัคคีและความอบอุ่น และพัฒนาไปเป็นความสนุกสนานและความสุขได้อย่างรวดเร็ว ผมคิดว่าสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ ก็เพราะว่าทุกคนมีเลือดเนื้อเชื้อไขความเป็น ณ สงขลากันอย่างเต็มเปี่ยมทุกคน มีความกระตือรือร้นที่จะได้มารู้จักกันในงานรวมญาติ เมื่อมาพบกันความผูกพันจึงเกิดขึ้นได้อย่างงายดาย ซึ่งก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานรวมญาติที่รุ่นคุณทวด คุณปู่ คุณพ่อของเราวางเอาไว้ ด้วยเหตุนี้ ผมจึงอยากให้มีงานรวมญาติของเราตลอดไป เพื่อเปิดโอกาสให้พวกเราได้มาพบปะกันอย่างนี้ปีละครั้ง และเพื่อจะได้ส่งผ่านงานรวมญาตินี้ให้แก่ลูกหลานของเราต่อไป ดังเช่นที่ผู้หลักผู้ใหญ่ได้ส่งผ่านมาให้แก่เรา ซึ่งท่านเหล่านั้นก็ยังคงมาร่วมงานกับเราในวันนี้ เช่น นพ.ญาใจ ณ สงขลา รศ.ดร.ชำนาญ-ดร.วัฒนา ณ สงขลา ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี ดร.ม.ล.ปริยา นวรัตน์ เจ้าเดชา-เจ้าศรีรัตน์ ณ ลำปาง คุณหญิงอัจฉรา ภูวนารถนุรักษ์ คุณปาหนัน-บุญ-หลง คุณมัณฑนา เชิดวิศวพันธ์ คุณจุมพล ณ สงขลา ดร.วินิตา ศุกรเสพย์ คุณจีระพงษ์ สิวายะวิโรจน์ ผศ.มยุรี เลื่อนราม คุณประยูร ณ สงขลา คุณถาวร ทัพพะรังสี พญ.นวลปราง ณ สงขลา เป็นต้น และอีกหลายท่านที่รายชื่ออาจจะตกหล่นไปบ้าง ซึ่งผมต้องกราบขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

งานได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการโดยผมได้กล่าวต้อนรับญาติ ๆ ที่มาร่วมงานทุกท่าน ติดตามด้วยพิธีคารวะบรรพบุรุษ และแสดงความยินดีต่อคุณชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ ที่ได้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลังจากนั้นได้รับประทานอาหารร่วมกัน และสนุกสนานไปกับการแสดงละครนอก คณะของคุณโป่ง-วีรธนสิน ณ สงขลา กับการร้องเพลงของญาติ ๆ ณ สงขลา ซึ่งงานได้ดำเนินไปอย่างสนุกสนาน เพราะมีพิธีกรผู้มากด้วยความสามารถ 2 ท่าน คือ ดร.เอกพล ณ สงขลา และคุณปรียนาฎ ณ สงขลา ได้เข้ามาช่วยสร้างสีสันให้แก่งาน และเมื่อผสมผสานกับการบรรเลงดนตรีของคุณชัยยุทธ ณ สงขลาด้วยแล้ว ทำให้เกิดความรักความสามัคคีและความอบอุ่นในหมู่ญาติเพิ่มมากขึ้น เช่น การร้องเพลงตระกูลร่วมกันด้วยความภาคภูมิใจและมีความสุข การมอบช่อดอกไม้ให้แก่ญาติอาวุโส (80 ปีขึ้นไป) ก็เป็นความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ และเป็นภาพที่น่ารักมาก เพราะผู้ให้และผู้รับมีอายุต่างกันประมาณ 60-70 ปี เป็นต้น จนกระทั่งงานเลิกในเวลา 15.30 น.


(ดูรูปภาพทั้งหมด)

Back to Top