งานรวมญาติสายสกุล ณ สงขลา ครั้งที่ 34 ประจำปี 2563

วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563

ณ สมาคมศิษย์เก่าอำนวยศิลป์ ประชาชื่น

ขอรบกวนญาติ พี่น้อง ร่วมตอบแบบสอบถาม และให้คำเสนอแนะ เพื่อใช้ในการจัดงานรวมญาติครั้งต่อๆไป แบบสอบถามตาม link ด้านล่างครับ
https://forms.gle/b1D6VEeXNdwNqSFE7

หรือ scan QR Code ด้านล่าง

Back to Top