NSK-300

คุณปู่เทียม ณ สงขลา เป็นหนึ่งในบุตรคนท้ายๆของคุณพ่อท่านคือหลวงอุดมภักดี (ทับ ณ สงขลา)  โดยที่คุณทวดท่านได้เสียชีวิตขณะที่คุณปู่ยังมีอายุได้ไม่กี่เดือน จึงเป็นเหตุที่คุณปู่เทียมไม่มีความทรงจำของคุณพ่อท่านเลยแม้แต่น้อย หลังจากที่คุณทวดท่านได้เสียชีวิตแล้ว จากคำบอกเล่าของคุณอาสุนันทา ณ สงขลา บุตรีคนที่สองของคุณปู่เทียม ท่านได้เล่าต่อไปว่า  หลังจากนั้น บรรดาลูกๆของท่านทวดก็ถูกนำเข้าวังหลวง เพื่อชุบเลี้ยงต่อไป ตามประเพณีนิยมสมัยนั้น ครั้นคุณปู่เทียมสำเร็จการศึกษาก็ได้ออกมารับราชการสนองพระเดชพระคุณ โดยในช่วงปี พศ 2485 ท่านได้ไปรับราชการเป็นเลขานุการของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา อยู่มาวันหนึ่งคนสนิทของคุณปู่เทียมได้ไปเดินตลาด และพบกระดาษชิ้นหนึ่งถูกนำมาห่อหมูอยู่ในตลาด คนสนิทของคุณปู่ได้นำกระดาษชิ้นนั้นมาให้คุณปู่เทียม เนื่องจากพบว่านั่นเป็นเอกสารชิ้นหนึ่งที่ทรงคุณค่าต่อวงศ์ตระกูล ณ สงขลา และที่มีความหมายสำคัญยิ่งสำหรับคุณปู่เทียมคือ เอกสารนั้นๆเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับตัวคุณพ่อของคุณปู่เทียมโดยตรง นั่นคือ หนังสือ แต่งตั้ง นายมหาดเล็กทับ (ทับ ณ สงขลา) ให้เป็นหลวงอุดมภักดี ผู้ช่วยราชการเมืองสงขลา

เอกสารดังกล่าว ณ เวลานั้น มีอายุราวๆ 47 ปีแล้วและได้สาปสูญไปหลังจากที่คุณทวดทับได้ถึงแก่อนิจกรรม  เข้าใจว่าหลังจากที่ท่านได้เสียชีวิตลงเอกสารเหล่านี้คงถูกนำมาแทนกระดาษธรรมดาประกอบกับสมัยนั้นคนที่อ่านออกเขียนได้อาจยังมีไม่มากนักจึงไม่ทราบว่ากระดาษแผ่นนั้นมีความสำคัญเพียงใด สำหรับคุณปู่เทียมแล้ว กระดาษชิ้นนั้นทรงคุณค่าอย่างมากซึ่งแสดงให้เห็นถึงเกียรติประวัติของบรรพบุรุษที่มีต่อแผ่นดินและความจงรักภักดีที่สืบทอดกันมาหลายช่วงคนตั้งแต่ท่านเหยี่ยง ณ สงขลา ต้นตระกูล ณ สงขลาของเรา

ปัจจุบันเอกสารแผ่นนี้ได้ถูกเก็บรักษาเป็นอย่างดีเพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลของเราสืบไป

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรียบเรียงโดย คุณเพิ่มสิทธิ์ ณ สงขลา (เบิร์ต)