Beam

 

ไม้คานประจำตระกูล : ขนาดยาว ๑๖๔ ซม. ทาสีดำ ปลายหุ้มโลหะ เป็นสมบัติตกทอดจากท่านเหยี่ยง แซ่เฮา ชาวจีนจากบ้านเจียงจิ้วหู มณฑลฮกเกี้ยน ซึ่งเข้ามาตั้งบ้านเรือนในเขตเมืองสงขลา เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๒๙๓ และประกอบอาชีพปลูกผักหาปลาด้วยความขยันขันแข็ง จนต่อมาได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายอากรรังนกในทะเลสาบ และเป็นเจ้าเมืองสงขลา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๓๑๘ - ๒๓๒๗


ไม้คานประจำตระกูลนี้เป็นหลักฐานและมรดกสำคัญที่บรรพบุรุษและลูกหลานที่สืบสายจากท่านเหยี่ยงนับถือสืบต่อกันมา เนื่องด้วยเป็นสัญลักษณ์แห่งความขยันขันแข็ง ความอดทน และความมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพจนมีฐานะมั่งคั่ง และได้รับเกียรติยศในการดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองสงขลาสืบต่อกันมาอีกหลายชั่วอายุคน

ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธสถานแห่งชาติ สงขลา
ภาพจาก หนังสือเกียรติประวัติตระกูล ณ สงขลา ที่ระลึกงานรวมญาติ ครั้งที่ ๒๗ (๓๐ มกราคม ๒๕๕๔)

มีใครเคยมีโอกาสได้เห็นของจริงแล้วบ้างครับ??

----------------------------------------------------------------------------

อุ่นเครื่อง งานรวมญาติฯ ครั้งที่ ๒๘ วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๕ โดย คุณณัฐพล ณ สงขลา (จัมโบ้เอ)