ชมรมสายสกุล ณ สงขลา

37/2 ซอยยมราช ถนนศาลาแดง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร:  08-1345-5445

 

31 ธันวาคม 2562

หนังสือเวียนฉบับที่ 3 ประจำปี 2562

สวัสดีครับ ญาติๆ สายสกุล ณ สงขลาทุกท่าน

                ในวาระโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563 หรือ ปี 2020 ผมใคร่ขอเป็นตัวแทนชมรมสายสกุล ณ สงขลา นำความรักความปรารถนาดีของพวกเราในสายสกุลมาส่งมอบให้แก่ทุกท่าน ขอให้ปีใหม่นี้เป็นช่วงเวลาแห่งความโชคดี ขอให้ทุกท่านได้รับทุกสิ่งที่มุ่งหวัง ขอให้ญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวสุขภาพแข็งแรง และลูกหลานเติบโตสู่ความสำเร็จนำพาความภาคภูมิใจมาสู่ทุกท่านครับ

                ปี 2562 หรือ ปี 2019 ที่ผ่านมานี้นับเป็นปีที่สำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทย ด้วยเป็นปีแห่ง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงค์จักรี ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์มีพระมหากรุณาธิคุณ แก่สายสกุล ณ สงขลา เป็นล้นพ้น นับตั้งแต่ที่พระยาสุวรรณคีรีสมบัติ (เหยี่ยง) ได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นเจ้าเมือง สงขลา ในปี 2318 และสืบทอดการเป็นเจ้าเมืองในตระกูล 8 ท่าน ยาวนาน  126 ปี จวบจนถึงสมัยพระยาวิเชียรคีรี (ชม) ในปี 2444 และการที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสกุล ณ สงขลา” เมื่อปี 2456 แก่ พระยาอภิรักษ์ราชอุทยาน (ทิตย์) ความทุ่มเทต่อบ้านเมืองของบรรพบุรุษในสายสกุล ณ สงขลา และพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีแก่ตระกูลนั้นปรากฎในทุกรัชสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นเกียรติภูมิอย่างสูงแก่ตระกูล ที่ได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร) เป็นเจ้าพระยาคนสุดท้ายของสยามประเทศเมีอปี 2474 อีกทั้งโปรดเกล้าฯให้ เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ เป็นประธานองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เมื่อปี 2506

                ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นจากสถาบันพระมหากษัตริย์ และความวิริยะอุตสาหะของบรรพบุรุษ สกุล ณ สงขลา ทำให้ลูกหลานได้มีเกียรติและศักดิ์ศรีสืบทอดมาจนปัจจุบัน ประสบความสำเร็จอย่างน่าภาคภูมิใจอย่างต่อเนื่องในหลากหลายสาขาอาชีพ ดั่งคำในเพลงตระกูลว่า ณ สงขลา ตระกูลเด่น เป็นสง่า”

                ในโอกาสแห่งการก้าวสู่ปีที่ 245 นับตั้งแต่ที่ ตระกูล ณ สงขลา” ได้ถือกำเนิดขึ้นในแผ่นดินไทยจากเป็นผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาของต้นตระกูล กลุ่มลูกหลาน คณะกรรมการของ ชมรม สายสกุล ณ สงขลา” จึงมีความมุ่งมั่นที่จะธำรงและส่งเสริมเกียรติภูมิของสายสกุล พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างญาติๆ และสร้างสรรค์รุ่นใหม่ของสายสกุลให้รู้จักกันและเป็นกำลังสำคัญให้สายสกุลต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืน

                โดยในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาความคืบหน้าที่สำคัญในสายสกุลที่น่าสนใจได้แก่ พิธีทำบุญใหญ่วัดสุทธิวราราม การเยี่ยมคารวะ เจ้าศรีรัตน์ ณ ลำปาง รองประธานตระกูล การจัดทำตราสัญญลักษณ์ประจำตระกูลโดย ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ศิลปินแห่งชาติ พร้อมทั้ง ข่าวการทำบุญเดือนสิบทางภาคใต้ เป็นต้น

 

**พิธีทำบุญใหญ่วัดสุทธิวราราม**

            วัดสุทธิวราราม เป็นวัดประจำตระกูล ณ สงขลา ในกรุงเทพมหานคร การก่อตั้งครั้งแรกเกิดขึ้นในช่วงเดียวกันกับที่ต้นตระกูล ณ สงขลา พระยาสุวรรณคีรีสมบัติ ได้ปฎิบัติหน้าที่ในรัชสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีเมื่อเกือบ 250 ปีที่แล้ว และที่สำคัญอย่างยิ่งคือการที่ท่านผู้หญิงสุทธิ์ ภริยาเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เม่น) เจ้าเมืองสงขลาลำดับที่ 6 เป็นผู้ขอพระบรมราชานุญาติสร้างวัดเป็นปัจจุบันจนสำเร็จ และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทานนามแก่วัดว่า วัดสุทธิวราราม และลูกหลานในตระกูลเป็นผู้อุปถัมภ์หลักของวัดจวบจนปัจจุบัน... ทั้งนี้เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเททองหล่อพระเกศและพระเศียรพระพุทธปฏิมากร เนื่องในศุภวาระ 250 ปี แห่งการสร้างวัดสุทธิวราราม โดยทายาทเจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร) และทายาทพระยามานวราชเสวี (ปลอด) ผู้อุปถัมภ์ พร้อมด้วยญาติสายสกุล ณ สงขลา และประชาชนผู้มีจิตศรัทธามากมายร่วมรับเสด็จ งานทำบุญใหญ่ในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติให้กับทุกฝ่ายโดย พระเดชพระคุณ พระสุธีรัตนบัณฑิต เจ้าอาวาส เป็นผู้นำหลักในการจัดงาน ร่วมด้วย รศ. ดร. วินิตา ศุกรเสพย์ หรือ พี่แมว ประธานตระกูล ณ สงขลา หลังจากเสร็จงานแล้วประชาชนและเครือญาติ ณ สงขลา ยังได้ร่วมในพิธีทอดกฐินประจำปีอย่างชื่นมื่น ท่านเจ้าอาวาส และ พี่แมว ดร.วินิตา ฝากบอกถึงญาติทุกท่านว่า วัดสุทธิวราราม เป็นศูนย์รวมสำคัญของสายสกุล ณ สงขลา และในช่วงต้นปี 2563 น่าจะได้มีโอกาสสำคัญยิ่งในการรับเสด็จ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอีกด้วย

 

**เยี่ยมคารวะ เจ้าศรีรัตน์ ณ ลำปาง รองประธานตระกูล**

                เมื่อวันที่ 30 พฤศิจายน 2562 ลูกหลานในสายสกุล ณ สงขลาได้รวมตัวกันเพื่อเยี่ยมคารวะ เจ้าอา” หรือ เจ้าศรีรัตน์ ณ ลำปาง รองประธานตระกูล ณ สงขลา ผู้เป็นหนึ่งในเสาหลักของการรวมตระกูลมาเป็นเวลานาน เจ้าอาเล่าให้ฟังถึงความทรงจำในวัยเด็กที่ท่านพ่อ พระเพชรคีรีศรีสงคราม (เจ้าแก้วเมืองไท ณ ลำปาง) ทรงเป็นผู้ว่าราชการสงขลาในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง โดยท่านได้มีโอกาสใช้ชีวิตในจวนผู้ว่า ศาลาว่าการ รวมทั้งที่บ้านสวนตูลซึ่งนับเป็นที่สืบทอดนับตั้งแต่พระยาวิเชียรคีรี (ชม) สำหรับท่านแม่ หรือเจ้าแม่จำรัสศรีเป็นพี่น้องกับคุณพ่อคุณหมอฉลอง ณ สงขลา จึงมีความผูกพันใกล้ชิดกับญาติๆทางใต้ และมักเดินทางมาพร้อมกับเจ้าอา ใช้เวลาปีละหลายเดือนอยู่กับญาติๆที่หาดใหญ่และสงขลาเป็นประจำ ในวันนั้นเจ้าอาศรีรัตน์ ได้กรุณาพาลูกหลานไปกราบพระราชานุเสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่วัดบางอ้อยช้าง ริมคลองอ้อมนนท์ ซึ่งเป็นวัดที่เจ้าอาได้ร่วมอุปถัมภ์มาโดยตลอด นับเป็นบุญของลูกหลานที่ได้ไปชมอย่างยิ่ง เจ้าอาได้ฝากโอวาทถึงพวกเราว่า “รู้รักสามัคคี ขอให้พี่น้องรักกันมากขึ้นทุกๆวัน”

 

**จัดทำตราสัญญลักษณ์ประจำตระกูลโดย ศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ศิลปินแห่งชาติ**

                ตามที่ได้เรียนญาติๆในจดหมายเวียนฉบับที่แล้ว ถึงโครงการจัดทำตราสัญญลักษณ์ประจำตระกูล ณ สงขลา อย่างเป็นทางการ เพื่อความเป็นสิริมงคล เจริญรุ่งเรือง ยั่งยืนของลูกหลานสืบต่อไป ธำรงสายสกุล Wu ซึ่งมีตำนานและประวัติศาสตร์ยาวนานหลายพันปีของพวกเรา โดย ศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ท่านสืบทอดสายสกุล ณ สงขลา จาก พระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) เจ้าเมือง ณ สงขลา ลำดับที่สี่ นอกเหนือจากที่ท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์แล้ว ท่านยังได้รับรางวัลอันทรงเกียรติมากมายอาทิเช่น รางวัลคนดีศรีมหาวชิราวุธ บุคคลดีเด่นแห่งชาติสาขาพัฒนา ผลงานล่าสุดที่ท่านเล่าให้ลูกหลานฟังได้แก่ สถาปัตยกรรมไทยสูงใหญ่ ในรูปแบบเครื่องยอดบนอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ หรือเจดีย์สัปปายะสภาสถาน ดร.ภิญโญ ได้กรุณาออกแบบ ตราสัญญลักษณ์ ตระกูล ณ สงขลาด้วยความละเอียด โดยท่านได้กล่าวกับพวกเราว่า ในลายเส้นใหม่นี้ ได้เพิ่มความมีเกียรติ หรือ Dignity ลงไปเพื่อสะท้อนถึงเกียรติภูมิของตระกูล ณ สงขลา ซึ่งลวดลายอักษรจีนแบบนี้นับว่าเป็นการออกแบบที่หายาก โดยลูกหลานที่มีโอกาสทำงานกับท่านหลายครั้งจนงานเสร็จสมบูรณ์ รวมถึงการนำงานต้นแบบที่แกะเพื่อการพิมพ์ให้ท่านได้พิจารณา จะเห็นถึงความตั้งใจของท่าน และรู้สึกปลาบปลื้มใจกับงานที่ออกมาซึ่งผสานความรู้ด้านงานศิลป์ของจีนที่ ดร.ภิญโญเคยได้ทำในอดีต กับกลิ่นอายความเป็นตระกูลชั้นนำของประเทศไทยเข้าด้วยกันอย่างลงตัว นอกจากนี้พวกเรายังได้ขอความกรุณาพิเศษให้ท่านได้ลงลายมือคำว่า “ณ สงขลา” เพื่อนำไปใช้ในโอกาสต่างๆ รวมทั้งงานเครื่องประดับ และงานของที่ระลึกตระกูลในอนาคต ซึ่งท่านเขียนให้ด้วยความยินดีพร้อมกับเล่าให้พวกเราฟังด้วยความอารมณ์ดีว่า ช่วงหลังมีคนอยากให้ท่านเขียนลายมือให้หลายเจ้า เพราะคงคิดว่าว่าจะมีมูลค่าสูงในอนาคต

 

**การทำบุญที่ภาคใต้**

                ในช่วงทำบุญกฐิน และทำบุญเดือนสิบที่ผ่านมา ยังเป็นที่น่าปลื้มปิติที่ญาติในสายสกุล ณ สงขลา ได้มีส่วนสำคัญในการสืบสานงานบุญในภาคใต้หลายวัด อาทิ เช่น เจ้าศรีรัตน์ ณ ลำปาง เป็นประธานในการทำบุญกฐิน วันแช่มอุทิศ เมื่อวันที่ ‪2 พฤศจิกายน 2562 คุณชัยพฤกษ์ ณ สงขลา เป็นเจ้าภาพ ในการทำบุญกฐิน วัดสุวรรณคีรี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2562 และคุณ เอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอหนองจิก เป็นประธานงานทำบุญกฐินพระราชทาน วัดมุจลินทวาปีวิหาร หรือวัดตุหยง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2562 โดยทั้งสามงาน มีลูกหลาน สายสกุล ณ สงขลา ร่วมสนับสนุน และร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก ขออนุโมทนาในบุญที่ทุกท่านร่วมทำเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เป็นสถาบันหลักของชุมชนและประเทศไทย เพื่อความรุ่งเรื่อง มั่นคง และยังยืนของสังคมต่อไป

 

                สำหรับงาน รวมญาติ ณ สงขลา ที่กำลังจะมีขึ้น‪ในวันที่2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สมาคมศิษย์เก่าอำนวยศิลป์ ย่านประชาชื่น ที่คุ้นเคยของพวกเรา จะเป็นโอกาสสำคัญที่ญาติๆจะได้พบกันประจำปี โดยปีนี้จะจัดขึ้นหนึ่งสัปดาห์หลังวันตรุษจีน ในธีม โมเดิร์นไชนีส “สืบสานตระกูล Wu ตำนานต้นตระกูล ณ สงขลา” โดยมีกำหนดการดังนี้

‪10.00 – 11.00 น.    ลงทะเบียน และเชื่อมความสัมพันธ์เครือญาติ

‪11.00 – 12.00 น.   เปิดงาน กิจกรรมสายสกุล พิธีเคารพสักการะบรรพบุรุษ สายสกุล ณ สงขลา

‪12.00 – 13.00 น.   รับประทานอาหารเที่ยง พร้อมชมดนตรี และการแสดง

‪13.00 – 13.30 น.   กิจกรรมเสวนา สายสกุล ณ สงขลา

‪13.30 – 14.00 น.   กิจกรรมแข่งขันหรรษา สายสกุล ณ สงขลา

‪14.00 – 14.30 น.   แนะนำคณะกรรมการและกิจกรรมประจำปี 2563

14.30 น.                   ปิดงานและสังสรรค์ตามอัธยาศัย

 

                สำหรับงานเช็งเม้งที่สงขลาในสุดสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคมนั้น จะได้มีการหารือกับญาติๆทางใต้เพื่อกำหนดรายละเอียดและนำมาแจ้งแก่ญาติๆต่อไป

 

ในโอกาสพิเศษนี้ ได้มีการจัดทำเสื้อและของที่ระลึก ประกอบตราสัญญลักษณ์ตระกูลอย่างหลากหลาย ซึ่งญาติๆสามารถติดต่อจับจองได้ล่วงหน้า ที่คุณชมพู 081-694-7508   Line ID: Chompu1312

 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยพลังความรัก ความหวังดี ความสามัคคีของเครือญาติในสายสกุล ณ สงขลา จะทำให้ปี 2563 เป็นอีกหนึ่งปีที่เต็มเปี่ยมด้วยสิ่งดีๆสำหรับญาติๆทุกคน ดังคำโอวาทของเจ้าอาศรีรัตน์ว่า “รู้รักสามัคคี ขอให้พี่น้องรักกันมากขึ้นทุกวัน”

 

 

ด้วยรักและเคารพ

เอกพล ณ สงขลา

ประธานชมรมสายสกุล ณ สงขลา

31 ธันวาคม 2562

 

Back to Top