27165

งานรวมญาติ ณ สงขลา ครั้งที่ 30 ประจำปี 2558

งานรวมญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลครั้งที่  30  ประจำปี  2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558  ได้มีญาติ ณ สงขลามาร่วมงานประมาณ 250 คน  ณ สโมสรทหารบก  เทเวศร์ โดยมีญาติผู้ใหญ่มาร่วมงานหลายท่าน อาทิ  เช่น คุณสมศรี  อังสุวัฒนะ,  คุณภิรมย์ วณิกกุล,  คุณผกา  ณ สงขลา,  ศ.เติมศักดิ์-คุณสายจิตร  กฤษณามระ,   คุณสิริ  อินทร, รศ.ดร.ชำนาญ-ดร.วัฒนา ณ สงขลา,  คุณพึงใจ  สุขเสวี,  คุณปาหนัน  บุญ-หลง,  คุณฉอ้อน  ณ สงขลา,  พลเอกปานเทพ  ภูวนารถนุรักษ์,  พลตำรวจเอกสุนทร-คุณสุทธิมานส์   ซ้ายขวัญ,  ดร.ไตรรงค์-คุณนุช  สุวรรณคีรี,  รศ.ดร.วินิตา  ศุกรเสพย์,  เจ้าศรีรัตน์  ณ ลำปาง, ดร.ม.ล.ปริยา  นวรัตน์,  รศ.นิรมล  ตีรณสาร  สวัสดิบุตร,  คุณประยูร-คุณพิศมัย  ณ สงขลา,  คุณสนิทเทียม ณ สงขลา,  คุณศุพัจไฉน  อัมพุประภา,  คุณจุมพล-คุณอรชร-คุณกรรณิกา  ณ สงขลา,  คุณจีระพงษ์  สิวายะวิโรจน์,   คุณเฉลิม-ผศ.มยุรี  เลื่อนราม,  คุณจรูญ-คุณเนาวรัตน์   เข็มทอง,  คุณแสงจันทร์  ณ สงขลา,  คุณลักษมี  กิระวานิช, คุณกรรณิการ์ ปิณฑะรุจิ,  คุณสุชาดา สังขสุวรรณ, คุณวันดี  ณ สงขลา,  คุณจุฑาธิป  ณ สงขลา,  คุณสิริลักษณ์  สุทธาเวช,  คุณพัชรินทร์  ณ สงขลา,  คุณยุวดี  หงส์ภู่,  คุณไชยพร  ณ สงขลาเป็นต้น   ในปีนี้เรามีกิจกรรมพิเศษที่ถือได้ว่าเป็นมหามงคลและเป็นความภาคภูมิใจของตระกูล  ณ สงขลาเป็นอย่างมาก ก็คือ  การถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ  5 รอบ  ในวันที่  2  เมษายน  2558 โดยมีคุณสายจิตร  กฤษณามระ  ประธานตระกูล ณ สงขลาคนใหม่ เป็นผู้กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลในนามตระกูลและญาติๆ ณ สงขลาทุกคน  เพื่อการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่สร้างความสนุกสนานให้แก่ญาติ ๆ ได้อีก  เช่น  ซุ้มถ่ายภาพที่สามารถรับภาพได้ทันที ซุ้มพยากรณ์ชีวิต ซุ้มปาเป้า เป็นต้น แต่ที่สร้างความประทับใจให้แก่ญาติ ๆได้เป็นอย่างมากก็คือ การแสดงมโนราห์ ศิลปะพื้นบ้านทางปักษ์ใต้ ที่ตระกูลสิวายะวิโรจน์  นำโดย คุณจูน-วาสินี  สิวายะวิโรจน์ และ โขน ศิลปะชั้นสูงของไทย  ที่ตระกูล ณ สงขลา โดย คุณโป่ง-วีรธนสิน  ณ สงขลานำมาแสดงให้ญาติ ๆ ได้ชม เรียกเสียงปรบมือได้อย่างกึกก้องและรับรางวัลจากญาติผู้ใหญ่ไปได้อย่างมากทีเดียว นอกจากนี้ทุกคนยังมีความสุขจากการได้รับประทานอาหารเลิศรสจากที่ญาติ ๆ นำมาหรือที่สโมสรจัดให้ เคล้าด้วยเสียงเพลงอันไพเราะจากนักร้องกิตติมศักดิ์ของตระกูล ณ สงขลาหลายท่าน  งานแห่งความสุขและสนุกสนานได้จบลงในเวลา  15.00 น.

Back to Top